Prihlásenie

Aktuality

16.02.2019-Valné zhromaždenie RKF Bratislava

 

Regionálna komora

Slovenskej komory fyzioterapeutov

Tbiliská 6, 831 06 Bratislava, mob. 0903555520,

email: barbora.kostialova@gmail.com

Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov v Bratislave, Vás pozýva na valné zhromaždenie členov RKF, ktoré sa uskutoční 16.02.2019 v budove nemocnice s poliklinikou, Milosrdní bratia, spol. s r.o., Námestie SNP 10, Bratislava.

Program:

1. Prezentácia 08,00 – 08,30 hod.

2. Otvorenie valného zhromaždenia

4. Voľba zapisovateľa

 1. Voľba komisie – návrhovej a volebnej
 2. Správa prezidenta
 3. Správa o hospodárení za rok 2018
 4. Správa kontrolného výboru za rok 2018
 5. Voľba členov RKF
 6. Voľba delegátov na snem SKF v Bratislave
 7. Diskusia
 8. Návrh na schválenie uznesenia
 9. Prednáška.
 10. Záver

Ďalej je možné na valnom zhromaždení:

 1. Možnosť uhradiť členské za rok 2019 v sume 22€.

Člen komory, ktorý dostane pozvánku a z vážnych dôvodov sa nezúčastní, prosím aby z daného regiónu zabezpečil náhradného delegáta, ktorý bude informovať o regionálnej komore.

RK fyzioterapeutov

                                                                                                                                       prezident  PhDr. Barbora Koštialová

V Bratislave 11..01.2019