Prihlásenie

Aktuality

Sekcia fyzioterapeutov pracujúcich na licenciu pri SKF

Vážení kolegovia, fyzioterapeuti.

Radi by sme Vás informovali o novinkách z posledného celoslovenského snemu Slovenskej komory fyzioterapeutov. Udalosti, ktoré sa dejú v posledných mesiacoch okolo povolania fyzioterapeut, nás donútili byť bdelými a pripravenými. Preto sme sa rozhodli založiť Sekciu fyzioterapeutov pracujúcich na licenciu pri Slovenskej komore fyzioterapeutov (ďalej len Sekcia SKF). Je nevyhnutné, aby nás fyzioterapeutov pracujúcich na licencie zastupovala Sekcia SKF na rokovaniach a to na rôznych úrovniach. Rada Slovenskej Komory fyzioterapeutov (ďalej len Rada SKF) zastupuje všetkých fyzioterapeutov a prax ukázala, že Sekcia SKF, by sa mohla venovať problémom fyzioterapeutov pracujúcich na licencie. Každé pracovisko fyzioterapeuta, či už na lôžkach pacientov alebo v poliklinickom systéme, či v liečebných ústavoch má svoje špecifiká, ktorým treba venovať zvýšenú pozornosť. Rovnako tak práca samostatne pracujúceho fyzioterapeuta na licenciu má svoje špecifiká, za ktoré bude sekcia zastupovať svojich členov.

Vedením Sekcie SKF boli hlasovaním zvolené:

Členstvo v Sekcii SKF je dobrovoľné a bezplatné, podmienkou je platná licencia na ktorú pracujete. Je nutné požiadať o zaradenie do Sekcie SKF mailom a to na adresu iveta.stanko@gmail.com . Registrácia a členstvo v Slovenskej komore fyzioterapeutov ostáva nezmenené.

SPOLU DOKÁŽEME VIAC!

Za Sekciu fyzioterapeutov pracujúcich na licencie Vám ďakujú za spoluprácu:

Mgr. Iveta Stanková

25.06.2019 Mgr. Lucia Merceková

V Bratislave

Registrácia (doc.)