Prihlásenie

Aktuality

Zmena výšky členského poplatku

Na Sneme Slovenskej komory fyzioterapeutov, konanom  dňa 08. apríla 2022, bolo uznesením schválené navýšenie  členského poplatku z doterajších 22,-€ na sumu 30,-€. Členský poplatok je splatný do 15. marca kalendárneho roku.

Čítať viac
Hodnotenie sústavného vzdelávania

V kalendárnom roku 2023 sa hodnotia fyzioterapeuti registrovaný v roku 2008, 2013, 2018 a fyzioterapeuti ktorí mali obnovenú dočasne pozastavenú registráciu v roku 2008,2013 a 2018.

Čítať viac
14.10.2022- Stretnutie s pani prezidentkou

14.10.2022- sme prijali pozvanie pani prezidentky SR, ktorá ako jediný ústavný činiteľ bola ochotná diskutovať s predstaviteľmi stavovských organizácií o aktuálnej situácii v rezorte.

https://www.ta3.com/clanok/248494/vlada-a-ministerstva-poda-stavovskych-organizacii-nekomunikuju-o-situacii-diskutovali-s-caputovou

Čítať viac
Hodnotenie sústavného vzdelávania 2022

Oznam o Hodnotení sústavného vzdelávania

V  roku 2022 sa končí 5-ročné hodnotiace obdobie sústavného vzdelávania (ďalej len SV) fyzioterapeutom, ktorí boli registrovaní  v roku 2007, 2012 a 2017. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a  vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z.z.o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov . Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Čítať viac