Prihlásenie

Aktuality

TS-ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Bratislava, 14. júla 2022. Zástupcovia stavovských organizácií (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komory zdravotníckych záchranárov) a ostatných signatárov – zástupcov komôr v zdravotníckych povolaniach, ktorí boli autormi otvoreného listu premiérovi (Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov a Slovenská komora fyzioterapeutov) upozorňujú, že doteraz neboli pozvaní na žiadne pracovné stretnutie, kde by bol predložený návrh na zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov.

Namiesto toho sa z médií dozvedáme informácie, že práve 14. júla sa má uskutočniť rokovanie o mzdách s predstaviteľmi vlády a zdravotníkmi, avšak bez zástupcov ich stavovských organizácií,
ktoré zastupujú desiatky tisíc pracovníkov v zdravotníctve. Preto sa pýtame – kto a od koho dostal mandát na naše zastupovanie? Ako je možné, že o tak dôležitej téme, akou sú mzdy pre
všetkých zdravotníckych pracovníkov, sa rokuje o nás bez nás? Alebo sa opäť rokuje len
preto, aby sa rokovalo bez konkrétnych záverov? Sme rozhorčení zo spôsobu komunikácie, akú si zvolilo Ministerstvo zdravotníctva SR a Vláda SR a ktorá nie je znakom konštruktívneho dialógu vo vyspelých demokraciách.

Rokovania prebehnú vo štvrtok 14. 07. 2022 bez našej účasti, čomu už nedokážeme zabrániť.  Nepoznáme ich obsah a môžeme len dúfať, že budú v prospech všetkých zdravotníkov. Boj o lepšie podmienky zdravotníkov sme viedli dlhé roky, upozorňovali na najväčšie problémy zdravotníctva a postavenie jednotlivých profesií, bili na poplach pri odlive zdravotníckych pracovníkov zo Slovenska a teraz bohužiaľ už päť mesiacov nestojíme kompetentným ani za to, aby si s nami sadli spoločne za jeden stôl. Informácie o údajnom navyšovaní miezd a pracovných stretnutiach sa dozvedáme len sprostredkovane cez médiá. Nevieme, čo je vlastne ich obsahom, prečo nebol dodržaný termín predstavenia návrhov (30. jún 2022), komu ministerstvo a vláda údajné návrhy vôbec zasiela. Bohužiaľ, ministri a členovia vlády rozohrali so zdravotníkmi veľmi podivnú hru, ktorej víťazom zatiaľ nevyzerá byť ani pacient, ani jeho ošetrujúci a liečiaci personál. Ostáva nám len veriť, že naše požiadavky budú zohľadnené.

Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH

Za Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov

Mgr. František Majerský

Za Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov

Iveta Šluchová

Za Slovenskú komoru fyzioterapeutov

Diana Dudášová

Čítať viac
Spoločná výzva zdravotníckych pracovníkov vláde SR a poslancom NR SR

Bratislava, 8. júla 2022. Zástupcovia sestier a záchranárov (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, odborové organizácie ZZS Bratislava a ZZS Košice) a zástupcovia ďalších 14 profesií v zdravotníctve (Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov a Slovenská komora fyzioterapeutov) očakávali splnenie verejného prísľubu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, členov Výboru NRSR pre zdravotníctvo, ako aj predstaviteľov Vlády SR, že do 30.06.2022 bude predstavený konkrétny návrh úpravy miezd zdravotníckych pracovníkov s jasne definovaným termínom, od kedy budú mzdové koeficienty jednotlivých zdravotníckych profesií upravené. Bohužiaľ, do konca júna tohto roka sa zdravotníci žiadneho finálneho návrhu nedočkali. Bez jasného vysvetlenia.

Čítať viac
Členovia stálych a tematických pracovných skupín pre Európsky región WP


Na poslednom zasadnutí výkonného výboru konanom 2. júla 2022 v Bruseli boli vybraní členovia troch stálych a troch tematických pracovných skupín regiónu Európa na obdobie 2022 – 2024.

Sme veľmi radi, že za členov pracovných skupín boli zvolení aj zástupcovia Slovenskej komory fyzioterapeutov, ktorým týmto blahoželáme a držíme im palce v ich práci a veríme, že nás budú dôstojne a profesionálne zastupovať.

Čítať viac
Hodnotenie sústavného vzdelávania 2022

Oznam o Hodnotení sústavného vzdelávania

V  roku 2022 sa končí 5-ročné hodnotiace obdobie sústavného vzdelávania (ďalej len SV) fyzioterapeutom, ktorí boli registrovaní  v roku 2007, 2012 a 2017. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a  vyhláška MZ SR č. 74/2019 Z.z.o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov . Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

Čítať viac
19.-20.05.2022 – Generálne zasadnutie európskeho regiónu WP

Správa z pracovnej cesty v dňoch 18.5. – 20.5. 2022

 

V dňoch  19.5.2022 a 20. 5. 2022 sa prezidentka SKF Diana Dudášová, hlavná odborníčka MZSR Eva Vaská a riaditeľka SKF Petra Dubajová zúčastnili 13. Generálneho zasadnutia Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie. Zasadnutie sa uskutočňuje každé dva roky, tento rok sa uskutočnilo v Prahe, v Českej republike a zúčastnilo sa spolu 29 krajín Európy.

Čítať viac
Deň fyzioterapeutov 2022

Slovenská komora fyzioterapeutov

Regionálna komora fyzioterapeutov Košice

Vás pozýva na podujatie

Deň fyzioterapeutov 2022

Čítať viac