Prihlásenie

Aktuality

Rokovanie na MZ SR

VEC : Oznámenie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ako prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov si Vám dovoľujem oznámiť, že sa dnes na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie týkajúce sa návrhu Vyhlášky o rozsahu praxe v povolaní fyzioterapeut.

Stretnutie prebiehalo pod vedením ministra zdravotníctva pána JUDr. Ing. Tomáša Druckera, za účasti zástupcov ministerstva, zástupcov Slovenskej komory fyzioterapeutov, hlavnej odborníčky pre fyzioterapiu a tiež za účasti zástupcov lekárov FBLR a hlavnej odborníčky pre FBLR.

Výsledkom stretnutie nie je žiaden konkrétny záver, ale požiadavka ministra zdravotníctva pána JUDr. Ing. Tomáša Druckera na ďalšie, separátne, rokovania, ktoré bude zvolané s ohľadom na časovopracovné možnosti ministra zdravotníctva pána Ing. JUDr. Tomáša Druckera.

Slovenská komora fyzioterapeutov Vás bude informovať nielen o záveroch ďalšieho rokovania ale tiež aj o jej ďalšom postupe.

RNDr. Csaba CSOLTI, MPH

prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov