Prihlásenie

Aktuality

Deň fyzioterapeutov 2022

Slovenská komora fyzioterapeutov

Regionálna komora fyzioterapeutov Košice

Vás pozýva na podujatie

Deň fyzioterapeutov 2022

Termín: 23.-24.9.2022
Miesto: Hotel Centrum, Južná trieda2A, Košice
Cena do 18.9.2022: člen SKF 30€
nečlen SKF 50€
na mieste 60€
Organizačný výbor: Bc. Alexander Kopka
Mgr. Zuzana Nagyová
Bc. Miroslava Vysocká
Odborný garant: doc. et doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
Potvrdení prednášajúci: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.
doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
doc. et doc. PhDr. Magdaléna Hagovská,PhD.
PhDr. Marta Hamráková, PhD.
Mgr. Petra Kolcunová
Prihlasovanie cez formulár: https://forms.gle/ToSf82auo8LqZMkE6
Prihlasovanie emailom: rkf.kosice@gmail.com

na aktívnu účasť do 31.7.2022

na pasívnu účasť do 18.9.2022

Člen SKF môže požiadať o preplatenie poplatku podľa platnej smernice.

Prihláška na DFT 2022: den_fyzio2022_prihlaska