Prihlásenie

Odborné podujatia

20.04. – 22.04.2023-Diastáza v tehotenstve, po pôrode a možnosti fyzioterapeutickej liečby

ProFyzio, s.r.o., Grösslingová 46, Bratislava 81109, SVaLZ, GYNFYZIO – gynekologická fyziotrapia, Balkánska 53, 85101 Bratislava

 

Názov vzdelávacej aktivity: Diastáza v tehotenstve, po pôrode a možnosti fyzioterapeutickej liečby

Komu je vzdelávacia aktivita určená: fyzioterapeutkám, fyzioterapeutom

Maximálny počet účastníkov je 16 !!!

Lektor a odborný garant: Mgr. Zuzana Woleková, ProFyzio, s.r.o.

Asistent: Mgr. Michaela Šarmírová

Cena: 330,- eur (v cene je výuka, skriptá a drobné občerstvenie)

Pre členov SKF je 30% zľava

Pre absolventky akreditovaného kurzu Fyzioterapia pri dysfunkcii svalov panvového dna je zľava 30,- eur.

 

Miesto konania: GYNFYZIO - centrum gynekologickej fyzioterapie, Balkánska 53, Bratislava-Rusovce

Termín: 20.4. – 22.4.2023

                20.4.2023 – 9:30  -18 hod. s hodinovou pauzou na obed

                21.4.2023 – 9:30 - 18 hod. s hodinovou pauzou na obed

                22.4.2023 – 9:00 – 16 hod. s polhodinovou pauzou na obed

Program:

20.4. 2023

Teória:

Úvod do problematiky – funkčná anatómia, diastáza, etiopatogenéza, klasifikácia, funkčné zreťazenia a súvislosti s inými funkčnými a štrukturálnymi poruchami pohybového systému a panvového dna, tehotenstvo a zmeny pohybového systému, popôrodie a zmeny pohybového systému, operácie diastázy a prognóza pacientiek s diastázou.

Prakticky s interakciou účastníkov a nácvikom techník:

Komplexné vyšetrenie pacientiek s diastázou (tehotná a po pôrode)

Aplikácia manuálnych terapeutických techník

Ošetrenie jaziev v oblasti trupu (jazva po sekcii, brušných operáciách)

21.4. 2023

Stimulačné techniky, facilitačné a inhibičné techniky

Strava, výživové doplnky, lokálne podporné prostriedky

Brušné pásy, šatkovanie

Tejpovanie

Pohybová terapia – cvičenia (praktický nácvik pod dohľadom lektorky)

 

22.4. 2023

Manažment pacientky s diastázou

Komunikácia s pacientkou a jej motivácia

Aplikácia naučeného do práce s konkrétnou pacientkou (kazuistiky)

Diskusia

 

Prihlášky cez prihlasovací formulár na stránke gynfyzio.sk

24.-25. 3. 2023-Respirační fyzioterapie u funkčních poruch dýchání v ambulantní praxi

Kurz je určen pro fyzioterapeuty všech úrovní vzdělání.

Cíl kurzu: Získání teoretických znalostí a praktických dovedností pro respirační ambulantní fyzioterapii u funkčních poruch dýchání — základní fyzioterapeutické techniky, integrace přístrojů v testování, osvojení si práce se základními selfmonitoringovými přístroji, vyhodnocení efektivity přístupu v praxi, sestavení funkčního tréninku.


Datum konání: 24. — 25. 3. 2023 (pá-so)
Výuka: 1. den: 9:00 — 17:45
2. den: 8:00 — 12:45
Místo konání: Rehabko s.r.o.
ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina
(budova MAGNUS)
Přednášející: MUDr. Andrea Marčíková Vitkovská
lékařka – pneumologie, ftizeologie

Mgr. Veronika Fasselová
fyzioterapeut

Garant: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Výukové hodiny: Počet výukových hodin (á 45 min): 16 hodin
Počet vzdělávacích jednotek (á 60 min.) 12 hodin
Kredity budou přiděleny Slovenskou komorou fyzioterapeutov podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019
Cena kurzu: 365 EUR
Každý účastník obdrží výuková skripta, 1x pomůcku Threshold, 1x plakát

Teoretická část — MUDr. Andrea Marčíková Vitkovská

zaměření na funkční poruchy dýchání u předškolních dětí a dospělých
1. den | 9:00 – 14:30
 • Diagnostika funkčních poruch dýchání – jejich klasifikace, klasifikace dechových obtíží
 • Vyšetřovací metody v plicní ambulanci – anamnéza, klinická vyšetření
 • Astma bronchiale, CHOPN počáteční stádium, gastroezophageální reflux
 • Nejčastější deformity hrudníku, dysfunkce bránice, skolióza, vadné držení těla a jejich vliv na respirační funkce
 • Spirometrie – vyšetření a vyhodnocení, objemy a kapacity plic, základní čtení nálezu
 • Oxymetrie – vyšetření a vyhodnocení
 • Farmaka – základní přehled (antitusika, expectorancia, mukolitika, aerosoly, nebulizátory, inhalátory)

Teorie a praxe fyzioterapie — Mgr. Veronika Fasselová

1. den | 14:30 – 17:45
2. den | 8:00 – 12:45
 • Vyšetření hrudníku aspekcí, palpací, antropometrie,
 • Respirační vyšetření – pružnost hrudníku, dechového stereotypu, vstupní a kontrolní dotazník
 • Spirometrické vyšetření pomocí přístroje pro MIP/MEP
 • Kontrola saturace pomocí prstového pulsního oxymetru
 • Orientační vyšetření tělesné zdatnosti – walking test, saturace kyslíku
 • Pohybová aktivita a její měření, self monitoring – sporttestery – krokoměry
 • Základní techniky fyzioterapie – měkké techniky na hrudník, prvky PNF, prvky ML, prvky ACT, automobilizace u funkčních respiračních poruch
 • Silový i vytrvalostní trénink pro dechové svaly
 • Kondiční trénink – indikace, kontraindikace
 • Výběr vhodné respirační pomůcky pro nácvik síly dechových svalů
 • Metody pro napřímení postury – vzpěrné pohybové vzory dle ACT, trénink s pomůckou Threshold
 • Preventivní, funkční a kondiční respirační program u funkčních poruch dýchání, dávkování a využití pomůcek – Theraband, Bosu, roller, velký míč
 • Hygiena HCD – základní péče

Další informace

 • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu, který může využít ve svém CV.
 • V ceně kurzu je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení.

Lektoři: MUDr. Andrea Marčíková Vitkovská, Mgr. Veronika Fasselová

Na  kurz je možné se přihlásit přes naše webové stránky: http://rehaspring.cz/kurzy-slovensko.php

PRIHLÁŠKA - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfElY4LW2jJq8WhoV2JqT3GmDm0D2d2ztp6k70qkqqa6CbWUQ/viewform?entry.244147479=Respira%C4%8Dn%C3%AD+fyzioterapie+u+funk%C4%8Dn%C3%ADch+poruch+d%C3%BDch%C3%A1n%C3%AD+v+ambulantn%C3%AD+praxi+24.+-+25.+3.+2023+%C5%BDilina,+Slovensko

24.-25.03.2023-Diagnostika chodidla a možnosti vo fyzioterapeutickej praxi

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na workshop s témou:

Diagnostika chodidla a možnosti vo fyzioterapeutickej praxi

24.-25.03.2023

Chodidlo, jeho postavenie a vplyv na susedné či vzdialené kĺbne, svalové, väzivové, nervové, cievne štruktúry. To je dôležitá diagnostická či terapeutická oblasť, v ktorej by sme mali mať jasno. Diagnostický rozhľad napr. na pozdĺžne plochonožie, hallux valgus, kolaps ČK, KK s prejavmi na rôznej úrovni bolesti kolien, pleca, hlavy a pod. s možnosťou efektívnej terapie...

Rešpekt pred diagnostikou nohy je pomerne častý fenomén. Účastník tejto akcie získa konkrétne možnosti diagnostiky chodidla, jednoducho zvládnuteľné v bežnej ambulancii fyzioterapeuta či lekára. Zorientujeme sa v dopadoch jednoduchých porúch statiky a dynamiky chodidla/nohy. Vyskúšame si diagnostiku na kolegoch a spoločne navrhneme efektívny spôsob korekcie a cielenej fyzioterapie.

Workshop je určený pre tých, ktorí chcú získať istotu pri diagnostike a vyhodnocovaní parametrov chodidla/nohy, chceli by mať väčšiu zásobu terapeutických možností. Súčasťou workshopu je testovanie bez špeciálneho vybavenia Vašej ambulancie, ale aj možnosť dotiahnuť terapiu ku korekcii individuálne vytvorenej stielky za pomoci diagnostických prístrojov. Vybraný z účastníkov má možnosť kúpiť stielku za nákupnú cenu a v spolupráci s podológom si vytvorí stielku na mieru. Detailnejšie v programe.

Program:

1.deň

15.00 – 15.30 registrácia

15.30 – 16.00

- anatomické minimum DK a chodidla, kineziológia chodidla, analýza chôdze

16.00 – 17.00

- ontogenéza nohy a chôdze dieťaťa, špecifiká detského chodidla, patológia chodidla

17.00 – 18.00

- základné podologické vyšetrenie: pohľadom, pohmatom, pomocné diagnostické testy, vizualizačné metódy vyšetrení, taping chodidla

18.00 – 19.00

- statické a dynamické testy chodidla, algoritmus podologického vyšetrenia

2. deň

8.30 – 10.00

- analýza behu, odraz, dopad, kadencia, najčastejšie patológie bežcov v praxi fyzioterapeuta

10.00 – 11.30

- korekčné testy, výber a použitie korekčného materiálu, výber vhodnej stielky (vložky do obuvi), spôsob a aplikácia korekcie stielky na mieru

11.30 – 12.00

- funkčné testy chodidla a DK

12.00 – 12.30 obed

12.30 – 13.30

- výber vhodnej pohybovej liečby, funkčný tréning chodidla, tréningový plán

13.30 -15.00

- vyšetrenie a praktická aplikácia korekcie, úprava individuálnej korekčnej stielky na mieru pre jedného účastníka školiacej akcie

15.00 – 15.30

- diskusia

- záver

termín: 24. – 25.03.2023

určenie: fyzioterapeuti, lekári, študenti fyzioterapie, tréneri

IČ: 26/2023

cena: 130.- EUR

max. počet: 20 účastníkov

počet kreditov: 10 kreditných bodov od SKF

miesto konania: REVITALIS – centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava – Rača

školitelia: Mgr. Petrovits Andrej, Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT

Prihlásiť na akciu sa dá cez www.revitalis.sk, v sekcii kurzy po rozkliknutí vybranej akcie nájdete prihlášku.

Bližšie informácie telefonicky na 02/4487 3333 – recepcia Revitalis-u, alebo 0905 21 77 22.

Tešíme sa na Vás!

20. 4. 2023 – PPA přístup před porodem v těhotenství a po porodu

 

 • Kurz je určen pro fyzioterapeuty všech úrovní vzdělání.
  Datum konání:  

  20. 4. 2023 (čtvrtek)
  Výuka: 8:30 – 18:30
  Polední přestávka: 12:00 – 12:45

  Místo konání: Rehabko s.r.o.
  ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina
  (budova MAGNUS)
  Přednášející: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
  fyzioterapeut

  Mgr. Veronika Fasselová
  fyzioterapeut

  Garant: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
  Výukové hodiny: 12
  Kredity budou přiděleny Slovenskou komorou fyzioterapeutov podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019
  Cena kurzu: 235 EUR
  Obsah kurzu
  • Příprava ženy před těhotenstvím, nejčastěji kladené otázky před těhotenstvím.
  • Jak je možné a není možné otěhotnět?
  • Nejpřesnější metody kontroly otěhotnění a jejich kontrola.
  • Endometrióza jak jí poznat u ženy a proč nemusí bránit těhotenství.
  • Terapeutické přístupy před otěhotněním.
  • Algoritmus doporučených sestav v I -III. trimestru těhotenství.
  • Vhodné a nevhodné pohybové a sportovní aktivity těhotných žen, využití cvičebních pomůcek a specifika dávkování.
  • Správná volba podpůrných pomůcek a mechanických korekcí v těhotenství.
  • Ukázky pomůcek, které jsou často u dnešních rodiček využívané pro vaginální porod, prezentace studií reálných dat žen z REHASPRING centra.
  • Efektivita vaginálních balónkových dilatátorů výhody a rizika.
  • Výběr pomůcek v šestinedělí, stahovací spodní prádlo, poporodní břišní pásy a jejich využití po porodu v rámci denních i sportovních aktivit.
  • Poporodní komplikace, diagnostika a přesně cílená terapie.
  • Základní guidelines (pravidla) návratu k pohybu a sportu po porodu.
  • Praktické ukázky a užití cvičebních a korekčních pomůcek používaných během těhotenství i v šestinedělí a po porodu.
  • Diskuse k výše uvedeným tématům.

  Další informace

  • Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu, který může využít ve svém CV.
  • V ceně kurzu je zahrnuto malé dopolední a odpolední občerstvení.

  Na  kurz je možné se přihlásit přes naše webové stránky: http://rehaspring.cz/kurzy-slovensko.php

  PRIHLÁŠKA:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfElY4LW2jJq8WhoV2JqT3GmDm0D2d2ztp6k70qkqqa6CbWUQ/viewform?entry.244147479=PPA+p%C5%99%C3%ADstup+p%C5%99ed+porodem+v+t%C4%9Bhotenstv%C3%AD+a+po+porodu++20.04.2023+%C5%BDilina,+Slovensko

21.-22.04.2023- Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu

https://www.idl.sk/konferencie/dni-praktickej-obezitologie-a-metabolickeho-syndromu-2023

 

21.04.2023-Popôrodná diastáza: prevencia, diagnostika a jej terapia

Kurz je určen pro fyzioterapeuty Mgr, Bc, VOŠ a SŠ, lékaře.

Datum konání:  

21. 4. 2023 (pátek)
Výuka: 8:30 – 18:30
Polední přestávka: 12:30 – 13:15

Místo konání:  

Rehabko s.r.o.
ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina
(budova MAGNUS)

Lektoři: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Mgr. Veronika Fasselová
Garant: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Výukové hodiny: 12
Kredity budou přiděleny Slovenskou komorou fyzioterapeutov podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019
Cena kurzu: 235 EUR

Teoretická a praktická část je doplněna o vlastní výstupy a zkušenosti z klinické praxe.

Dopolední blok

  • | 8:30 — 12:30

  • Anatomie ženských pohlavních orgánů a pánve v průběhu těhotenství a po porodu
  • Funkce svalů pánevního dna v těhotenství a po porodu
  • Definice diastázy břišní, její příčiny a vztah ke svalům břišní stěny
  • Preventivní a neriziková pohybová aktivita pro diastázu v těhotenství a po porodu
  • Podpůrné pomůcky proti vzniku diastázy
  • Rizikové faktory vzniku diastázy v těhotenství
  • Vliv diastázy na bolesti zad po porodu, inkontinenci a prolapsy

Přestávka na oběd

 •  12:30 — 13:15

Odpolední blok

  | 13:15 — 18:30

 • Fyzioterapeutické postupy při léčbě diastázy
 • Abdominoplastika a následná fyzioterapie
 • Diagnostika diastázy břišní – měření šuplerou, ultrazvukem a její vyhodnocení
 • Postupy "Evidence based medicine" – kdy začít cvičit a jak kompenzovat
 • Jednouchá klinická studie diastázy břišní
 • Vliv ACT na diastázu břišní
 • Vlastní testy pro diastázy

Na kurz je možné se přihlásit přes naše webové stránky: http://rehaspring.cz/kurzy-slovensko.php

PRIHLÁŠKA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfElY4LW2jJq8WhoV2JqT3GmDm0D2d2ztp6k70qkqqa6CbWUQ/viewform?entry.244147479=Pop%C3%B4rodn%C3%A1+diast%C3%A1za:+prevencia,+diagnostika+a+jej+terapia+21.04.2023+%C5%BDilina,+Slovensko

22.04.2023 – Endometrióza – Dysmenorea – Sterilita v ambulanci fyzioterapeuta
 

 

 

Datum konání:

Kurz je určen pro fyzioterapeuty všech úrovní vzdělání.

Cíl kurzu
— Vysvětlení teorií vzniku endometriózy, možnosti medikamentózní a chirurgické léčby.
— Jaká je role fyzioterapeuta v terapeutickém algoritmu endometriózy?

22. 4. 2023

Výuka: 8:30 — 15:30
Místo konání: Rehabko s.r.o.
ul. Alexandra Rudnaya 23, Žilina
(budova MAGNUS)
Lektoři: MUDr. Martin Němec, MBA
Primář, Nemocnice Frýdek-Místek p.o.

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.

Garant: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Výukové hodiny:  8 (á 45 min)
Počet vzdělávacích jednotek: 6 (á 60 min.)
Výstupy budou přiděleny Slovenskou komorou fyzioterapeutov podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 z 15. februára 2019
Cena kurzu: 179 EUR
Náhradníci kurzu jsou evidováni a osloveni, pokud se odhlásí některý účastník kurzu.
Obsah kurzu

 • Teorie vzniku endometriózy
 • Druhy endometriózy — ovariální, povrchová, hluboká infiltrativní endometrióza. Jak se od sebe odlišují? Jedná se o jeden typ onemocnění?
 • Vliv endometriózy na neplodnost
 • Staging endometriózy
 • Ukázky nálezů zobrazovacích metod, ukázky operací
 • Vztah endometriózy ke chronické bolesti, dysmenoree, imunologii, výživě atd.
 • Jak může fyzioterapeut diagnostikovat endometriózu a jak může klientce pomoci?
 • Možnosti fyzioterapie v léčebném algoritmu — existují validní data?
 • Diskuse nad zkušenostmi z praxe.
 • Kam odeslat klientku, pokud mám podezření na endometriózu? Centra léčby v ČR.
 • Vliv menstruačních kalíšků na dysmenoreu
 • Jaká je zkušenost u žen s menstruačními kalíšky
 • Data funkce svalů pánevního dna z protokolů u pacientek s dysmenoreou. Umí nebo neumí relaxovat svaly pánevního dna? Mají tyto pacientky funkční svaly pánevního dna?
 • Sterilita a její vztahy k endometrióze u pacientek které měli endometriózu sdílení reálných pacientek z ambulancí fyzioterapeutek.

Poznámky

 • Absolventi kurzu Dysfunkce svalů pánevního dna si mohou na kurz přinést protokoly pacientek, které měly dysmenoreu a sterilitu pro sdílení dat.

Na kurz je možné se přihlásit přes naše webové stránky: http://rehaspring.cz/kurzy-slovensko.php

PRIHLÁŠKA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfElY4LW2jJq8WhoV2JqT3GmDm0D2d2ztp6k70qkqqa6CbWUQ/viewform?entry.244147479=Endometri%C3%B3za+%E2%80%94+Dysmenorea+%E2%80%94+Sterilita+v+ambulanci+fyzioterapeuta+22.04.2023+%C5%BDilina,+Slovensko

Pilotný výcvik v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Dovoľte nám informovať Vás, že pripravujeme prvý pilotný výcvik, v dĺžke trvanie jeden rok, vhodný pre fyzioterapeutov a lekárov FBLR s dvojročnou praxou.

Výcvik je založený na filozofii zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical, ktorá spočíva v dlhoročnej empirickej skúsenosti a jej podstata je v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii.

Poskytne obraz o tom, ako chápeme riadenie motoriky, čo všetko ju ovplyvňuje , ako zasahovať tak, aby s centrálnym nervovým systémom (CNS) spolupracovali a nebojovali sme s ním. Pomôže zlepšiť chápanie a komunikáciu s CNS, tiež chápanie, rozpoznávanie a podporu fyziologického pohybu človeka, jeho vzájomný vzťah a vplyv s ostatnými systémami ľudského organizmu, čo môže pomôcť pochopiť symptómy pacientov.

Výcvik bude postupne zameraný na jednotlivé segmenty ľudského tela, ktoré by potom mali dávať ucelený pohľad.

Uplatnenie: pri všetkých typoch diagnóz. Priblíženie pacienta ku fyziológii upraví a zlepší jeho celkový stav a schopnosť fyzickej aj mentálnej regenerácie.

 

Výcvik bude rozdelený na 8 častí v daných termínoch v priebehu roka.

Každá časť sa bude konať v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical v Bratislave, v troch po sebe idúcich dňoch (16hod) nasledovne:

 1. deň - piatok: od 14 00 do 18 00
 2. deň - sobota: 9:00 do 18 00 (1hod obed)
 3. deň - nedeľa : 8 00 do 12:00

 

Termíny v roku 2021: budú upresnené vzhľadom na pandémiu Covid 19

 

Výcvik je kombináciou teoretického aj praktického školenia.

Lektor: PhDr. Róbert Baumann

Maximálny počet zúčastnených osôb: 6.

Cena za celý výcvik:  1450 EUR, možnosť  rozdelenia na viac splátok podľa dohody.

Termín záväzného prihlásenia sa: do konca januára 2021.

Školenie je systematicky nastavené, a preto nie je možné ho počas roka opustiť alebo si nájsť náhradníka v priebehu trvania.

SKF pridelila celému výcviku 128 kreditov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese kurzy@physio-medical.sk. Do e-mailu prosím uveďte Vaše meno, titul, dátum narodenia, počet rokov praxe a zdravotnícke zariadenie, v ktorom aktuálne pôsobíte.

Oznam

Na Sneme SKF 2013 konanom dňa 11.05.2013 , bolo delegátmi Snemu schválené doplnenie Smernice SKF o podmienkach zverejňovania odborných podujatí zaradených do hodnotenia sústavného vzdelávania. Poplatok za uverejnenie vzdelávacej akcie :

 • podujatie organizátor,spoluorganizátor SKF alebo RKF   0,-€
 • podujatie organizované a odprednášané členom komory   0,-€
 • podujatie organizované inou organizáciou   100,-€
 • podujatie org. členomSKF- neodprednášané členom komory - iný prednášajúci   100,-€
 • podujatie akreditované MZ SR   0,-€
 • umiestnenie reklamy na stránke SKF/rok   300,-€

 

O zverejnenie odborného podujatia treba požiadať písomne, s uvedením fakturačných údajov (IČO,DIČ, adresa organizátora podujatia, číslo bankového účtu).