Prihlásenie

Aktuality

Zasadnutia Pracovných skupín Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie

V dňoch 15.09.2022 až 18.09.2022 sa Petra Dubajová a Patrik Konrády zúčastnili na pracovnej ceste v Bruseli (Belgicko), z dôvodu prvého zasadnutia Pracovných skupín Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie, ďalej len WGER – WCPT, pre funkčné obdobie 2022-2024.

Čítať viac
Deň fyzioterapeutov

Slovenská komora fyzioterapeutov       

Regionálna komora fyzioterapeutov Komora

Vás pozýva na podujatie

Deň fyzioterapeutov 2022

Termín: 23.-24.9.2022

Najnovší program_den_fyzio_2022-1

den_fyzio2022_oznam2

 

Čítať viac
Vyjadrenie SKF k medializovaným informáciám o zvyšovaní miezd

                                                                                                                           

Vyjadrenie SKF k medializovaným informáciám o zvyšovaní miezd

Slovenská komora fyzioterapeutov obracia pozornosť predstaviteľov Vlády Slovenskej republiky, menovite Predsedu vlády Slovenskej republiky, Ministra zdravotníctva Slovenskej a Ministra financií Slovenskej republiky, na skutočnosť, že ich konanie týkajúce riešenie krízy systému zdravotnej starostlivosti vyvoláva veľké znepokojenie v radoch odbornej verejnosti aj v radoch pacientov.

Postupy, ktorých výsledkom je zjavná diskriminácia fyzioterapeutov, kastovanie zdravotníckych povolaní bez opory v reality a v zákonnej úprave, likvidujú zbytky ochoty zdravotníkov vydržať v systéme a poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Čítať viac
TS-ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Bratislava, 14. júla 2022. Zástupcovia stavovských organizácií (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komory zdravotníckych záchranárov) a ostatných signatárov – zástupcov komôr v zdravotníckych povolaniach, ktorí boli autormi otvoreného listu premiérovi (Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov a Slovenská komora fyzioterapeutov) upozorňujú, že doteraz neboli pozvaní na žiadne pracovné stretnutie, kde by bol predložený návrh na zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov.

Čítať viac
Spoločná výzva zdravotníckych pracovníkov vláde SR a poslancom NR SR

Bratislava, 8. júla 2022. Zástupcovia sestier a záchranárov (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, odborové organizácie ZZS Bratislava a ZZS Košice) a zástupcovia ďalších 14 profesií v zdravotníctve (Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov a Slovenská komora fyzioterapeutov) očakávali splnenie verejného prísľubu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, členov Výboru NRSR pre zdravotníctvo, ako aj predstaviteľov Vlády SR, že do 30.06.2022 bude predstavený konkrétny návrh úpravy miezd zdravotníckych pracovníkov s jasne definovaným termínom, od kedy budú mzdové koeficienty jednotlivých zdravotníckych profesií upravené. Bohužiaľ, do konca júna tohto roka sa zdravotníci žiadneho finálneho návrhu nedočkali. Bez jasného vysvetlenia.

Čítať viac
Členovia stálych a tematických pracovných skupín pre Európsky región WP


Na poslednom zasadnutí výkonného výboru konanom 2. júla 2022 v Bruseli boli vybraní členovia troch stálych a troch tematických pracovných skupín regiónu Európa na obdobie 2022 – 2024.

Sme veľmi radi, že za členov pracovných skupín boli zvolení aj zástupcovia Slovenskej komory fyzioterapeutov, ktorým týmto blahoželáme a držíme im palce v ich práci a veríme, že nás budú dôstojne a profesionálne zastupovať.

Čítať viac
Hodnotenie sústavného vzdelávania 2022

Oznam o Hodnotení sústavného vzdelávania

V  roku 2022 sa končí 5-ročné hodnotiace obdobie sústavného vzdelávania (ďalej len SV) fyzioterapeutom, ktorí boli registrovaní  v roku 2007, 2012 a 2017. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a  vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z.z.o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov . Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Čítať viac