Prihlásenie

Aktuality

28.02.2019-Valné zhromaždenie Regionálnej komory fyzioterapeutov Košice

Regionálna komora fyzioterapeutov – Košice
Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov so sídlom v Košiciach Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 28.2.2019 v priestoroch kaviarne City Residence Hotel na Bačíkovej ulici č.18 v Košiciach.

Prezentácia prebehne medzi 13:00 až 14:00. Členovia sa musia prezentovať preukazom a registračným číslom. Súčasťou bude aj odborný program, za ktorý budú pridelené kredity pre hodnotenie sústavného vzdelávania.

             Prosím o vyplnenie registračného formulára, aby sme mali prehľad o približnej účasti.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckQIP9oGXUg_cWW8TUALPAwa70X5JwFQwMWRINCoBqDYBd-w/viewform?usp=pp_url

Program VZ:

● Odborný program
1) Otvorenie valného zhromaždenia
2) Voľba komisií – mandátovej a návrhovej
3) Zhodnotenie činnosti RKF za rok 2018
4) Schválenie delegátov na snem SKF v Bratislave
5) Diskusia
6) Návrh a schválenie uznesenia
7) Záver

 

Tešíme sa na Vašu účasť
Mgr. Zuzana Nagyová
Prezident RKF
Košice
Kontakt: 0903 653 705
rkf.kosice@gmail.com