Prihlásenie

Aktuality

20.02.2020 – Valné zhromaždenie RKF Košice

Regionálna komora fyzioterapeutov – Košice

Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov so sídlom v Košiciach Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 20.2.2020 v priestoroch kaviarne City Residence Hotel na Bačíkovej ulici č.18 v Košiciach.

Prezentácia prebehne medzi 15:30 až 16:00. Členovia sa musia prezentovať preukazom a registračným číslom. Súčasťou bude aj odborný program, za ktorý budú pridelené kredity pre hodnotenie sústavného vzdelávania.

Prosím o vyplnenie registračného formulára, aby sme mali prehľad o približnej účasti.

https://forms.gle/gUt7FYFv7cF5aBHq5

Program VZ:

 • Odborný program

 1. Otvorenie valného zhromaždenia

 2. Voľba zapisovateľa

 3. Voľba komisií – volebnej, mandátovej a návrhovej

 4. Voľba skrutátorov

 5. Zhodnotenie činnosti RKF za rok 2019

 6. Správa o hospodárení za rok 2019

 7. Voľba členov RKF

 8. Voľba členov kontrolného výboru

 9. Voľba prezidenta RKF

 10. Schválenie delegátov na snem SKF v Bratislave

 11. Diskusia

 12. Návrh a schválenie uznesenia

 13. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť

Mgr. Zuzana Nagyová

Prezident RKF

Košice

Kontakt: 0903 653 705

rkf.kosice@gmail.com