Prihlásenie

Aktuality

Klinický štandard fyzioterapie stresovej inkontinencie moču žien

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva štandardný postup

Klinický štandard fyzioterapie stresovej inkontinencie moču žien

Čítať viac
Klinický štandard liečebnej rehabilitácie u seniorov s poruchami rovnováhy

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva štandardný postup:

Klinický štandard liečebnej rehabilitácie u seniorov s poruchami rovnováhy

Čítať viac
Klinický štandard fyzioterapie hyperaktívneho mechúra (OAB ) a urgentnej inkontinencie moču žien

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. c) zákona 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva štandardný postup

Klinický štandard fyzioterapie hyperaktívneho mechúra (OAB ) a urgentnej inkontinencie moču žien

Čítať viac
Štúdium – Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie , Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Námestie Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava

                  Web: www.ifblr.ucm.sk www.ucm.sk

Čítať viac
TB ministra zdravotníctva M. Krajčího o situácii v zdravotníctve

https://www.ta3.com/clanok/1183513/tb-ministra-zdravotnictva-m-krajciho-o-situacii-v-zdravotnictve.html

 

Čítať viac
Telerehabilitační cvičení

Nabízíme nyní pacientům zdarma online Telerehabilitační cvičení pro VAS, hemiparetiky, respirační fyzio, terapii ruky, psychologickou péči a relaxaci.

Čítať viac
Metodického usmernenia Hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre fyzioterapiu

 Metodického usmernenia Hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre fyzioterapiu, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej starostlivosti, SVALZ – odbor fyzioterapia, počas pandémie ochorenia COVID-19. Prvé vydanie.

Čítať viac
COVID-19

Milí kolegovia,

vzhľadom ku krízovej situácii na Slovensku, Vám odporúčame sa riadiť nariadením vlády SR, nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva a stanoviskom hlavného hygienika SR. V prípade potreby objasnenia usmernení, viažúcich sa k Vašim konkrétnym prevádzkam kontaktujte Vášho zriaďovateľa.

Čítať viac