Prihlásenie

Odborné podujatia

31.01.2020- III.Žilinský deň chirurgie ruky
13. – 14.09.2019-Kurz SM systém 1A, 1B- Banská Bystrica

Fyzio.terapia s.r.o., Mgr. Andrea Chrenková, A 0120, 911 01 Trenčín, Opatovská 53

tel.: +421 904 291 147

e-mail:info@ fyzio-tn.sk

Osnova - Kurz 1A - úvod do cvičenia SMS

13.09.2019

trvanie 8 vyučovacích hodín /360 min./

Miesto konania: Banská Bystrica

SM Systém je metóda, ktorá integruje posilňovanie, preťahovanie a nácvik koordinácie pohybu. Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosť riadiť voľný pohyb a fixuje optimálne pohybové vzorce. Metóda nielen exaktne definuje svalové zreťazenie s ktorými pracuje, ale vie ich aktívne posilňovať a tak dosiahnuť na chrbtici jedinečný efekt centralizácie chrbtice - vyrovnanie chrbtice do stredného postavenia a trakcia chrbtice - pretiahnutie chrbtice smerom nahor. Tento efekt otvára celkom nové možnosti aktívnej liečby protrúzie, hernie disku, skoliózy a iných porúch chrbtice.

1. hod. Úvodná prednáška 45 minút - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinácia pohybu (riadenie), svalový aparát, vplyv na chrbticu a kĺby,

- stabilizácia pohybu svalovými reťazcami,

- hlavné svalové reťazce a ich základné účinky na chrbticu,

- ciel cvičenia je dosiahnuť optimálne koordinovanie a stabilizovanie chôdze, behu a

práce.

2. hod. Výučba základnej koordinácie pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymedzenie pojmov - segmentovo rozložený pohyb,

- pohyb v prechodových zónach,

- anatomická osa tela, pohybové osy tela - predné a zadné.

3. hod. Cviky pre dosiahnutie svalovej rovnováhy a vyrovnaného držania tela A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posilnenie svalov oslabených,

- pretiahnutie svalov skrátených,

- optimálne držanie tela v pokoji a pri pohybe,

- cviky mobilizačné

- zapojenie krátkych autochtónnych svalov,

- špirálovo stabilizovaná mobilizácia - cviky H(1), I(2), J(3), K(4),

- vysvetlenie nevhodnosti mobilizácie bez súčasného stabilizovania pohybu.

4. hod. Cviky pre rozvoj rovnováhy, nácvik optimálnej stabilizácie stojné nohy pri chôdzi

Cviky H+, I+, J+, K+,

Nácvik optimálne prevedenej extenzie v bedrovom kĺbe s protipohybom hornej končatiny - cesta k optimálne koordinovanej a stabilizovanej chôdzi - cvik L (10).

Pomocné cviky naťahovacie a koordinačné.

Prestávka na večeru

5. hod. Prednáška – hlavné princípy cvičenia SMS

princíp – centrácie a trakcie,

princíp - recipročné inhibície, napínací reflex.

6. hod. Stabilizácia pokoja a pohybu

- optimálna pokojová stabilizácia - pasívna stabilizácia - účasť vertikálnych svalových reťazcov,

- optimálna pohybová (dynamická stabilizácia) – účasť špirálových svalových reťazcov.

Základné typy svalových reťazcov.

Korekcia jednotlivých cvikov vo dvojici.

Kontrolné body pre palpačné svalové aktivity a relaxáciu.

Kontrolné body pre palpačné odpovede na chrbtici.

Pohybový vzorec chrbtice pri extenzii paže (v sede, v stoji na oboch dolných končatinách, e stoji na jednej DK, pri súčasnej extenzii protiľahlej DK).

7. hod. Základné príčiny bolesti chrbtice v bedrovej oblasti,

- liečebný postup pri akútnom lumbagu, chronických bolestiach v bedrovej oblasti, - - liečba akútneho vyliatia platničky,

- modifikácie cvikov pre aktuálny stav pacienta v rôznych fázach ochorenia chrbtice a platničiek.

8. hod. Princíp - Posturálnej reakcie

- zdôraznenie úlohy brušných svalov stabilizovať pohyb,

- vplyv cvičenia na klenbu nohy,

Korekcia cvikov v stoji na jednej nohe.

Zopakovanie všetkých 12-tich základných cvikov.

Kurz je doložený fotkami a video dokumentáciou premietanou na projektore.

Osnova - Kurz 1B - cvičenie SMS pre pokročilých

14.09. 2019

trvanie 8 vyučovacích hodín /360 min./

1. hod/ 45 min/ Opakovanie zostavy 12-tich cvikov

Cviky pre dolné končatiny - cesta k liečbe porúch bedrového a kolenného kĺbu.

2. hod. Cviky pre krčnú chrbticu a pre oblasť záhlavia

Cesta k liečbe cervikobrachiálneho syndrómu, bolestí hlavy a vertebrogénnych závratí.

3. hod. Predstavenie rozšíreného programu cvikov pre pokročilých

Cesta ku zdravému športu

- cviky pre horné končatiny,

- cviky pre dolné končatiny,

- cviky naťahovacie.

4. hod. Prednáška - úvod do anatómie svalových zreťazení

Cesta k aktivácii utlmených svalov, zaradenie utlmených svalov do riadenia pohybu.

Problematika liečby skoliózy.

Prestávka na obed

5. a 6. hod. Vzájomná korekcia cvikov

Aspekcia a palpácia svalovej aktivity svalových reťazcov.

7. hod. Prednáška - vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych vzťahov

Uplatnenie cvičenia SMS pre

- pľúcne choroby, kardiovaskulárne choroby,

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy,

- ochorenia GIT,

- princípy riadenia pohybu - uplatnenie v metodike SMS.

8. hod. Choreografia - 45 minút zdravé cvičenie pre fitness

Kurz je doložený fotkami a video dokumentáciou premietanou na projektore.

13.-15.09.2019 BORN TO MUV – workshop a bežecká konferencia o behu

Pozývame vás na unikátny bežecký event BORN TO MUV, ktorý pod jedným názvom zahŕňa 2-dňový praktický Workshop a odbornú Besedu. Prvýkrát na Slovensku! Naším cieľom je priniesť tie najnovšie a aktuálne poznatky z oblasti behu, biomechaniky pohybu, diagnostiky, výživy a ďalších oblastí, ktoré sa behu bezprostredne týkajú.

Garant podujatia: Dr. Mark Cucuzzella - americký profesor, lekár, maratónec a autor bežeckého programu pre letecké jednotky americkej armády. Viac ako 30 rokov sa venuje vedeckému bádaniu, ktorého cieľom je zistiť, ako bežať efektívne a predísť zraneniam bez rozdielu veku, či skúseností.

Web a kompletné informácie o podujatí: www.borntomuv.ultimuv.com

Prednášajúci: Dr. Mark Cucuzzella, športový fyziológ Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD., klinický biochemik MUDr. Peter Sečník a lekár MUDr. Peter Sečník ml., najlepší slovenský spartan Mgr. Peter Žiška, PhD.

Termín konania: Workshop | 13. - 14. september 2019, Beseda | 15. september 2019

Miesto konania: Centrum Ultimuv Banská Bystrica, Hurbanova 14/A

Cena v predpredaji do 06.09.2019: Workshop - 100€, Beseda - 60€, Zvýhodnený balíček na 3 dni (Workshop + Beseda) - 130€.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila Workshop a Besedu do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019:

Pridelené kredity SKF - Workshop - 12,5 kreditov, Beseda - 8 kreditov.

Registrácia na podujatie: https://www.borntomuv.ultimuv.com/registracia

 

PROGRAM

WORKSHOP | 13.-14.09.2019

Praktický workshop je určený pre aktívnych ľudí zaujímajúcich sa o beh a diagnostiku, o praktické poznatky z oblasti behu a bežcov všetkých kategórií. Workshop prebieha pod vedením amerického profesora Marka Cucuzzellu. Nazrieme na problematiku biomechaniky behu, ročného tréningového cyklu, vytrvalosti, držania tela, regenerácie, športovej diagnostiky a nízkosacharidovej stravy. Časť workshopu je zameraná na praktické ukážky od prednášajúcich.

Program Workshopu:

Kompletný program nájdete na: https://www.borntomuv.ultimuv.com/workshop

 

Workshop 13.9.2019
- 9:00 Beh s Markom Cuccuzzelom
- 16:00-16:15 - privítanie 
- 16:15 - 18-15 - Mgr. Peter Žiška, PhD.: Ako sa stať vytrvalcom, vytrvalosť v sile na prekážkových behoch
- 18:30 - 19:30 - Dr. Mark Cucuzzella: Psychológia a antropológia behu / Biomechanika behu

 

Workshop 14.9.2019
- 07:00 - 08:00 Dobrovoľný beh s Dr. Cucuzzellom
- 8:30 - 10:00 Meve (metodicko-vedecký tím Ultimuv) - Ůloha diagnostiky pri behu
- 10:15 - 11:45 Dr. Mark Cucuzzella: Postúra, mobilita, stabilita, dýchanie
12.00 - 13.00 Obed
13:00 - 13:45 Dr. Mark Cucuzzella: Skúsenosti s nízkosacharidovou stravou
- 13:45 - 14:15 Tomáš Rusňák SB, INHC Ůloha ľudského chodidla a nohy pri behu
- 14:15 - 15:00 Dr. Mark Cucuzzella: Tréning ako prostriedok na posilnenie motorických schopností
- 15:20 - 15:00 Tomáš Rusňák SB, INHC Celostný pohľad na pohyb bežca cez svalovo-fasciálne reťazce s využitím metodiky Anatomy Trains
- 15:50 - 16:50 Dr. Mark Cucuzzella: Starnutie, regenerácia, syndróm pretrénovania

 

BESEDA | 15.09.2019

Odborná beseda BORN TO MUV je určená všetkým, ktorí sa profesionálne pohybujú vo svete behu – fyzioterapeutom, športovcom, trénerom, vedcom, lekárom a ďalším odborníkom, ktorých profesia a odbornosť sa týka behu, výživy, biomechaniky, diagnostiky a ďalších sprievodných tém spojených s behom.

 

Program Besedy: 

Kompletný program nájdete na: https://www.borntomuv.ultimuv.com/konferencia

 

Beseda 15.9.2019
07:00 - 08:00 Dobrovoľný beh s Dr. Cucuzzellom
- 9:00 - 9:10 Privítanie a predstavenie rečníkov
- 09:10 - 09:40 Dr. Mark Cucuzzella: Prečo bežíme: antropológia a psychológia behu
- 9:40 - 10:10 Dr. Mark Cucuzzella: Rozvoj aeróbneho prahu / Úloha intenzity, koordinácie a maximalizovanie výkonu
- 10:10 - 10:40 Dr. Mark Cucuzzella: Biomechanika behu
- 11:00 - 12:00 Doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.: Neležím, bežím, ale napredujem
- 12:00 - 12:45 Tomáš Rusňák SB, INHC Chodidlo, jeho tvar, štruktra a sila 
- 12:45 - 13:45 - Obed
- 13:45 - 14:30 - Dr. Mark Cucuzzella Význam výživy pre zdravie a výdrž / MAF-LOW, 
- 14:30 - 15:30 MUDr. Peter Sečník a MUDr. Peter Sečník ml.: Možnosti laboratórnej diagnostiky a monitoringu pri športovej záťaži
- 15:45 - 16:45 Dr. Mark Cucuzzella: Postura, mobilita, stabilita, dýchanie, budovanie tréningu pre posilnenie motorických schopností
- 17:00 - 19:00 Diskusia s Markom Cucuzzellom, Petrom Sečníkom a Viktorom Bielikom

Beseda aj Workshop sú interaktívne a počítame v nich aj s vašou účasťou. Vyhradili sme priestor na otázky, na mieste môžete priamo komunikovať s prednášajúcimi odborníkmi a doplniť si tak poznatky z jednotlivých prednášok.

 

Tešíme sa na vás!

 

09.-10.November 2019 KURZ ANATOMY TRAINS BODY READING

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

Miesto konania: Ultimuv Košice, Južná trieda 3, Košice

Prednášajúci: Certifikovaní zahraniční lektori Anatomy Trains: Marius Kurkowski (PL) / Ari-Pekka Lindberg (FIN)

Registrácia: https://www.anatomytrains.ultimuv.com/book-now?lang=sk

 

 

KURZ ANATOMY TRAINS BODY READING

2 - dňový kurz v angličtine s prekladateľom, 28. - 29. september 2019

Počet pridelených kreditov SKF - 14,5 kreditov

Základné info o kurze

1. deň: Body Reading 101  |  28. september 2019 Ultimuv Košice, Južná trieda 3, Košice, Slovakia

Počas prvého dňa sa budeme venovať skúmaniu anatómie a tomu, ako jednotlivé segmenty v tele na seba nadväzujú. Pomôžeme vám zlepšiť vizuálny odhad a hmatové schopnosti pre určenie kostrových vzorcov a ich nadväzovanie.

Naučíte sa jazyk, ktorý vám pomôže čítať reč tela (predklon, záklon, posunutie, rotácia)
- pre presný popis geometrie tela spôsobom, ktorému váš klient rozumie. Ukážeme vám, ako posúdiť bežné posturálne vzorce vo všetkých rovinách pohybu. Vedomosti ktoré sa dnes naučíte, môžete okamžite aplikovať zajtra.

Tento kurz je základom pre všetkých praktizujúcich lekárov, terapeutov pracujúcich s pohybom
a telom. Pomôže vám posunúť vašu prax na vyššiu úroveň.

2. deň: Body Reading102  |  29. september 2019

Teraz ste schopný vidieť a popísať vzťahy jednotlivých segmentov v tele a poznáte vzájomný vzťah medzi Anatomy Trains a kostrou. Každé svalové zreťazeine v tele môže na skeletárny aparát pôsobiť pozitívne alebo negatívne na základe samotnej biomechaniky samotných tkanív. Naučte sa ako môže byť problém vzdialený od miesta bolesti.

Čo sa dozviete na tomto kurze:

 • Ako môžu meridiány držať posturálny vzor a byť ovplyvnené skeletovým usporiadaním,
 • Ako fungujú tensegrity,
 • Ako koncentrické a excentrické zaťaženie a sily formujú naše telo,
 • Aké sú základné funkčné hodnotenia na zistenie toho, čo sa pohybuje, čo nie a čo sa pohybuje až príliš,
 • Ako môže mať lokálne obmedzenie globálny dopad,
 • Ako dokumentovať vaše zistenia.

Kompletné informácie o kurze nájdete na: www.anatomytrains.ultimuv.com

Cena v predpredaji (do 17. augusta) - 450€, 490€ po 17. auguste

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ:

https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

Deň Fyzioterapeutov v Košiciach – 20.-21.09.2019
Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 10.-11.10.2019

Prihláška:       http://www.fyzioterapeutickedni.sk/

10.-11.10.2019 – Celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou

CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

SESTRA, PA, ZDRAVOTNÍCKY ZÁCHRANÁR,
MEDICÍNSKO-TECHNICKÝ PRACOVNÍK, FYZIOTERAPEUT
10. – 11. OKTÓBRA 2019
BEZPEČNOSŤ PACIENTA
BEZPEČNOSŤ ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA
DOM KULTÚRY, ČSL. ARMÁDY 2650/1, TOPOĽČANY

 

GARANT KONFERENCIE                                                            ODBORNÍ GARANTI
PhDr. Zlatica Halmová, MPH                                                        MUDr. Peter Bandura, PhD.
doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

 

 

 

PROGRAM 10. 10. 2019

08.00 – 09.00 Registrácia účastníkov

09.00 – 09.10 Uvítanie a príhovory

09.10 – 09.25 ČO SME UROBILI PRE BEZPEČNOSŤ PACIENTA ZA UPLYNULÝ ROK?

PhDr. Zlatica Halmová, MPH

09.25 – 09.45 ÚVODNÁ PREDNÁŠKA

KDE JSME V OBLASTI MANAGEMENTU BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNÍCTVÍ MUDr. David Marx, PhD. (SAK, Praha)

09.45 –10.05 PLENÁRNA PREDNÁŠKA KONFERENCIE

VÝZNAM KOMUNIKÁCIE V BEZPEČNOSTI ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI

doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS (Ostravská univerzita, L. F.)

I. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 75 minút

PREVENCIA A KONTROLA INFEKCIÍ V NEMOCNIČNOM PROSTREDÍ

Koordinátori: doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS;

MVDr. Mgr. Jana Skalová, MPH, MHA; MUDr. David Marx, PhD.

SURVEILLANCE INFEKCIÍ SPÔSOBENÝCH CLOSTRIDIOM DIFFICILE V SLOVENSKÝCH NEMOCNICIACH

Mgr. Martina Jamrichová; doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH; Mgr. Mária Kopilec Garabášová, PhD.; Ing. Jana Námešná; doc. MUDr. Mária Audičová, PhD.

(RÚVZ Trenčín, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín, RÚVZ Banská Bystrica)

KLOSTRÍDIOVÉ INFEKCIE VO SVETE ZDRAVIA

MVDr. Mgr. Jana Skalová, MPH, MHA (Svet zdravia)

CLOSTRIDIUM DIFFICILE – REKONŠTRUKCIA – OBNOVA ČREVNEJ MIKROFLÓRY

Sylwia Durlej-Kot (Pelnomocnik Zarzadu ds. Higieny i Profilaktyki Zakažeň, Poľsko)

DISKUSIA

11:20 – 11:35 PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

II. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 75 minút

Koordinátori: doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH;

doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD.; MUDr. Andrea Brězinová

BODOVÉ PREVALENČNÉ SLEDOVANIE NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ A UŽÍVANIA ANTIBIOTÍK – VYNIKAJÚCI NÁSTROJ NA ZISTENIE SCHOPNOSTÍ PREDCHÁDZAŤ NEMOCNIČNÝM NÁKAZÁM

doc. MUDr. Mária Štefkovičová PhD., MPH; Katarína Čerešnáková; PhDr. Slávka Litvová; Mgr. Zuzana Prostináková (RÚVZ, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín)

VÝSLEDKY ZAVEDENIA ANTIBIOTICKEJ POLITIKY V NEMOCNICIACH SVETA ZDRAVIA

doc. MUDr. Andrea Demitrovičová, PhD. (Svet zdravia)

KOMPLEXNÍ POHLED NA OCHRANU PREDILEKČNÍCH MÍST U PACIENTŮ V RIZIKU VZNIKU DEKUBITÁLNÍCH LÉZÍ

Mgr. Jana Dvořáková (Clinical Trainer Wound Management for Eastern Europe spoločnosti Molnlycke Health Care)

DISKUSIA

12:50 – 13:45 OBEDNÁ PRESTÁVKA (55 minút)

III. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 155 minút

Koordinátori: MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH; MUDr. Andrea Kompaníková; RNDr. Jaroslava Zelenková

JE NEMOCNICA BEZPEČNÉ MIESTO?

MUDr. Andrea Kompaníková (Univerzitná nemocnica Martin)

HODNOTENIE ÚROVNE HYGIENY RÚK – NÁSTROJ PREVENCIE NOZOKOMIÁLNYCH NÁKAZ

Mgr. Katarína Mišechová; Mgr. Janka Prnová; RNDr. Jaroslava Brňová PhD.; (RÚVZ Trenčín, FZaSP TU, FN Trnava)

SOM ZDRAVOTNÍK..., SOM V OHROZENÍ KLINIK VS. EPIDEMIOLÓG

MUDr. Kristína Halmová, PhD., MPH; MUDr. Erika Bőhmová (OÚSA, Bratislava)

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

RNDr. Jaroslava Zelenková (Hygienická stanice, Praha)

LEGIONÁRSKA CHOROBA – ČASTO NEPOZNANÁ CHOROBA

MUDr. Katarína Naďová, PhD., MPH (Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.)

RIZIKOVÉ FAKTORY HAI SPOJENÉ S VÝKONY NA OPERAČNÍCH SÁLECH

MUDr. Andrea Brězinová (KHS Plzeňského kraje)

DISKUSIA

16:20 – 16:35 PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

IV. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 120 minút

Koordinátori: MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.; MUDr. Erika Bőhmová; MVDr. Matúš Lichvár

JEDEN DEŇ NEMOCNIČNÉHO EPIDEMIOLÓGA A HYGIENIKA

MUDr. Erika Bőhmová (Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava)

STERILIZACE A DEZINFEKCE JAKO SOUČÁST PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

MUDr. Věra Melicherčíková, CSc. (Státny zdravotní ústav, NRL pro dezinfekci a sterilizaci, Praha)

AEROSÓLOVÁ DEZINFEKCIA POVRCHU

MVDr. Matúš Lichvár (Ecolab, s. r. o.)

IMUNOMODULÁCIA PRI AKÚTNYCH INFEKCIÁCH V PRAXI ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Mgr. Andrea Vágaiová; RNDr. Renáta Kuniaková; Mgr. Andrea Vrtíková (Imunoglukan) DISKUSIA

PROGRAM 11. 10. 2019

08.00 – 08.30 Registrácia účastníkov

08.30 – 08.35 Uvítanie

08.35 – 09.00 PLENÁRNA PREDNÁŠKA KONFERENCIE

KOMPETENCIE SESTRY V INFORMATIKE PRE OŠETROVATEĽSTVO prof. MUDr. Viera Rusnáková, CSc., MBA; prof. MUDr. Martin Rusnák, CSc. (Trnavská univerzita)

V. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 80 minút

RIZIKÁ POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V SÚČASNÝCH LEGISLATÍVNYCH PODMIENKACH

Koordinátori: JUDr. Ivan Humeník, PhD.; JUDr. Martin Serfőző;

JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA

TAKTO TO U NÁS V ODDELENÍ CHODÍ(?): NAJČASTEJŠIE OTÁZKY SESTIER K PRÁVNIKOVI

JUDr. Ivan Humeník, PhD. (Komora pre medicínske právo – MEDIUS, Košice)

TRESTNÝ ČIN FALŠOVANIA A VYHOTOVENIA NEPRAVDIVEJ ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE

JUDr. Martin Serfőző (Svet zdravia)

AKO BEZPEČNE SPRÍSTUPNIŤ ÚDAJE ZO ZDRAVOTNEJ DOKUMENTÁCIE? JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA (Košice-Šaca, AGEL)

DISKUSIA

10:20 – 10:35 PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

VI. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 160 minút

KVALITA A BEZPEČIE V NEMOCNIČNOM ZARIADENÍ

Koordinátori: MUDr. Peter Bandura, PhD.; Ing. Pavol Zalom;

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

GLOBÁLNE OPATRENIA V OBLASTI BEZPEČNOSTI PACIENTOV – IMPLEMENTÁCIA REZOLÚCIE SVETOVÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO ZHROMAŽDENIA MUDr. Peter Bandura, PhD. (Prešov)

SYSTÉM RIADENIA KVALITY AKO NÁSTROJ ŠTANDARDIZÁCIE, BEZPEČNOSTI A OPTIMALIZÁCIE

Ing. Pavol Zalom; Ing. Lucia Kapinová (Svet zdravia)

MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV PRI ZABEZPEČOVANÍ KVALITNEJ A BEZPEČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ŠPECIALIZOVANEJ NEMOCNICI

Mgr. Diana Exelová; JUDr. Kristína Michalíková (VÚSCH Košice)

BEZPEČNOSŤ PACIENTA V NÓRSKU Z POHĽADU SESTRY

PhDr. Denisa Monsen Lukáčová (Haukeland univerzitná nemocnica, Bergen)

PRÍPRAVA A PODÁVANIE LIEKOV. ČO JE SPRÁVNE?

Mgr. Ľuboš Doršic, MPH (Svet zdravia)

RIZIKO PÁDU – TRÉNING OŠETROVATEĽSKEJ DIAGNOSTIKY doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.; doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD. (Ústav ošetrovateľstva JLF UK, Martin)

MOTIVAČNÉ FAKTORY V CELOŽIVOTNOM VZDELÁVANÍ SESTIER PhDr. Gabriela Štefková, PhD.; Bc. Erika Rosiarová

(Ústav ošetrovateľstva, UPJŠ, Denné centrum duševného zdravia, Košice)

DISKUSIA

13:15 – 13:30 PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE

VII. BLOK PREDNÁŠOK: Odborný program: 100 minút

Koordinátori: PhDr. Martin Ballay, MPH, MBA; Ing. arch. Radoslav Herda; PhDr. Eleonóra Meszáros

PACIENTSKA KOMUNIKÁCIA. NÁSTROJ NA ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI PACIENTA V NEMOCNICI.TEÓRIA A PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI Z FAKULTNEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU F. D. ROOSEVELTA

Ing. arch. Radoslav Herda (Občianske združenie Slovenský pacient)

SYSTÉM VČASNÉHO VAROVANIA AKO BEZPEČNOSTNÝ PRVOK PhDr. Martin Ballay, MPH, MBA (Svet zdravia)

BEZPEČNÉ KŔMENIE DOJČIAT

Bc. Lívia Kudelášová; PhDr. Eleonóra Meszáros; Alžbeta Szabóová (Nemocnica Komárno)

VÝSKYT KONTRAINDIKÁCIÍ JEDNOTLIVÝCH ANTIHYPERTENZÍV Z POHĽADU DÁT ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Ing. Mgr. Roman Mužik, PhD.; Ing. Ján Sidor, PhD.; Mgr. Matej Poliak; Mgr. Henrieta Tulejová, M.S.; Ing. Miroslav Melo

DISKUSIA

ZÁVER

POKYNY NA PASÍVNU ÚČASŤ

POSTUP PRI REGISTRÁCII SESTIER A PA:

 1. krok: Prihlásenie prostredníctvom portálu www.sksapa.sk – povinné pre všetky sestry a PA.
 1. krok: Prihlásenie prostredníctvom online elektronickej prihlášky a zaplatenie konferenčného poplatku.

Postup pri registrácii ostatných zdravotníckych pracovníkov:

Povinné prihlásenie prostredníctvom online elektronickej prihlášky a zaplatenie konferenčného poplatku.

Spoločné pokyny pri registrácii:

REŠPEKTUJEME LEN ÚPLNÉ PRIHLÁSENIE (PRIHLÁŠKA, KONFERENČNÝ POPLATOK A SESTRY/PA AJ CEZ portal.sksapa.sk)

Online prihláška dostupná na:

https://www.procare.sk/nemocnica/svet-zdravia-nemocnica-topolcany-s/

Po jej vyplnení spolu s kópiou potvrdenia o úhrade konferenčného poplatku pošlite, prosím, na e-mail: konferencia.to@svetzdravia.com alebo na adresu:

Mgr. Martina Handulová, Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany do 20. 09. 2019. Tel.: +421 38 5351 387, mobil: +421 901 795 121.

KONFERENČNÉ POPLATKY

Autor, spoluautor príspevku: 0 €

Člen príslušnej komory:

6 €/deň, 12 €/2 dni pri platbe do 20. 09. 2019; na mieste podujatia 12 €/24 €.

Registrovaný v príslušnej komore:

10 €/deň, 20 €/2 dni pri platbe do 20. 09. 2019; na mieste podujatia 20 €/40 €.

Platba konferenčného poplatku, neformálneho posedenia:

Účet: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany

Číslo účtu: 2947024020/1100, IBAN: SK 23 1100 0000 0029 4702 4020

BIC: TATRSKBX, variabilný symbol: 10102019

Do správy pre adresáta napíšte, prosím, svoje priezvisko, meno, registračné číslo

a príslušnosť ku komore. V prípade neúčasti konferenčný poplatok nebude vrátený. Konferenčný poplatok zahŕňa poplatky za prenájom, propagačný a informačný materiál, technickú podporu konferencie, občerstvenie, potvrdenie o účasti.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Konferenčné jazyky: slovenský, český, poľský.

Kredity: podujatie je zaradené do kreditného hodnotenia v zmysle vyhlášky MZ SR

 • 74/2019 z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Počet pridelených kreditov za aktívnu účasť 10 kreditov a 5 kreditov pre spoluautora. Pasívna účasť je ohodnotená 8 kreditmi (10. 10. 2019)

a 6 kreditmi (11. 10. 2019).

Ubytovanie si zabezpečia a hradia účastníci sami.

Obedy, neformálne posedenie: Obedy si účastníci zabezpečia sami. Možnosť kúpiť si lístok na neformálne posedenie. Uvedie sa v elektronickej prihláške. Cena lístka: 13 €.

PRACOVNÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR

PhDr. Zlatica Halmová, MPH, odborná garantka

mobil: +421 901 795 044, e-mail: zlatica.halmova@svetzdravia.com

Mgr. Martina Handulová

mobil: +421 901 795 121, e-mail: martina.handulova@svetzdravia.com

Mgr. Zuzana Ondrušová

mobil: +421 901 795 073, e-mail: zuzana.ondrusova@svetzdravia.com

Martin Mariani

mobil: +421 903 519 491, e-mail: martin.mariani@svetzdravia.com

PhDr. Eva Hulová

mobil: +421 901 795 059, e-mail: eva.hulova@svetzdravia.com

Zuzana Hulová

mobil: +421 905 587 079, e-mail: zuzana.hulova@svetzdravia.com

Srdečne Vás pozývame

na neformálne posedenie s hudbou

10. 10. 2019 o 19.00 hod.

Priestory školského internátu Strednej odbornej školy obchodu a služieb,

Ul. P. MUDROŇA 2, Topoľčany

Odporúčané oblečenie: formálne

Hlavný organizátor:

Spoluorganizátori:

Regionálna komora SaPA Mesto
TOPOĽČANY Topoľčany
Partneri konferencie:

Odborní partneri:

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Slovenská komora fyzioterapeutov

PRIHLÁŠKA:  prihlaska_na_konferenciu

 

Ubytovanie: ubytovanie_pokyny

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  
KURZ ANATOMY TRAINS IN STRUCTURE AND FUNCTIONS – dátum konania doplníme čoskoro

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ:

https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

Kurz Anatomy Trains IN STRUCTURE AND FUNCTION

3 - dňový kurz v angličtine s prekladateľom, 8. - 10. november 2019

Počet pridelených kreditov SKF - 21 kreditov

Základné info o kurze

Prvý kurz, ktorý kombinuje teóriu Anatomy Trains so štrukturálnou a funkčnou anatómiou
a analýzou. Kurz Anatomy Trains in Structure & Function vám ponúkne nové techniky na transformáciu štruktúr prostredníctvom riešenia problémov v hĺbkových tkanivách.

Je vhodný pre manuálnych terapeutov. Absolvovanie tohto kurzu je nevyhnutné pre pokračovanie vzdelávania
a dosiahnutia certifikovaného kurzu Anatomy Trains in Training.Revolučný postup s praktickými výsledkami! Pretransformujte svoj pohľad na myofasciálnu anatómiu, rozšírte svoje schopnosti posudzovania posturálnych
a pohybových vzorcov a vytvárajte trvácne faciálne zmeny svojimi rukami.

V tomto novom kurze si rozšírite vedomosti o myofasciálnom tkanive a jeho úlohách v našom tele. Oceníte ako telo zapája modely a prvky Anatomy Trains na vytvorenie ľahkých a účinných pohybov - za predpokladu, že sú vzájomne v istej forme rovnováhy a harmónie.

Obmedzenie alebo slabosť v jednej sekcii môže mať mnoho vedľajších účinkov a vplyv na ostatné časti tela. Tento kurz vám ukáže ako to funguje, ako treba sledovať línie napätia a čo je najdôležitejšie - ako postupovať pri riešení týchto problémov.

Čo zahŕňa tento kurz:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe.
 • Zoznámite sa s 12 myofasciálnymi meridiánmi a ich významom pri ľudskom raste, vývoji, vnímaní a vedomí.
 • “Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Naučíte sa efektívne postupy pri práci s myofasciálnym tkanivom a pohybom.
 • Dokážete vytvoriť špecifický terapeutický plán pre daného klienta podľa štrukturálnych a funkčných vzorov.

Kompletné informácie o kurze nájdete na: www.anatomytrains.ultimuv.comCena v predpredaji (do 27. septembra) - 570€, 620€ po 17. septembri

KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING – dátum konania doplníme čoskoro

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ: https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

 

KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING

3 - dňový kurz v anglickom jazyku s prekladateľom, 14. - 16. február 2020

Kredity pridelené SKF - 28 kreditov

Informácie o tomto kurze doplníme čoskoro !

Cena v predpredaji -  do 3. januára - 400€, po predpredaji 450€

 

25.-26.09.2019-Kurz Dolná končatina

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Dolná končatina

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 25. – 26. 09. 2019 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o.
Račianska 66, Bratislava

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

DEN 1.

1/ 9,00-10,00 praxe - cvičení

LTV - Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků aktivujících svalové řetězce LD, SA, PM (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)
 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

2/ 10,00-12,00 teorie

Přednáška:

 • chodidlo
 • tvorba klenby nožní ve vztahu k celému pohybovému aparátu – řetězce LD, SA, PM
 • pedes plani
 • hallux valgus

- calcar calcanei

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-15,00 teorie

Přednáška:

 • kolenní kloub
 • stabilizace, přetížení
 • gonarthróza
 • poruchy menisků a vazů
 • příprava na TEP a následná péče

5/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů nohy a bérce
 • mobilizace kloubů nohy

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela

DEN 2.

1/ 9,00-11,00 přednáška

Přednáška:

 • dolní končetina
 • funkční jednota: pánev, kyčelní kloub, symfyza, SI klouby, bederní páteř, dolní končetiny
 • svaly pánve

2/ 11,00-12,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů DK se vztahem ke kolennímu kloubu
 • mobilizace koleního kloubu
 • MT svaly pánve – masáž s protažením

- mobilizace pánve

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-14,00 přednáška

Přednáška:

 • flexory nohy
 • extensory nohy
 • klenba nožní

5/ 14,00-15,00 praxe

Praxe – cvičení

- protažení flexorů nohy

- protažení extensorů nohy

- cviky pro klenbu nožní

7/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – cvičení

- cvičení pro funkci svalů pánevního dna - úvod

- příprava na TEP kyčelního kloubu a následná péče

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela