Prihlásenie

Aktuality

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore fyzioterapia Číslo: S26972-2022-OOIZP Dňa: 23.01.2023

vestnik-2023-7-11

Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore
fyzioterapia

Číslo: S26972-2022-OOIZP
Dňa: 23.01.2023
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení zákona č. 350/2005 Z. z. vydáva túto koncepciu:

Čítať viac
Pozvánka na Deň fyzioterapeutov 2023

Vážení kolegovia, prihlášku si môžete stiahnuť nižšie.

Stiahnuť prihlášku

Čítať viac
Stanovisko k uznávaniu odbornej praxe fyzioterapeutov

Uznávanie odbornej praxe fyzioterapeutov

Na základe ustanovenia §49 ods. 1 písm. e/ zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého komora zastupuje svojich členov v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu povolania; v spojení s ustanovením §49 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je zastupovanie členov v spoločných otázkach týkajúcich sa výkonu povolania činnosťou komory vo verejnom záujme, vydáva

Čítať viac
Zmena výšky členského poplatku

Na Sneme Slovenskej komory fyzioterapeutov, konanom  dňa 08. apríla 2022, bolo uznesením schválené navýšenie  členského poplatku z doterajších 22,-€ na sumu 30,-€. Členský poplatok je splatný do 15. marca kalendárneho roku.

Čítať viac
Hodnotenie sústavného vzdelávania

V kalendárnom roku 2023 sa hodnotia fyzioterapeuti registrovaný v roku 2008, 2013, 2018 a fyzioterapeuti ktorí mali obnovenú dočasne pozastavenú registráciu v roku 2008,2013 a 2018.

Čítať viac