Prihlásenie

Aktuality

Činnosť SKF 2021

Slovenská komora fyzioterapeutov sa v priebehu roka 2021 pri svojej činnosti zamerala na :

Okrem štandardných činností, vyplývajúcich zo zákona 578/2004 Z.z.

Činnosť SKF 2021

Čítať viac
Usmernenie k vypĺňaniu formulára pre Poskytnutie jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom (COVID_ODMENY_V02

Dobrý deň,

Uznesenie vlády 777_2021

zber údajov pre zapojenie sa do výzvy pre Poskytnutie jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom v zmysle požiadaviek MZ SR je sprístupnený v ISZI všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti od 20. 12. 2021 od 7.00 h do 22. 12. 2022 do 22.00 h. Podmienky zapojenia sa do výzvy nájdete tu. Metodické otázky je možné zasielať na odmenyzp@health.gov.sk

https://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/MP_COVID_ODMENY_V02.pdf

 

 

Čítať viac
Miesto výkonu- ambulancia fyzioterapie

Slovenská komora fyzioterapeutov žiada, aby zdravotnícka reforma riešila otázku miesta ich výkonu

Čítať viac
Hodnotenie sústavného vzdelávania 2022

Oznam o Hodnotení sústavného vzdelávania

V  roku 2022 sa končí 5-ročné hodnotiace obdobie sústavného vzdelávania (ďalej len SV) fyzioterapeutom, ktorí boli registrovaní  v roku 2007, 2012 a 2017. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a  vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z.z.o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov . Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Čítať viac
20.-23.10.2021-Zasadnutie pracovných skupín Európskeho regiónu WP

Správa z pracovnej cesty z dôvodu Zasadnutia Pracovných skupín pre vzdelávanie a legislatívu Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie.

dovoľte mi predložiť správu z pracovnej cesty z dôvodu Zasadnutia Pracovných skupín pre vzdelávanie a legislatívu Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie.

V dňoch 20.10. 2021 až 23.10.2021 sa Petra Dubajová a Elena Žiaková zúčastnili na pracovnej ceste v Seville (Španielsko), z dôvodu zasadnutia pracovných skupín pre vzdelanie, ďalej len EDWG a pre legislatívu, ďalej len A&EUWG, patriace pod Európsky región Svetovej fyzioterapie, ďalej len EUWP.

Čítať viac
Slávnostné ocenenie Biele srdce 2021

Biele srdce je ocenenie sestier a pôrodných asistentiek, ktoré každoročne organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Tento rok pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej sa na slávnostnom oceňovaní sestier zúčastnil šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Sestrám a pôrodným asistentkám poďakoval za namáhavú prácu, ktorá je o to náročnejšia v čase pandémie.

Čítať viac
Stanovisko SKF k odvysielanému príspevku

Stanovisko Slovenskej komory fyzioterapeutov k odvysielanému príspevku v televízii TA3 zo dňa 09.08.2021 o 10:39 hod. –

príspevok týkajúci „poskytovania služieb chiropraktika; bolesti chrbta“.

Čítať viac