Prihlásenie

Aktuality

FYZIOTERAPEUT ROKA
Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni.

 

Pri príležitosti konania 10. ročníka Dňa fyzioterapeutov, bol po prvý krát vyhlásený Fyzioterapeut roka.

Ocenenie fyzioterapeut roka 2017 získala

PhDr. Eva Vaská, MPH

Pani PhDr. Eva Vaská, MPH vykonáva povolanie fyzioterapeutky od roku 1980

Bola zakladajúcou členkou občianskeho združenia Konfederácia fyzioterapeutov Slovenska,

Čítať viac
ŠŠ – Fyzioterapia v športe a telovýchove

Špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave otvára špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove. Praktická príprava sa vykonáva na špičkových pracoviskách (Univerzitné nemocnice, Športový klub Golem v Bratislave- najväčší na Slovensku !), ktoré sa podieľajú na vzdelávacej činnosti ako výučbová báza Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM a sú akreditované ako doškoľovacie pracoviská pre postgraduálne štúdium. Výučbu realizujú/ sprostredkúvajú vynikajúci lektori a tréneri.

Čítať viac
Rokovanie na MZ SR

VEC : Oznámenie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ako prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov si Vám dovoľujem oznámiť, že sa dnes na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie týkajúce sa návrhu Vyhlášky o rozsahu praxe v povolaní fyzioterapeut.

Čítať viac
Kompetencie lekár FBLR

Príspevok  pani MUDr. Martiny Samekovej bol na základe jej žiadosti stiahnutý z webového sídla.

Čítať viac
Kompetencie

Vážené kolegyne, kolegovia,

Oznamujeme Vám, že  na MZ SR bol dňa 19.09.2017 prerokovaný návrh „kompetencií fyzioterapeutov“. Išlo o úplne iný návrh, na akom bola naša Komora, po niekoľkých rokovaniach a viac ako polročnej intenzívnej práci, s Ministerstvom dohodnutá.

Čítať viac
Elektronický preukaz

V rámci projektu elektronizácia zdravotníctva /ezdravie/ si Vám dovoľujeme poslať link na 2 edukačné videá, ktoré slúžia ako návod na podanie si žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka /ePZP/.

Do žiadosti o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka uvádzajú fyzioterapeuti registrovaný v rokoch 2008, 2009, 2010, 2011 ,2012, 2013,2014,2015 až do dátumu registrácie 05.04.2016, svoje registračné číslo v tvare AF  ( napr . A-0321 – AF0321).

Čítať viac
Nahlásenie zmien do registra SKF

Poprosím o nahlásenie zmien do registra SKF, nakoľko pri odosielaní informácií na email bolo zistené, že mnoho emailov je už neaktuálnych.

Vzhľadom na inováciu softvéru registra, chcem poprosiť všetkých fyzioterapeutov o nahlásenie zmien týkajúcich sa:

Čítať viac
POPLATKY na rok 2017

Člen SKF – členský poplatok vo výške 22,-€ je splatný do 15. marca 2017, do Centra SKF na číslo účtu:

Nečlen – len registrovaný fyzioterapeut – vedenie aktualizácia registra ročný poplatok 15,-€ splatný do 31.januára 2017 na číslo účtu:

Čítať viac
FYZIOTERAPEUT ROKA
SMERNICA FYZIOTERAPEUT ROKA

V zmysle Dodatku č. 1 ku štatútu SKF zo dňa 15.11.2014:
Slovenská komora fyzioterapeutov ( ďalej len SKF ) vydáva túto Smernicu, ktorou ustanovuje postup a podmienky pre udeľovanie ceny FYZIOTERAPEUT ROKA

Čítať viac
Aby fyzioterapeuti neostali ticho

Aby fyzioterapeuti neostali ticho a jasne pomenovali, čo by vo Vyhlásení Vlády malo byť posielame list Úradu vlády a predsedom vládnych strán:

Čítať viac