Prihlásenie

Aktuality

Rokovanie na MZ SR 23.10.2018

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 23.10.2018 prebehlo rokovanie zástupcov Slovenskej komory fyzioterapeutov so zástupcami  MZ SR, ohľadom zvyšovania platov nemedicínskych zdravotníckych pracovníkov,

Čítať viac
Konferencia o ŠDTP 18.-19.10.2018

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v dňoch 18. 10. a 19.10. 2018 sa konala 2. výročná interdisciplinárna konferencia o nových štandardných diagnostických a štandardných terapeutických postupoch.

Čítať viac
Fyzioterapeut roka 2018

 

Pri príležitosti konania  Dňa fyzioterapeutov v Banskej Bystrici, bol ocenený Fyzioterapeut roka.

Ocenenie fyzioterapeut roka 201o získala

Čítať viac
KOMPETENCIE

Po dlhoročných jednaniach s Ministerstvom zdravotníctva a veľkému pracovnému nasadeniu predstaviteľov profesnej organizácie Slovenská komora fyzioterapeutov  najmä Hlavnej odborníčky pre fyzioterapiu  PhDr. Evy Vaskej,MPH, Viceprezidentky SKF doc.PhDr.Eleny Žiakovej,PhD. a advokátky komory Mgr. Ivany Závackej s účinnosťou od 01. júna 2018 vstúpila do platnosti Vyhláška  č. 151/2018 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. mája 2018, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

ZZ_2018_151_20180601 – celé znenie vyhlášky

Čítať viac
Doplnenie poplatkov

Na Sneme SKF konanom dňa 20.04.2018 bolo schválené doplnenie a úprava poplatkov

Čítať viac
20.04.2018

Na Sneme  konanom 20.04.2018 v Bratislave bolo Snemom Slovenskej komory fyzioterapeutov schválené Uznesenie Rady SKF – odo dňa 19.04.2018 až do zvolenia prezidenta SKF, vykonáva práva a povinnosti prezident Komory v rozsahu podľa ustanovenia § 58 ods. 2 písm. a/ až d/ zákona č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pani

Čítať viac
19.04.2018

Dňa 19.04.2018 bolo RNDr. Mgr. Csabom Csoltim, MPH, MBA písomne doručené a prijaté v súlade s Volebným poriadkom Slovenskej komory fyzioterapeutov čl.8 vzdanie sa funkcie prezidenta SKF.

Čítať viac
GDPR- ochrana osobných údajov po novom

Dňa 25.05.2018 nadobudne účinnosť nový zákon o ochrane osobných údajov. Jednou z povinností, prevádzkovateľov informačných systémov, je prijať so zreteľom na najnovšie poznatky, na náklady na vykonanie opatrení, na povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzických osôb primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej tomuto riziku, pričom uvedené opatrenia môžu zahŕňať najmä

Čítať viac