Prihlásenie

Odborné podujatia

15.05.2020 – XII. Lymfologický deň

20.02.2020-Valné zhromaždenie RK Košice

Regionálna komora fyzioterapeutov - Košice

Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov so sídlom v Košiciach Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 20.2.2020 v priestoroch Halmiho dvor na Hlavnej 21 v Košiciach.

Prezentácia prebehne medzi 15:30 až 16:00. Členovia sa musia prezentovať preukazom a registračným číslom. Súčasťou bude aj odborný program, za ktorý budú pridelené kredity pre hodnotenie sústavného vzdelávania.

Prosím o vyplnenie registračného formulára, aby sme mali prehľad o približnej účasti.

https://forms.gle/gUt7FYFv7cF5aBHq5

Program VZ:

 • Odborný program

 1. Otvorenie valného zhromaždenia

 2. Voľba zapisovateľa

 3. Voľba komisií – volebnej, mandátovej a návrhovej

 4. Voľba skrutátorov

 5. Zhodnotenie činnosti RKF za rok 2019

 6. Správa o hospodárení za rok 2019

 7. Voľba členov RKF

 8. Voľba členov kontrolného výboru

 9. Voľba prezidenta RKF

 10. Schválenie delegátov na snem SKF v Bratislave

 11. Diskusia

 12. Návrh a schválenie uznesenia

 13. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť

Mgr. Zuzana Nagyová

Prezident RKF

Košice

Kontakt: 0903 653 705

rkf.kosice@gmail.com

03.04.2020 – Škola chrbtice pre laikov

 workshop:                Škola chrbtice pre laikov

 

Pre nás je to rutina, ale pre laika spleť informacií v ktorých sa nie vždy vie presne zorientovať. Na podnet našich pacientov sme sa rozhodli usporiadať workshop pre pacientov/klientov s vertebrologickým problémom, alebo jednoducho ako prevenciu pred bolestivou skúsenosťou. Ak ste vyčerpali všetky Vaše možnosti a pacient stále nerozumie prečo by mal robiť to alebo ono, alebo by sa mal čomusi vyvarovať  alebo sa stále sa motá v klbku prichádzajúcich a odchádzajúcich bolestí, je čas aby informacie počul od niekoho iného a potvrdil Vaše slová.

 

dátum:                                   3.04.2020

miesto konania:                    REVITALIS – centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava – Rača

registrácia:                             15.30

časový harmonogram:      16.00 – 20.00 hod.

školiteľ:                                  Mgr. Lucia Merceková, Cert. MDT

číslo akcie:                             83/2020

počet kreditov:                     4,5 od SKF

max. počet účastníkov:    25

Prihlásiť na akciu sa dá cez www.revitalis.sk, v sekcii kurzy po rozkliknutí vybranej akcie, nájdete prihlášku.

Bližšie informácie telefonicky na02/4487 3333 –recepcia Revitalis-u

 

Program workshopu:

15.30 - 16.00 registrácia

16.00 – 16.30 Anotomicko – fyziologické minimum pohybového aparátu

16.30 – 17.00 Chrbtica – anatómia, fyziológia, anomálie zakrivenia chrbtice, vplyv chodidla na chrbticu

17.00 - 17.30 Štruktúry zúčastňujúce sa pohybu chrbtice, ich funkcia. Riadenie pohybu

17.30 – 18.00 Bolesť chrbtice a jej najčastejšie príčiny

18.00 – 18.30 Poškodenie medzistavcovej platničky, terminológia zo zobrazovacích vyšetrení ( RTG, MR, CT )

18.30 – 19.00 Varovné signály poškodenia platničky

19.00 – 20.00 Ergonomia pracovného sektoru, prevencia poškodenia, výber a použitie vhodnej pomôcky

20.00 – 20.30 Diskusia, záver

17.-18.04.2020 – Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom

Workshop: 17.-18.04.2020

Téma: Diagnostika a terapia chodidla, možnosti korekcie fyzioterapeutom

Program:

1.deň

15.00 – 15.30 registrácia

15.30 – 16.00

- anatomické minimum DK a chodidla, kineziológia chodidla, analýza chôdze

16.00 – 17.00

- ontogenéza nohy a chôdze dieťaťa, špecifiká detského chodidla, patológia chodidla

17.00 – 18.00

- základné podologické vyšetrenie: pohľadom, pohmatom, pomocné diagnostické testy, vizualizačné metódy vyšetrení, taping chodidla

18.00 – 19.00

- statické a dynamické testy chodidla, algoritmus podologického vyšetrenia

2. deň

8.30 – 10.00

- analýza behu, odraz, dopad, kadencia, najčastejšie patológie bežcov v praxi fyzioterapeuta

10.00 – 11.30

- korekčné testy, výber a použitie korekčného materiálu, výber vhodnej stielky (vložky do obuvi)

11.30 – 12.00

- funkčné testy

12.00 – 12.30 obed

12.30 – 13.30

- výber vhodnej pohybovej liečby, tréningový plán

13.30 -15.00

- praktická aplikácia korekcie, práca s individuálnou korekčnou stielkou

15.00 – 15.30

- diskusia

- záver

Workshop je určený pre tých, ktorí chcú získať istotu pri diagnostike a vyhodnocovaní parametrov chodidla, chceli by mať väčšiu zásobu terapeutických možností. Súčasťou workshopu je testovanie bez špeciálneho vybavenia Vašej ambulancie, ale aj možnosť dotiahnuť terapiu ku korekcii individuálne vytvorenej stielky za pomoci diagnostických prístrojov. Účastníci majú možnosť kúpiť stielku za nákupnú cenu a v spolupráci s podológom si vytvoria stielku na mieru. Detailnejšie v programe.

 

 

termín:                17. – 18.04.2020

registrácia:         15.00 hod. , 15.30 hod. - začíname

určenie:              fyzioterapeuti, lekári, študenti fyzioterapie a FTVŠ, tréneri

IČ:                          84/2020

max. počet:       20

počet kreditov:                10,5 od SKF

školiteľ:              Mgr. Petrovits Andrej, Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT

cena:                    95.- EUR

Prihlásiť na akciu sa dá cez www.revitalis.sk, v sekcii kurzy po rozkliknutí vybranej akcie nájdete prihlášku.

Bližšie informácie telefonicky na 02/4487 3333 –recepcia Revitalis-u, alebo 0905 21 77 22.

Tešíme sa na Vás!

08.02.2020- Valné zhromaždenie RKF BB

Regionálna komora

Slovenskej komory fyzioterapeutov

Horná 60, 974 01 Banská Bystrica, mob. 0948 664 776,

email: rkf.bbc@gmail.com

Fakulta zdravotníctva SZU

So sídlom v Banskej Bystrici

Sládkovičova 21, 974 05 Banská Bystrica

15 výročie vzniku

Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov v B. Bystrici a Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici Vás pozýva na valné zhromaždenie členov RKF, spojené s odbornou konferenciou, ktoré sa uskutoční 8. 2. 2020 v budove SZU- Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica, Sládkovičova 21 v bloku E.

Program:

 1. Prezentácia 8: 30- 9.00
 2. Otvorenie valného zhromaždenia
 3. Blok prednášok 9. 00- 11. 00
 4. Voľby (voľba zapisovateľa, voľba návrhovej a volebnej komisie, voľba mandátovej komisie, voľba prezidenta, voľba nových členov RKF)
 5. Správa prezidenta
 6. Správa o hospodárení za rok 2019
 7. Správa kontrolného výboru
 8. Voľba delegátov na snem SKF v Bratislave
 9. Diskusia
 10. Návrh na schválenie uznesenia
 11. Obed 13.00- 13.30
 12. Blok prednášok 13.30- 15.30
 13. Diskusia
 14. Záver

Ďalej je možné na valnom zhromaždení uhradiť členské za rok 2019 v sume 22€.

Získať 4 kredity za pasívnu účasť a 10 kreditov aktívnu účasť.

Program prednášok bude čoskoro zverejnení.

Člen komory, ktorý dostane pozvánku a z vážnych dôvodov sa nezúčastní, prosím aby z daného regiónu zabezpečil náhradného delegáta, ktorý bude informovať o regionálnej komore.

Program

VZ RKF BB

Blok prednášok 9. 00- 11. 00

 1. Dysfunkcia svalov panvového dna pri bolestiach driekovej chrbtice (PhDr. Mgr. Šárka Tomková, PhD.)
 2. Psychosomatický pohľad na liečbu chronickej bolesti lumbálnej časti chrbtice (Mgr. Denisa Ivaničová)
 3. CIMT terapia, ako ďalšia možnosť liečby hemiparézy. (Mgr. Zuzana Frčová, Ph.D., Bc. Erika Lehotová, Marek Veselý)
 4. Prehabilitácia pacientov s cirhózou pečene (PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.)

Blok prednášok 13.30- 15.30

 1. Možnosti využitia metódy Wima Hofa (Bc. Patrik Beňuš)
 2. Fyzioterapia hudobníkov (Bc. Lenka Tarasovičová)
 3. Štúdium v Číne (Bc. Michal Sedlák)
 4. Ako dokáže uzdravovať sila prírody (Mgr. Kinga Púdelková Bálintová)

RK fyzioterapeutov prezident

V Banskej Bystrici 29.1.2020                                                                                                           Mgr. Kucbelová Zuzana

 

 

 

! Zmena termínu -Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia – 24.-26.04.2020

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva Janíková

Termín konania: 24.- 26. Apríl 2020

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena kurzu: 600,-€ + 20,-€ záverečná  skúška - splatné v deň nástupu na kurz, lektorke kurzu

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 31.01.2020

Záväzná prihláška:Záväzná prihláška

 

 

 

 

AF REHAB-Kurzy na rok 2020

01.-02.02.2020-Kurz_Kineziology_Taping

06.-07.02.2020-Hernia disku-krk-

08.-09.02.2020-Hernia disku-driek

11.-12.02.2020-Kurz 1,2

15.-16.02.2020-Kurz 1 a 2

22.-23.02.2019-Kurz 1 a 2

28.-29.02.2020- Kurz HK

7.3.2020-Kinesio taping

08.03.2020-Kurz Spúšťacie body

14.-15.03.2020-kurz FMM I

19.-20.03.2020-Kurz HK

21.-22.03.2020-Kurz DK

28.-29.03.2020-Kurz 1 a 2

28.-.29.03.2020 - Kurz1 a 2

04.-05.04.2020-Kurz 3-4

17.-18.04.2020-Kurz 1,2

18.-19.04.2020-kurz FMM

25.-26.04.2020-Sport

07.-10.05.2020Sv-retazce

16.-17.05.2020-kurz FMM

21.-22.05.2020-Kurz 1,2

23.-24.05.2020-Kurz 1 a 2

23.-24.05.2020-Skolióza

29.-30.05.2020-Skolioza

30.-31.05.2020-Kurz 1 a 2-1

30.-31.05.2020 Košice-Temporomandibulárne poruchy

31.05.2020-Kurz Flossing

12.-13.06.2020-Skolióza

13.-14.06.2020-kurz FMM HK

15.-16.06.2020-Kurz HK (2)

15.-16.06.2020-Kurz HK

19.-20.06.2020-Hernia disku driek

04.-05.07.2020-Kurz 1 a 2

06.-07.06.2020-Kurz 3-4

25.-26.07.2020-Kurz 3,4

8.-9.08.2020-Kurz 1 a 2

22.-23.08.2020-Kurz 3-4

05.-06.09.2020-Hernia disku-driek

12.-13.09.2020-kurz FMM 13.09.2020

12.-13.09.2020- Kurz 1,2

17.-20.09.2020-Skolioza

18.-19.09.2020-Kurz 1,2

26.-27.09.2020-Kurz_Kineziology_Taping-

01.-02.10.2020-Kurz 1,2

03.04.10.2020-Kurz 3,4

03.-04.10.2020-RTG, MRi, CT štrukturálna a diferenciálna diagnostika

03.-04.10.2020-Kurz 3,4

17.-18.10.2020- Kurz1,2

22.-25.10.2020-Vertebrovisceralne vzťahy

24.-25.10.2020-Kurz 3-4-1

27.-30.10.2020-Svalové reťazce

06.-07.11.2020-Temporomandibulárne poruchy

06.07.11.2020-Hernia disku driek

09.-15.11.2020-kurz FMM tyzden

14.-15.11.2020-Kurz 3,4

19.-22.11.2020-Sport

20.-21.11.2020-Skolióza

28.11.2020-Kinesiology taping

29.11.2020-Kurz Spúšťacie body29.11.2020

04.-05.12.2020-Kurz 3,4

12.-13.12.2020-Hernia disku

17.-20.12.2020-Refreš

SPIRALDYNAMIK-Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2020/2021

                                                                                                                                                                                         SPIRALDYNAMIK

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich

Termín kurzu: 1.časť: 03.09.2020 - 06.09. 2020

                                2.časť: 22.10.2020 - 25.10.2020

                                3.časť: 11.03.2021 - 14.03. 2021

                               4.časť: 13.05.2021 - 16.05. 2021

Miesto konania: Banská Bystrica

Lektor: učiteľka Spiraldynamik Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu: 1150,- €

1. platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a 5.platba 250,- €. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz , skriptá. Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu: fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489, 048/416 20 70 MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz .

 

NÁVRATKA: Návratka na kurz

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2020/2021

Návratka

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

2020/21

Meno a priezvisko:

Vzdelanie:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Telefón, e-mail:

Dátum: Podpis:

Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2020. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 300 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

 

31.01.2020- III.Žilinský deň chirurgie ruky
KURZ ANATOMY TRAINS IN STRUCTURE AND FUNCTIONS – dátum konania doplníme čoskoro

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ:

https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

Kurz Anatomy Trains IN STRUCTURE AND FUNCTION

3 - dňový kurz v angličtine s prekladateľom, 8. - 10. november 2019

Počet pridelených kreditov SKF - 21 kreditov

Základné info o kurze

Prvý kurz, ktorý kombinuje teóriu Anatomy Trains so štrukturálnou a funkčnou anatómiou
a analýzou. Kurz Anatomy Trains in Structure & Function vám ponúkne nové techniky na transformáciu štruktúr prostredníctvom riešenia problémov v hĺbkových tkanivách.

Je vhodný pre manuálnych terapeutov. Absolvovanie tohto kurzu je nevyhnutné pre pokračovanie vzdelávania
a dosiahnutia certifikovaného kurzu Anatomy Trains in Training.Revolučný postup s praktickými výsledkami! Pretransformujte svoj pohľad na myofasciálnu anatómiu, rozšírte svoje schopnosti posudzovania posturálnych
a pohybových vzorcov a vytvárajte trvácne faciálne zmeny svojimi rukami.

V tomto novom kurze si rozšírite vedomosti o myofasciálnom tkanive a jeho úlohách v našom tele. Oceníte ako telo zapája modely a prvky Anatomy Trains na vytvorenie ľahkých a účinných pohybov - za predpokladu, že sú vzájomne v istej forme rovnováhy a harmónie.

Obmedzenie alebo slabosť v jednej sekcii môže mať mnoho vedľajších účinkov a vplyv na ostatné časti tela. Tento kurz vám ukáže ako to funguje, ako treba sledovať línie napätia a čo je najdôležitejšie - ako postupovať pri riešení týchto problémov.

Čo zahŕňa tento kurz:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe.
 • Zoznámite sa s 12 myofasciálnymi meridiánmi a ich významom pri ľudskom raste, vývoji, vnímaní a vedomí.
 • “Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Naučíte sa efektívne postupy pri práci s myofasciálnym tkanivom a pohybom.
 • Dokážete vytvoriť špecifický terapeutický plán pre daného klienta podľa štrukturálnych a funkčných vzorov.

Kompletné informácie o kurze nájdete na: www.anatomytrains.ultimuv.comCena v predpredaji (do 27. septembra) - 570€, 620€ po 17. septembri