Prihlásenie

Aktuality

Oznam o zmene konania VZ RKF Košice

Vážení členovia RKF Košice

oznamujeme zmenu miesta konania VZ RKF KE. Bude sa konať v priestoroch reštaurácie Halmiho dvor na Hlavnej 21 v Košiciach.
 
Dátum aj čas konania Valného zhromaždenia ostáva nezmenený.

Čítať viac
25.01.2020 – Výsledok volieb RKF Bratislava

Dňa 25.01.2020 v Bratislave sa konalo  Valné zhromaždenie Regionálnej komory fyzioterapeutov Bratislava, kde sa volili členovia do  Rady RKF, kontrolného výboru RKF a  prezident RKF na obdobie štyroch rokov.

Čítať viac
20.02.2020 – Valné zhromaždenie RKF Košice

Regionálna komora fyzioterapeutov – Košice

Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov so sídlom v Košiciach Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 20.2.2020 v priestoroch kaviarne City Residence Hotel na Bačíkovej ulici č.18 v Košiciach.

Čítať viac
08.02.2020- Valné zhromaždenie RKF BB

Regionálna komora

Slovenskej komory fyzioterapeutov

Horná 60, 974 01 Banská Bystrica, mob. 0948 664 776,

email: rkf.bbc@gmail.com

Fakulta zdravotníctva SZU

Čítať viac
9. október 2019 -Pracovné stretnutie s viceprezidentom Poľskej komory fyzioterapeutov na Slovensku

Na základe pozvania viceprezidentky doc. PhDr. Eleny Žiakovej, PhD. sa v Piešťanoch,  dňa 9. 10. 2019 uskutočnilo stretnutie s Viceprezidentom

Čítať viac
12. September 2019-Rokovanie vo Varšave na základe pozvania prezidenta Poľskej komory fyzioterapeutov

Viceprezidentka  SKF doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. spolu s hlavnou  odborníčkou pre fyzioterapiu pri MZ SR PhDr. Evou Vaskou, MPH sa zúčastnili,

Čítať viac
Spolupráca SKF – OZ Porážka.sk

Dobrý deň.

Sme občianske združenie Porážka.sk, ktoré:

  • cielene pomáha rodinným príslušníkom pacientov po cievnej mozgovej príhode (CMP) ako po psychickej, sociálnej, resocializačnej, tak čiastočne aj po materiálnej a finančnej stránke.

  • robí preventívnu činnosť, takzvané Dni zdravia, kde sa meria ľuďom krvný tlak, cholesterol, cukor, ale i kyselinu močovú a hodnotí BMI.

  • vybavuje ambulancie všeobecných lekárov pomôckami a prístrojmi, ktoré dokážu predikovať náhlu cievnu mozgovú príhodu.

Čítať viac
Sekcia fyzioterapeutov pracujúcich na licenciu pri SKF

Vážení kolegovia, fyzioterapeuti.

Radi by sme Vás informovali o novinkách z posledného celoslovenského snemu Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Čítať viac
WCPT-podpora pre miesto výkonu fyzioterapie

Výkon fyzioterapie na Slovensku

Vážená pani ministerka,

píšem Vám, aby som podporil snahu Slovenskej komory fyzioterapeutov (SKF) v zavedení miesta výkonu fyzioterapie na Slovensku označeného ako ambulancia fyzioterapie. Svetová konfederácia fyzioterapie (WCPT) je výhradná celosvetová medzinárodná organizácia pre fyzioterapiu a zastupuje viac než 350 000 fyzioterapeutov z celého sveta prostredníctvom 109 členských organizácií. WCPT bola založená v roku 1951 a od roku 1956 bola uznaná za mimovládnu organizáciu v oficiálnym prepojením na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

Čítať viac
Udeľovanie ceny „Biele srdce“ 17.05.2019

Viceprezidentka SKF doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. a hlavná odborníčka MZ SR PhDr. Eva Vaská, MPH

Čítať viac