Prihlásenie

Aktuality

08.02.2020- Valné zhromaždenie RKF BB

Regionálna komora

Slovenskej komory fyzioterapeutov

Horná 60, 974 01 Banská Bystrica, mob. 0948 664 776,

email: rkf.bbc@gmail.com

Fakulta zdravotníctva SZU

So sídlom v Banskej Bystrici

Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

15 výročie vzniku

Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov v B. Bystrici a Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici Vás pozýva na valné zhromaždenie členov RKF, spojené s odbornou konferenciou, ktoré sa uskutoční 8. 2. 2020 v budove SZU- Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica, Sládkovičova 21 v bloku E.

Program:

 1. Prezentácia 8: 30- 9.00
 2. Otvorenie valného zhromaždenia
 3. Blok prednášok 9. 00- 11. 00
 4. Voľby (voľba zapisovateľa, voľba návrhovej a volebnej komisie, voľba mandátovej komisie, voľba prezidenta, voľba nových členov RKF)
 5. Správa prezidenta
 6. Správa o hospodárení za rok 2019
 7. Správa kontrolného výboru
 8. Voľba delegátov na snem SKF v Bratislave
 9. Diskusia
 10. Návrh na schválenie uznesenia
 11. Obed 13.00- 13.30
 12. Blok prednášok 13.30- 15.30
 13. Diskusia
 14. Záver

Ďalej je možné na valnom zhromaždení uhradiť členské za rok 2019 v sume 22€.

Získať 4 kredity za pasívnu účasť a 10 kreditov aktívnu účasť.

Program prednášok bude čoskoro zverejnení.

Člen komory, ktorý dostane pozvánku a z vážnych dôvodov sa nezúčastní, prosím aby z daného regiónu zabezpečil náhradného delegáta, ktorý bude informovať o regionálnej komore.

Program

VZ RKF BB

Blok prednášok 9. 00- 11. 00

 1. Dysfunkcia svalov panvového dna pri bolestiach driekovej chrbtice (PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.)
 2. Psychosomatický pohľad na liečbu chronickej bolesti lumbálnej časti chrbtice (Mgr. Denisa Ivaničová)
 3. CIMT terapia, ako ďalšia možnosť liečby hemiparézy. (Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D., Bc. Erika Lehotová, Marek Veselý)
 4. Prehabilitácia pacientov s cirhózou pečene (PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.)

Blok prednášok 13.30- 15.30

 1. Možnosti využitia metódy Wima Hofa (Bc. Patrik Beňuš)
 2. Fyzioterapia hudobníkov (Bc. Lenka Tarasovičová)
 3. Štúdium v Číne (Bc. Michal Sedlák)
 4. Ako dokáže uzdravovať sila prírody (Mgr. Kinga Púdelková Bálintová)

 

Regionálna komora

Slovenskej komory fyzioterapeutov

Horná 60, 974 01 Banská Bystrica, mob. 0948 664 776,

email: rkf.bbc@gmail.com

Fakulta zdravotníctva SZU

So sídlom v Banskej Bystrici

Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

15 výročie vzniku

RK fyzioterapeutov prezident

                                                                                                                                     V Banskej Bystrici 7.1.2020 Mgr. Kucbelová Zuzana