Prihlásenie

O nás

O nás

Slovenská komora fyzioterapeutov, ako samostatná komora združujúca zdravotníckych pracovníkov v povolaní fyzioterapeu vznikla odčlenením sa od SK MTP.
01.01.2008. SKF je profesijná organizácia zriadená zákonom 578/2004 Z.z.