Prihlásenie

Aktuality

20.02.2019-Valné zhromaždenie Regionálnej komory fyzioterapreutov Banská Bystrica

Regionálna komora

Slovenskej komory fyzioterapeutov

Horná 60, 974 01 Banská Bystrica, mob. 0948 664 776,

email: rkf.bbc@gmail.com

Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov v B. Bystrici, Vás pozýva na valné zhromaždenie členov RKF, ktoré sa uskutoční 20.2.2019 v budove Jednotného majetkového Fondu, ul. ČSA č.25 – budova polikliniky ( všetky trolejbusy od železničnej stanice- 3.zastávka VUB).

Program:

 1. Prezentácia 13.30-14.00
 2. Otvorenie valného zhromaždenia
 3. Voľba zapisovateľa
 4. Voľba komisie – návrhovej a volebnej
 5. Správa prezidenta
 6. Správa o hospodárení za rok 2018
 7. Správa kontrolného výboru
 8. Voľba delegátov na snem SKF v Bratislave
 9. Diskusia
 10. Návrh na schválenie uznesenia
 11. Záver

Ďalej je možné na valnom zhromaždení:

 1. Možnosť uhradiť členské za rok 2019 v sume 22€.

Člen komory, ktorý dostane pozvánku a z vážnych dôvodov sa nezúčastní, prosím aby z daného regiónu zabezpečil náhradného delegáta, ktorý bude informovať o regionálnej komore.

      RK fyzioterapeutov

                                                                                                                                                    Mgr. Kucbelová Zuzana

prezidentka RKF BB