Prihlásenie

Aktuality

Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni.

 

Pri príležitosti konania 10. ročníka Dňa fyzioterapeutov, bol po prvý krát vyhlásený Fyzioterapeut roka.

Ocenenie fyzioterapeut roka 2017 získala

Čítať viac
GDPR- ochrana osobných údajov po novom

GDPR – ochrana osobných údajov po novom

Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – GDPR).

Čítať viac
Slovenská komora fyzioterapeutov

Slovenská komora fyzioterapeutov dáva do pozornosti dokument, ktorý jej bol doručený. Dokument bol súčasťou časopisu Rehabilitácia č.4

 

SSF ( Doc  36,4)

Čítať viac
POPLATKY na rok 2018

Platby  do SKF na rok 2018

 

Platbu je možné realizovať:

Internet banking: IBAN: SK6509000000000632501495

Poštovou poukážkou na účet SKF

Poštovou poukážkou typ „U“ na adresu SKF, Tbiliská 6,831 06 Bratislava

Čítať viac
ŠŠ – Fyzioterapia v športe a telovýchove

Špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave otvára špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove. Praktická príprava sa vykonáva na špičkových pracoviskách (Univerzitné nemocnice, Športový klub Golem v Bratislave- najväčší na Slovensku !), ktoré sa podieľajú na vzdelávacej činnosti ako výučbová báza Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM a sú akreditované ako doškoľovacie pracoviská pre postgraduálne štúdium. Výučbu realizujú/ sprostredkúvajú vynikajúci lektori a tréneri.

Čítať viac
Rokovanie na MZ SR

VEC : Oznámenie

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ako prezident Slovenskej komory fyzioterapeutov si Vám dovoľujem oznámiť, že sa dnes na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie týkajúce sa návrhu Vyhlášky o rozsahu praxe v povolaní fyzioterapeut.

Čítať viac
Kompetencie lekár FBLR

Príspevok  pani MUDr. Martiny Samekovej bol na základe jej žiadosti stiahnutý z webového sídla.

Čítať viac
Kompetencie

Vážené kolegyne, kolegovia,

Oznamujeme Vám, že  na MZ SR bol dňa 19.09.2017 prerokovaný návrh „kompetencií fyzioterapeutov“. Išlo o úplne iný návrh, na akom bola naša Komora, po niekoľkých rokovaniach a viac ako polročnej intenzívnej práci, s Ministerstvom dohodnutá.

Čítať viac
Elektronický preukaz

V rámci projektu elektronizácia zdravotníctva /ezdravie/ si Vám dovoľujeme poslať link na 2 edukačné videá, ktoré slúžia ako návod na podanie si žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka /ePZP/.

Do žiadosti o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka uvádzajú fyzioterapeuti registrovaný v rokoch 2008, 2009, 2010, 2011 ,2012, 2013,2014,2015 až do dátumu registrácie 05.04.2016, svoje registračné číslo v tvare AF  ( napr . A-0321 – AF0321).

Čítať viac
Nahlásenie zmien do registra SKF

Poprosím o nahlásenie zmien do registra SKF, nakoľko pri odosielaní informácií na email bolo zistené, že mnoho emailov je už neaktuálnych.

Vzhľadom na inováciu softvéru registra, chcem poprosiť všetkých fyzioterapeutov o nahlásenie zmien týkajúcich sa:

Čítať viac