Prihlásenie

Aktuality

12. September 2019-Rokovanie vo Varšave na základe pozvania prezidenta Poľskej komory fyzioterapeutov

Viceprezidentka  SKF doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. spolu s hlavnou  odborníčkou pre fyzioterapiu pri MZ SR PhDr. Evou Vaskou, MPH sa zúčastnili, na základe osobného pozvania prezidenta Poľskej komory fyzioterapeutov prof. Macieja Krawcyzka   stretnutia za okrúhlym stolom vo Varšave v Poľsku 12. 9. 2019. Rokovania, sa okrem zástupcov fyzioterapeutov z Poľska a Slovenska zúčastnili i zástupcovia stavovských  organizácií fyzioterapeutov z  krajín: Bosna Hercegovina, Chorvátsko, Estónsko, Gruzínsko, Litva, Lotyšsko,  Čierna Hora, Francúzsko, Rumunsko a Kosovo. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností, diskusia o trhu práce fyzioterapie v celej Európe a spolupráca pri riešení postavenia fyzioterapeutov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti vo verejnom a súkromnom sektore.  Počas rokovaní sa formulovali hlavné ciele spolupráce: priamy prístup k fyzioterapii, zásady regulácie vzdelávania a  povolania fyzioterapeut v EÚ, migrácia a mobilita špecialistov, dynamické zmeny v sektore v celej Európe. Zástupcovia všetkých zúčastnených krajín podpísali  memorandum, ktoré reflektuje na spoločné nevyhnutné zmeny v nadväznosti na  ekonomické potreby  a  kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci krajín EÚ.