Prihlásenie

Odborné podujatia

05.-06.09.2023-Kurz Temporomandibulárne dysfunkcie (miesto konania Košice)

Rehab Care s.r.o.
Drobného 1902/8
Bratislava, 841 01
IČO: 50 801 589
Dič: 2120484465
info@rehabcare.sk
www.rehabcare.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:
Kurz Temporomandibulárne dysfunkcie

Prednášajúci: Tzvika Greenbaum, PhD

Termín konania: 05-06. 09. 2023 (08:30-17:00)

Miesto konania : Letná 42, Košice 04001
Cena: 370 EUR
Počet účastníkov: 28

Dĺžka kurzu: 16 hod.
Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov.

Osnova - Kurz Temporomandibulárne dysfunkcie v trvání 16 vyučovacích hodin

Stručný prehľad kurzu:
Porucha funkcie temporomandibulárneho kĺbu je jednou z najčastejších príčin orofaciálnej bolesti a bolesti hlavy. Je spojená so základnými funkčnými obmedzeniami ako sú napr.
problémy pri žuvaní, rozprávaní a zívaní. Pacient s poruchou TM kĺbu taktiež často trpí na bolesti krčnej chrbtice a migrénami. V tomto kurze sa naučíte ako efektívne vyšetriť a terapeuticky zvládnuť pacientov s poruchami TM kĺbu.

Program kurzu:
1. deň
8:30-9:00 Registrácia
9:00-11:00 Klinické základy – anatómia žuvacieho ústrojenstva, kineziológia, funkčnosť TM kĺbu, spojenie krku a čeľusti (anatomické aj funkčné), bolesti hornej časti krčnej chrbtice a
orofaciálnej oblasti – neuroanatomický mechanizmus, epidemiológia etiológia a psychosociálne faktory TM porúch, bežné dentálne prístupy k liečbe TM oblasti.
11:00-11:30 Prestávka
11:30-13:00 Klinický pohľad na temporomandibulárne poruchy a zhodnotenie vplyvu myogenných, degeneratívnych a intraartikulárnych poškodení
13:00-13:45 Obed
13:45-15:15 Vyšetrenie a liečba TM porúch, využitie najnovších „evidence based“ diagnostických možností
15:15-15:30 Prestávka
15:30-17:00 Vyšetrenie a terapia v rámci myogenných komponentov

2. deň
8:30-9:00 Zhrnutie a opakovanie 1. dňa
9:00-9:30 Dentálna oblasť a obtiaže v tejto oblasti - zubné implantáty, náhrady a bruxizmus
9:30-11:00 Vyšetrenie a liečba degeneratívnych porúch TM kĺbu
11:00-11:30 Prestávka
11:30-13:00 Vyšetrenie a liečba TM porúch z interartikulárneho pohľadu – prístup k rôznym patologickým stavom diskov
13:00-13:45 Obed
13:45-15:15 Vyšetrenie a liečba problémov hornej časti krčnej chrbtice zapríčinenej TM poruchami
15:15-15:30 Prestávka
15:30-16:30 Kazuistika a ukončenie kurzu

Kurz je súčasťou Programu Cervico-cranio-mandibular Academy Izrael, kurzista pri
absolvovaní všetkých 3 kurzov obdrží medzinárodný certifikát. Kurzy je možné absolvovať aj
samostatne.
Kurz prebieha v anglickom jazyku, a je tlmočený do slovenčiny.
Prilásiť sa tu:
https://rehabcare.sk/index.php/kurz-temporomandibularne-dysfunkcie-20230905

16.-17.09.2023- Mobilizácia šije, hrudníku a rebier

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

 

 

   Srdečne Vás pozývame na kurz

Mobilizácia  šije, hrudníku a rebier

Práca v kontexte reťazcov funkčních porúch

  

Prednášajúci:                        PaedDr. Pavel Švejcar

Termín konania:                   16 – 17.9.2023  (9:00 – 17:00)                            

Miesto konania :                   AF REHAB, s.r.o., Račianská 66, Bratislava                                 

 Cena:                                      180 EUR

Počet účastníkov:                  20

 

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov a pediatrov. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

V cene kurzu je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov a občerstvenie.

 

Program kurzu

1.deň

Úvod – zoznámenie sa s problematikou……………………………………0,5 hod

Kineziologický model…………………………...…………………………….….… 1 hod

Charakteristika dynamickej stabilizácie…………………………………….   1 hod

Dg.zreťazenia porúch + mobilizácie viazané na kľúčnu kosť………… 1 hod

Dg.zreťazenia porúch + mobilizácie viazané na 1. – 3. rebro…………3 hod

Dg.zreťazenia porúch + mobilizácie viazané na 4. rebro……………… 1hod

Mobilizácia do trakcie C-Th – Th 4……………………………………………1 hod

 

2.deň

Zreťazenie funkčných porúch viazaných na 5. – 7. rebro………..………1 hod

Viscerálne väzby……………………………………………………………….……... 1 hod

Dg.zreťazenia porúch + mobilizácie viazané na 5. – 7. rebro………… 3 hod

Kinezioterapia cielená na automobilizáciu/stabilizáciu rebier……... 2 hod

Záver……………………………………………………………………………......… 0,5 hod

Celkom teorie 5 hodín a prax 11 hodín.

 

https://kurzy.afrehab.sk/index.php/manualna-terapia-hrudnika-rebier-a-sije-20230916

 

 

23.-24.09.2023- Kinesiology taping

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Kinesiology taping

Prednášajúci: PhDr. Katarína Bártová

Termín konania: 23 - 24. 09. 2023

Miesto konania : AF REHAB, s.ro., BRATISLAVA

Cena: 180 EUR

Počet účastníkov: 16

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, masérov a pediatrov.Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom kurzu je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami Kinesiology Tapingu.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov, studijné materiály, spotrebované tejpy a občerstvenie.

Harmonogram kurzu Kinesiology taping

Dĺžka trvania kurzu 20 hodin

SOBOTA: 8:00 – 18:00 hod.

- základní teorie kinesiology taping

- materiál a druhy tapu

- tvary tapu

- základní techniky

PRAXE:

- m. SCM, scalenus, splenius capitis, trapezius, chronic neck pain, deltoid muscle.

- supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, pectoralis major, pectoralis minor, teres major, teres minor, rhomboideus,latissimus dorsi, frozen schoulder, shoulder impingement syndrom, biceps
brachii, triceps brachii, brachioradialis, pronator teres, supinator, student elbow, tennis elbow, golfers elbow, erector spinae, quadratus lumborum, iliopsoas, ext. abdominis oblique, int. abdominis oblique.

NEDĚLĚ: 8:00 – 18:00 hod.

- diskuse, předání certifikátů, foto apod.

- gluteus maximus, gluteus medius, piriformis, intervertebral disc, lumbar sprain, quadriceps femoris, gracilis, adductor magnus, hamstrings, tibialis anterior, peroneus, soleus, gastrocnemius, degenerative knee, lower leg edema, ankle sprain..

30.09.-01.10.2023-Kurz SM systém A-B (miesto konania Košice)

Rehab Care s.r.o.
Drobného 1902/8
Bratislava, 841 01
IČO: 50 801 589
Dič: 2120484465
info@rehabcare.sk
www.rehabcare.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Kurz SM systém A-B

 

Prednášajúci:                       Mgr. Daniela Ochránková

Termín konania:                 30.09.-01.10.2023

Miesto konania :                Letná 42, Košice 04001

Cena:                                        152 EUR s DPH

Počet účastníkov:              26

Dĺžka kurzu:                        16 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov, ergoterapeutov, pre študentov fyzioterapie

Charakteristika kurzu

Kurz je zameraný na oboznámenie sa s metódou Spirálnej stabilizácie ( SM systém) jej základnými princípmi a základnými cvikmi. Preberieme príčiny, ktoré vedú k preťaženiu chrbtice, prevenciou, regeneráciou a kondíciou. V kurze SM systém A-B ide o úvod do metódy Spirálnej Stabilizácie (SM systém) MUDr. Richarda Smíška.

SM systém je metóda, ktorá integruje: posilňovanie, preťahovanie a nácvik koordinácie pohybu. Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosti riadiť voľný pohyb a fixuje optimálne pohybové vzorce. Metóda exaktne anatomicky definuje svalová zreťazenie, s ktorými pracuje. Dáva presne definovanú koordinačné súhru, za ktoré sa zákonite opakuje pozitívny vplyv na chrbticu - centrácia (vyrovnanie do strednej osi) – trakcie (pretiahnutie smerom nahor).

 Liečebná metóda SM systém je klinicky používaná 30 rokov.

Metóda SM prináša možnosť rýchlejšie a efektívnejšie liečiť ochorenie chrbtice. Pri mnohých chronických poruchách chrbtice, ktoré neboli predchádzajúcou liečbou ovplyvnené dáva možnosť efektívnej liečby. SM systém je zároveň účinná prevencia degenerácie chrbtice v dennom živote i športe.

Absolvent tohto kurzu sa naučí základné princípy SM systému,  12 základných cvikov metódy SM systém, vo variantoch na stoličke, v stoji, zvládne korekcie pacienta pri cvičení, vedenie skupinového cvičenia.  Kurz je zameraný prakticky. 5 hodín teórie a 11 hodín praxe. Je úvodom do ďalších SM systém kurzov.

 Cena kurzu zahrňa:

skripta, potvrdenie o účasti, drobné občerstvenie, kredity SKF

Prihlásenie na kurz tu: https://rehabcare.sk/index.php/sm-system-a-b-20230930

 

Program kurzu

 1. deň:

8,30 – 9,00 Registrácia na kurz

9:00 – 11,30 Teoretická časť – základné princípy SM systému

Úvodná prednáška – základné princípy metódy, koordinácia pohybu (riadenie), svalový aparát, vplyv na chrbticu a kĺby, - stabilizácia pohybu svalovými reťazci, hlavné svalové reťazca a ich základné účinky na chrbticu, cieľ cvičenie je dosiahnuť optimálne koordinované a stabilizované chôdze,

11,30-12,30 Výučba základné koordinácie pohybu, Vymedzenie pojmov - segmentové rozložený pohyb,  pohyb v prechodových zónach, anatomická os tela, pohybové osi tela - predné a zadné

12,30-13,00 obed

13,00-14,00 Teoretická časť: posilnenie svalov oslabených, pretiahnutie svalov skrátených, optimálne držanie tela v kľude a pri pohybe, cviky mobilizačný, zapojenie krátkych autochtónnych svalov, špirálovito stabilizovaná mobilizácia – cviky, vysvetlenie nevhodnosti mobilizácia bez súčasnej stabilizácie pohybu

14,00-16,15 Nácvik optimálne vykonané extenzia v bedrovom kĺbe s protipohybom paží cesta k optimálne koordinované a stabilizované chôdzi, pomocné cviky naťahovacie, koordinačné. Korekcia jednotlivých cvikov vo dvojiciach

Pohybový vzorec chrbtice pri extenzii paže (posediačky, v stoji na dvoch dolných končatinách, v stoji na jednej DK, pri súčasnej extenzii protiľahlé DK)

Modifikácie cvikov pre aktuálny stav pacienta v rôznych fázach ochorenia chrbtice a Platničiek.

16,15-17,00 Zostava 12tich cvikov

 1. deň

8:00-9:00 Opakovanie zostavy 12tich cvikov

9:00 Cviky pre dolné končatiny - cesta na liečbu porúch bedrového a kolenného kĺbu

Cviky pre krčnú chrbticu a pre oblasť hlavičky

Cesta na liečbu cervikobrachiálního syndrómu, bolestí hlavy a vertebrogénnych závratov

Predstavenie rozšíreného programu cvikov pre pokročilých Cesta k zdravému športu

- cviky pre horné končatiny

- cviky pre dolné končatiny

- cviky naťahovacie

12,00-12,30 Obed

12,30-13,30  Prednáška - úvod do anatómie svalových zreťazenie

Cesta k aktivácii utlmených svalov, zaradenie utlmených svalov do riadenia pohybu

Problematika liečby skolióz

13,30- 15,00  Vzájomná korekcia cvikov, v stoji, korekcie

15,00-16,00 Zostava 12tich cvikov

 

 

 

13.-15.10.2023- Poúrazová stratégia záťaže – dolná končatina

 

Informácie o kurze:

Dátum kurzu: 13-15.10.2023

Miesto kurzu: Sport therapy Trenčín (Dolné Pažite 605/95, 911 06 Trenčín – Záblatie)

Prednášajúci:  Mgr. Tomáš Lintner Dip. MDT

Začiatok kurzu: 13.10.2023 o 13:00 (Registrácia 12:00)

Koniec kurzu: 15.10.2023 o 12:00

Cena: 290 Eur

Počet účastníkov: 15

Počet kreditov: 14,5

 

Obsah kurzu:

–  základy fyziológie hojenia mäkkých tkanív

–  fázy hojenia pri záťaži a ich význam

– symptomatická, mechanická a funkčná odozva na záťaž a jej význam

–  adaptačné procesy v tréningu

–  najčastejšie úrazy v športe

–  tréning vo fyzioterapii a jeho manažovanie

–  využitie tréningových metód v rehabilitácii a jeho plánovanie

–  využitie fixačného tejpovania v praxi

– praktické ukážky cvičení!!!

 

V cene kurzu je zahrnuté:

– Vzdelávací manuál, certifikát

– Občerstvenie

Kurz bude rozdelený na dve časti, teoretickú a praktickú, takže si prineste pohodlné oblečenie a obuv, budeme aj cvičiť! 🙂

13.-15.10.2023 – Diagnostika a terapia členkového kĺbu

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Diagnostika a terapie členkového kĺbu

Vyučující: Mgr. Seweryn Krzywoń

Místo konání: AF REHAB s.r.o.,Račianska 66, Bratislava

Datum konání: 13.-15.10. 2023

Vyučující:  Mgr. Seweryn Krzywoń

 • Vzdelanie: Vysoká škola telesnej výchovy a sportu v krakove, magisterske štúdium fyzioterapie
 • Pracovné skúsenosti: 04.2022 – doteraz Garant praktickej časti špecializačného vzdelávania fyzioterapeutov v odbore aplikovaná fyzioterapia nemocnica Trinec
 • Zástupca vedúceho fyzioterapeuta nemocnica Trinec
 • Lektor Rehalabacademy Krakov 02.2012 – doteraz
 • Majitel vzdelávacieho centra Fyziokurzy.cz od 2012
 • Člen UNIFY ČR

 

Pátek

7:30 - 8:00 Registrace

8:00 – 9:30  Základy anatomie a biomechanika hlezenního kloubu a chodidla

9:30 – 10:00  Přestávka

10:00 – 11:30  Palpační anatomie

11:30 – 13:00  Strategie vyšetření

13:00 – 13:30  Přestávka

13:30 – 15:00  Funkční vyšetření

15:15 - 17:30  Patofyziologie v oblasti hlezenního kloubu a chodidla

 

Sobota

8:00 – 9:30  Patofyziologie v oblasti hlezenního kloubu a chodidla

9:30 – 9:45  Přestávka

9:45 – 10:30  Globální patologie (hematom, artrofibróza)

10:30 – 12:45 Posteriorní komplex (posteriorní impingement-ballet dancer’s, morbus haglund-sever – aseptická nekróza patní kosti, léze plantární aponeurózy, fraktura v metatarzu

12:45 – 13:30  Přestávka

13:30 – 15:00 Laterální komplex: (tendinopatie peroneálních svalů, sinus tarsi syndrome (sts), anterolateral impingement

15:00 – 15:15 Přestávka

15:15 – 17:30 Laterální komplex: (distorze hlezenního kloubu)

 

Neděle

8:00 – 9:30 Posteriorní komplex (Patologie v oblasti AŠ, konzervativní a pooperační fyzioterapie AŠ

9:30 – 9:45 Přestávka

9:45 – 12:00 Mediální komplex: (léze ligamentum deltoideum, tendinopatie musculus tibialis posterior, tendinopatie musculus flexor hallucis longus, syndrom tarzálního tunelu - tarsal tunnel syndrome, únavová fraktura malleolus medialis

12:00 – 12:45  Přestávka

12:45 – 14:15 Anteriorní komplex: (tendinopatie musculus tibialis anterior, anterior impingement  14:15 – 15:45 Mobilizace dolního a horního hlezenního kloubu, uvolnění jizvy, excentrický trénink Shrnutí a diskuze

 

14.-15.10.2023- Kurz SM systém C-D (miesto konania Košice)

Rehab Care s.r.o.

Drobného 1902/8

Bratislava, 841 01

IČO: 50 801 589

DIČ: 2120484465

info@rehabcare.sk

www.rehabcare.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Kurz SM systém C-D

 

 Prednášajúci:                      Mgr. Daniela Ochránková

Termín konania:                14.-15.10.2023

Miesto konania :               Letná 42, Košice 04001

Cena:                                       152 EUR s DPH

Počet účastníkov:             26

Dĺžka kurzu:                       16 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov, ergoterapeutov, pre študentov fyzioterapie

Charakteristika kurzu

Kurz je zameraný na manuálne techniky metódy Spirálnej stabilizácie ( SM systém) a rozšírenie zásoby cvikov.

Oboznámite sa s príčinami, ktoré vedú k preťaženiu chrbtice, prevenciou, regeneráciou a kondíciou.

SM systém je metóda, ktorá integruje: posilňovanie, preťahovanie a nácvik koordinácie pohybu. Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosti riadiť voľný pohyb a fixuje optimálne pohybové vzorce. Metóda exaktne anatomicky definuje svalová zreťazenie, s ktorými pracuje. Dáva presne definovanú koordinačné súhru, za ktoré sa zákonite opakuje pozitívny vplyv na chrbticu - centrácia (vyrovnanie do strednej osi) – trakcie (pretiahnutie smerom nahor). Liečebná metóda SM systém je klinicky používaná 30 rokov.

Metóda SM sa skladá z manuálnych techník a cvikov a  prináša možnosť rýchlejšie a efektívnejšie liečiť ochorenie chrbtice. U rady chronických porúch chrbtice, ktoré neboli predchádzajúcou liečbou ovplyvnené dáva možnosť efektívnej liečby. SM systém je zároveň účinná prevencia degenerácie chrbtice v dennom živote i športe.

Absolvent tohto kurzu sa naučí základné manuálne techniky metódy SM systém, zopakuje si základné cviky a naučí sa nové. Kurz je zameraný prakticky. 5 hodín teórie a 11 hodín praxe.

Prihlásiť na kurz sa môžete tu: https://rehabcare.sk/index.php/sm-system-c-d-20231014

Program kurzu

 1. deň:

8,30 – 9,00 Registrácia na kurz

9:00 – 11,00 Teoretická časť Úvodná prednáška – základné princípy metódy, koordinácia pohybu (riadenie), svalový aparát, vplyv na chrbticu a kĺby, - stabilizácia pohybu svalovými reťazci, hlavné svalové reťazca a ich základné účinky na chrbticu, cieľ cvičenie je dosiahnuť optimálne koordinované a stabilizované chôdze. Základné princípy SM systému, zopakovanie hlavných bodov metódy

11,00-12,00 Cvičenie SM systém cvikov

12,00-12,30 Obed

12,30-16,15 Manuálne techniky: Illiocostalis, mulifidus, longissimus

16,15-17,00 Zostava 12tich cvikov

 1. deň

8:00-9:00 Skupinové cvičenie, ukážka plochonožia

9:00-9,30 cvičenie na podložke v odľahčení

9,30-12,00 Manuálne techniky a cviky: vyťahovanie m. longissimus a iliocostalis v sede, vyťahovanie errector spineav kľaku na boku, quadratus lumborum- 2 varianty

12,00-12,30 Obed

12,30-15,00  iliopsoas, subclavius, pectoralis minor, serratus anterior, semispinalis

15,00-16,00 Zostava 12tich cvikov

Cena kurzu zahrňa:

skripta, potvrdenie o účasti, drobné občerstvenie

 

21-22.10.2023- Kurz KMT – MOBILIZÁCIE

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

 

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Kurz KMT - MOBILIZÁCIE

 

Prednášajúci:                        Mgr. Michaela Selecká, Ph.D.

Termín konania:                   21-22.10.2023  (09:00-17:00)

Miesto konania :                   AF REHAB s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena:                                      280 EUR      

Počet účastníkov:                  20

 

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov a pediatrov. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

Kurz vychádza z klasických mobilizačných techník, v rámci vyšetrenia aj liečby.

Kurz je rozdelení na dva dni. V prvom dni sa budeme zaoberať celou chrbticou a panvou. Na druhý deň sa sústredíme na dolné a horné končatiny. V tomto kurze nie sú zahrnuté manipulačné techniky.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov a občerstvenie.

PROGRAM:

 1. deň

Vyšetrenie Cp, Thp, Lp a SI skĺbenia:

⁃ Aspekcia, palpácia, aktívny pohyb, pasívny pohyb orientačne a pohyb proti izometrickému odporu, pohyb do segmentu v danom smere (anteflexia, retroflexia, lateroflexia, nebo rotácia)

Mobilizácia Cp:

⁃ C 0/1

⁃ C 1/2

⁃ C 2/3 – 5/6

⁃ Trakcia krčnej chrbtice

⁃ C-Th prechod (C 6/7 – Th 2/3)

Mobilizácia Th:

⁃ Technika “springing”

⁃ Technika “hugging"

⁃ Technika “butterfly”

⁃ Mobilizacia prveho rebra

⁃ Mobilizace horných rebier

⁃ Mobilizácia dolných rebier

⁃ Trakcia Th chrbtice

Mobilizácia Lp a panvy:

⁃ Mobilizácia LP

⁃ Mobilizácia SI skĺbenia

⁃ Trakcia LP chrbtice

 1. deň

Vyšetrenie DKK, HKK:

⁃ Aspekcia, palpácia, aktívny pohyb, pasívny pohyb orientačně a pohyb proti izometrickému odporu

Mobilizácia HKK:

⁃ IP, MP a CMC kĺbu

⁃ Mobilizácia zápästných kostičiek a RC kĺbu

⁃ Mobilizácia a trakcia lakťa

⁃ Mobilizácia a trakcia ramena

⁃ Mobilizácia AC a SC skĺbenia

⁃ Mobilizácia lopatky

Mobilizácia DKK:

⁃ IP, MT kĺbu

⁃ Mobilizácia os naviculare, os cuboides a os cuneiforme 1, 2, 3

⁃ Mobilizácia os calcaneus

⁃ Mobilizácia TC kĺbu

⁃ Mobilizácia a trakcia kolena a mobilizácia patelly

⁃ Mobilizácia fibuly

⁃ Mobilizácia a trakcia bedrového kĺbu

18.11.2023 – 7. Medzinárodná športová konferencia

7. Medzinárodná športová konferencia

Mesto Banská Bystrica, Aula SZU, Bernolákova 8
Čas 18.11.2023, 09:00
Rozsah vyučovacích hodín 9
Cena 20€Cena neskorý nákup 25€

Hlavný organizátor a garant podujatia: PhDr. Dávid Líška, PhD.

Organizátor: Fox Rehasport
V spolupráci Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici, Katedry telesnej výchovy a športu UMB, Vojenského športového centra DUKLA B. Bystrica, Fox rehabsport s.r.o a EduFyT.sk Vám po roku opäť prinášame fyzickú konferenciu na ktorej sa môžte stretnúť nielen s prednášajúcimi ale aj s množstvom kolegov. 

PROGRAM KONFERENCIE

9:10 – 9:35 PhDr. Dávid Líška,PhD. – Syndróm iliotibiálneho traktu

9:35 – 9:55 Mgr. Vladimír Franmek, PhD. – Základy plyometrie pri športovom tréningu

10:05 – 10:25 doc. Et doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD. – Dysfunkcia panvového dna pri športe

10:25 – 11:05 MUDr. Jiří Dostal – Dýchací systém ako limitujúci faktor športového výkonu

11:20 – 12:00 doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. – SIRIUS-Pečeňové ochorenia a mikrobióm

13:00 – 13:30 prof. /aedDr. Martin Pupiš, PhD. – Individualizácia tréningu vytrvalostného športovca

13:30 – 13:50 Mgr. Martina Nagyová Cert. MDT – Využitie konceptu McKenzie pri športe

13:50 – 14:20 MUDr. Martin Spurný – Impingement ramena z pohľadu radiológa

14:40 – 15:10 doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD. – Výživa a šport

15:10 – 15:40 Mgr. Katarína Kániková – Športová psychológia vo vrcholovom športe

V predaji na WWW.EDUFYT.SK

https://www.edufyt.sk/events/view/7-medzinarodna-sportova-konferencia
Podujatie sa koná pod záštitou

25.-26.11.2023- Manuálna terapia panvy a bedier

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývame na kurz

Manuálna terapia panvy a bedier

Práca v kontexte reťazcov funkčních porúch

Prednášajúci: PaedDr. Pavel Švejcar

 

Termín konania: 25 – 26.11.2023 (9:00 – 17:00)

 

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: 180 EUR

 

Počet účastníkov: 20

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a ostatný zdravotnícky personál. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

V cene kurzu je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Program kurzu

1.deň

Úvod – zoznámenie sa s problematikou……………………………….….... 1 hod

Panva a bedrá v kontexte trupového subtenzegritu..………….….…............ 2 hod

Dg. zreťazených porúch viazaných na panvu a bedrá……………………… 2 hod

Manuálna terapia kostrče a panvového dna…….....……............................... 2 hod

Manuálna terapia dolného brucha a bedier ..........................………..……… 1 hod

2.deň

Mobilizácia rebier ( opakovanie ) ..............................………..….……….… 3 hod

Blokády rebier x funkčná patológia panvy a bedier …....................….…… 1 hod

Dynamická stabilizácia panvy a bedier .................................…..…..……… 2 hod

Funkčná porucha panvy a bedier x tradičná čínska medicína .……...……… 2 hod

Záver……………………………………………………..........................….. 1 hod

Celkom teórie 5 hodín a prax 11 hodín.