Prihlásenie

Odborné podujatia

22.-23.11.2019- Kurz SM systém 1,2

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 3 – manuálni terapie

Kurz 4 – manuálni terapie opakováni a prohloubení tématiky

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 22–23.11. 2019

Miesto konania : Banská Bystrica

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Osnova - Kurz 3 - manuální terapie

doba trvání 8 vyučovacích hodin

Manuální terapie má za cíl odstranit patologické zvýšené svalové napětí ve svalech, které brání optimálnímu provedení pohybu. Používáme především cílenou anatomickou masáž s protažením svalů, manuální trakci a jemné mobilizační techniky.

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška

Optimální funkce svalových řetězců, porucha funkce svalových řetězců, zkrácené svaly, které brání optimální funkci svalových řetězců a iniciují náhradní pohyb

- pletenec pánevní

- bederní oblast

- pletenec ramenní

- šíje a záhlaví

3. hod. Anatomie svalů

které brání pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení svalu, mobilizace segmentů páteře a kloubů, které sval blokuje

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- trakce bederní páteře

- mobilizace žeber a hrudní páteře

4. hod. pletenec pánevní

m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory kyčle

- mobilizace SI kloubů

5., 6. hod. pletenec ramenní

m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. deltoideus pars clavicularis, m. serratus anterior

- mobilizace horních žeber a C/Th přechodu

- m. trapézius pars transversa, pars ascendens, mm. rhomboidei, m.

serratus posterior superior

7.hod. šíje

- m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae

- mm. scaleni - anterior, - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- trakce šíje

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizačního efektu na blokované klouby (napjatými svaly během cvičení)

Osnova - Kurz 4 - manuální terapie

opakování a prohloubení tematiky

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti ciků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška anatomie svalových řetězců

klinický význam

3. hod. Anatomie svalů,

které brání optimálnímu pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení, mobilizace segmentů páteře a

kloubů, které svaly blokují

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- pletenec pánevní - m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory

kyčle

4. hod. Pletenec ramenní

- m. pectoralis major, m. pectoralis minor,m. subclavius, m. deltoideus pars

clavicularis, m. serratus anterior

- m. trapézius - pars transversa, - pars ascendens, mm. rhomboidei, m. serratus

posterior superior

5. hod. Šíje

- m. trapézius- pars descendens, m. levator scapulae

- mm scaleni - anterior , - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- záhlaví - krátké šíjové extensory

6. hod. Svaly a klouby horní končetiny

7. hod. Svaly a klouby dolní končetiny

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizace blokovaných kloubů

AF REHAB-Kurzy na rok 2020

10.-11.01.2020-Skolioza

16.-17.01.2020-Kurz 1 a 2

18.-19.01.2020-Kurz 3-4

23.-24.01.2020-Kurz 1 a 2

25.-26.01.2020-Kurz 3-4

01.-02.02.2020-Kurz_Kineziology_Taping

06.-07.02.2020-Hernia disku-krk-

08.-09.02.2020-Hernia disku-driek

11.-12.02.2020-Kurz 1,2

15.-16.02.2020-Kurz 1 a 2

22.-23.02.2019-Kurz 1 a 2

28.-29.02.2020- Kurz HK

7.3.2020-Kinesio taping

08.03.2020-Kurz Spúšťacie body

14.-15.03.2020-kurz FMM I

19.-20.03.2020-Kurz HK

21.-22.03.2020-Kurz DK

28.-29.03.2020-Kurz 1 a 2

28.-.29.03.2020 - Kurz1 a 2

04.-05.04.2020-Kurz 3-4

17.-18.04.2020-Kurz 1,2

18.-19.04.2020-kurz FMM

25.-26.04.2020-Sport

07.-10.05.2020Sv-retazce

16.-17.05.2020-kurz FMM

21.-22.05.2020-Kurz 1,2

23.-24.05.2020-Kurz 1 a 2

23.-24.05.2020-Skolióza

29.-30.05.2020-Skolioza

30.-31.05.2020-Kurz 1 a 2-1

30.-31.05.2020 Košice-Temporomandibulárne poruchy

31.05.2020-Kurz Flossing

12.-13.06.2020-Skolióza

13.-14.06.2020-kurz FMM HK

15.-16.06.2020-Kurz HK (2)

15.-16.06.2020-Kurz HK

19.-20.06.2020-Hernia disku driek

04.-05.07.2020-Kurz 1 a 2

06.-07.06.2020-Kurz 3-4

25.-26.07.2020-Kurz 3,4

8.-9.08.2020-Kurz 1 a 2

22.-23.08.2020-Kurz 3-4

05.-06.09.2020-Hernia disku-driek

12.-13.09.2020-kurz FMM 13.09.2020

12.-13.09.2020- Kurz 1,2

17.-20.09.2020-Skolioza

18.-19.09.2020-Kurz 1,2

26.-27.09.2020-Kurz_Kineziology_Taping-

01.-02.10.2020-Kurz 1,2

03.04.10.2020-Kurz 3,4

03.-04.10.2020-RTG, MRi, CT štrukturálna a diferenciálna diagnostika

03.-04.10.2020-Kurz 3,4

17.-18.10.2020- Kurz1,2

22.-25.10.2020-Vertebrovisceralne vzťahy

24.-25.10.2020-Kurz 3-4-1

27.-30.10.2020-Svalové reťazce

06.-07.11.2020-Temporomandibulárne poruchy

06.07.11.2020-Hernia disku driek

09.-15.11.2020-kurz FMM tyzden

14.-15.11.2020-Kurz 3,4

19.-22.11.2020-Sport

20.-21.11.2020-Skolióza

28.11.2020-Kinesiology taping

29.11.2020-Kurz Spúšťacie body29.11.2020

04.-05.12.2020-Kurz 3,4

12.-13.12.2020-Hernia disku

17.-20.12.2020-Refreš

SPIRALDYNAMIK-Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2020/2021

                                                                                                                                                                                         SPIRALDYNAMIK

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich

Termín kurzu: 1.časť: 03.09.2020 - 06.09. 2020

                                2.časť: 22.10.2020 - 25.10.2020

                                3.časť: 11.03.2021 - 14.03. 2021

                               4.časť: 13.05.2021 - 16.05. 2021

Miesto konania: Banská Bystrica

Lektor: učiteľka Spiraldynamik Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu: 1150,- €

1. platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a 5.platba 250,- €. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz , skriptá. Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu: fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489, 048/416 20 70 MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz .

 

NÁVRATKA: Návratka na kurz

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2020/2021

Návratka

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

2020/21

Meno a priezvisko:

Vzdelanie:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Telefón, e-mail:

Dátum: Podpis:

Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2020. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 300 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

 

31.01.2020- III.Žilinský deň chirurgie ruky
KURZ ANATOMY TRAINS IN STRUCTURE AND FUNCTIONS – dátum konania doplníme čoskoro

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ:

https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

Kurz Anatomy Trains IN STRUCTURE AND FUNCTION

3 - dňový kurz v angličtine s prekladateľom, 8. - 10. november 2019

Počet pridelených kreditov SKF - 21 kreditov

Základné info o kurze

Prvý kurz, ktorý kombinuje teóriu Anatomy Trains so štrukturálnou a funkčnou anatómiou
a analýzou. Kurz Anatomy Trains in Structure & Function vám ponúkne nové techniky na transformáciu štruktúr prostredníctvom riešenia problémov v hĺbkových tkanivách.

Je vhodný pre manuálnych terapeutov. Absolvovanie tohto kurzu je nevyhnutné pre pokračovanie vzdelávania
a dosiahnutia certifikovaného kurzu Anatomy Trains in Training.Revolučný postup s praktickými výsledkami! Pretransformujte svoj pohľad na myofasciálnu anatómiu, rozšírte svoje schopnosti posudzovania posturálnych
a pohybových vzorcov a vytvárajte trvácne faciálne zmeny svojimi rukami.

V tomto novom kurze si rozšírite vedomosti o myofasciálnom tkanive a jeho úlohách v našom tele. Oceníte ako telo zapája modely a prvky Anatomy Trains na vytvorenie ľahkých a účinných pohybov - za predpokladu, že sú vzájomne v istej forme rovnováhy a harmónie.

Obmedzenie alebo slabosť v jednej sekcii môže mať mnoho vedľajších účinkov a vplyv na ostatné časti tela. Tento kurz vám ukáže ako to funguje, ako treba sledovať línie napätia a čo je najdôležitejšie - ako postupovať pri riešení týchto problémov.

Čo zahŕňa tento kurz:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe.
 • Zoznámite sa s 12 myofasciálnymi meridiánmi a ich významom pri ľudskom raste, vývoji, vnímaní a vedomí.
 • “Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Naučíte sa efektívne postupy pri práci s myofasciálnym tkanivom a pohybom.
 • Dokážete vytvoriť špecifický terapeutický plán pre daného klienta podľa štrukturálnych a funkčných vzorov.

Kompletné informácie o kurze nájdete na: www.anatomytrains.ultimuv.comCena v predpredaji (do 27. septembra) - 570€, 620€ po 17. septembri

KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING – dátum konania doplníme čoskoro

Kurzy Anatomy Trains prvýkrát na Slovensku!

Pozývame vás na prestížne kurzy Anatomy Trains, ktoré sa konajú po prvýkrát na Slovensku!

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

Slovenská komora fyzioterapeutov zaradila kurzy Anatomy Trains do zoznamu aktivít sústavného vzdelávania podľa vyhlášky MZ SR č. 74/2019 (informácie o kreditoch nájdete nižšie).

Kurzy Anatomy Trains oboznámia o anatómii a teórii, ktoré prinášajú nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Počas jednotlivých kurzov sa účastníci dozvedia praktickou formou v skupinkách, pod vedením kvalifikovanych lektorov zo zahraničia s bohatými skúsenosťami ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Počas konania kurzov sú pripravené všetky podklady a pomôcky, ktoré vám pomôžu nielen kurz úspešne absolvovať, ale odniesť si so sebou poznatky, ktoré využijete aj po jeho absovovaní vo svojej praxi.

S kurzami Anatomy Trains sa naučíte ako vytvárať pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu. Na výber máte z 3 rôznych kurzov, ktoré sa konajú v rôznych termínoch v Košiciach.

Čo sa dozviete v rámci kurzov Anatomy Trains:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe v ľudskom tele.
 • Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.
 • Ako fungujú tensegrity v ľudskom tele.
 • Ako zdokumentovať vaše zistenia a mnoho ďalších informácií…

KOMPLETNÉ HARMONOGRAMY KURZOV A VIAC INFORMÁCIÍ: https://www.anatomytrains.ultimuv.com/?lang=skhttps://www.anatomytrains.ultimuv.com/courses?lang=sk

 

KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING

3 - dňový kurz v anglickom jazyku s prekladateľom, 14. - 16. február 2020

Kredity pridelené SKF - 28 kreditov

Informácie o tomto kurze doplníme čoskoro !

Cena v predpredaji -  do 3. januára - 400€, po predpredaji 450€

 

! Zmena termínu -Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia – 14.-16.02.2020

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva Janíková

Termín konania: 14.- 16. Februára 2020

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena kurzu: 600,-€ + 20,-€ záverečná  skúška - splatné v deň nástupu na kurz, lektorke kurzu

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 31.01.2020

Záväzná prihláška:Záväzná prihláška

 

 

 

 

20.11.2019 – Kurz FLOSSING

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Kurz FLOSSING

Prednášajúci: Bc. Tomáš Nedoma

Termín konania: 20. 11. 2019 (09:00-15:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 185 EUR

Počet účastníkov: 20

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť odbornú verejnosť s kompresným efektom flossingových pások s cieľom zlepšenia pohyblivosti kĺbov, zníženia bolesti a pre zvýšenie efektivity pohybu.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov, RockFloss páska 5 cm + 10 cm.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Kurz FLOSSING

 

Program kurzu

Pojem „flossing“ je bežne spájaný s predstavou silnej gumovej pásky obviazanej okolo športovcovej svalnatej končatiny. V skutočnosti sú však „floss bandy“ niečim viac. V kurze sa zameriavame na komresný efekt flossing pások a „fasciálneho strihu“ s cieľom zlepšenia pohyblivosti kĺbov, znižovania bolesti a podpory a zvýšenie efektivity pohybu. Flossing umožňuje zdravotníkom, fyzioterapeutom, trénerom poskytovať ich klientom prvotriednu starostlivosť s dobrými výsledkami. Taktiež budú kurzisti vedieť aplikovať tieto pásky v prípade potreby aj u seba. Kurz Flossing predstavuje koncept kožného/fasciálneho/nervového kĺzania, ktoré pomáha obmedziť a odstraňovať opuchy tkanív, zlepšuje pohyb a utišuje bolesť s pomocou „compression band floss“ sťahovacej pásky. Kurz sa sústreďuje na anatómiu, fyziológiu i neurológiu efektu kompresie na kĺzaní spojivového tkaniva, trakciu a kompresiu tkaniva.

Príklady použitia v praktickej časti kurzu:

 • noha padanie špičky, členok, lýtko, koleno, stehno, bedro, rameno, zápästie, predloktie tenisový a golfový lakeť.

 • Využitie flossu pre manuálnu mobilizáciu a pre lepšiu manipuláciu

 • Riešenie bolestí kolena – božné väzy, vnútroné menisky, pes anserine

 • Trup – pozícia rebier a panvy – práca s bránicou a s dychom

 • Kombinácia flossu s ďalšími pomôckami pre ovplyvňovanie myofasciálnych spúšťových bodov.

 • Špirálne vzory hornej a dolnej končatiny (pri zníženej rotácii, bolesti kĺbov...)

 • Práca s vnútroným a vonkajším kĺyaním pri pohybe v uzavretom alebo otvorenom reťazci.

Ciele kurzu:

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • Schopní porozumieť a používať model myofasciálnej sekvencie

 • Vedieť sa orientovať a využívať v praxi nový proces previerky kože/fascií/pohybu

 • Schopní použiť výzkumy vzťahujúc sa ku kĺzaniu pojivového tkaniva, redukcii bolesti a pohybovej terapii

 • Orientovať sa v neuroanatómii dermálneho a fasciálneho subsystému

 • Používať a začleniť techniky „banded floss“ do bežnej terapie, vzťahujúcej sa k patológii mäkkých tkanív

Teoretická časť:

9:00-10:15

 • Základná stavba svalu
 • Čo je svalová bolesť, ako vzniká
 • Faktory, ktoré prispievajú k vzniku svalovej bolesti

10:15-10:30 prestávka

10:30-12:00

 • Prenesené bolesti a reťazenie svalových spúšťacích bodov.
 • Vznik svalových spúšťacích bodov – trigger pointov
 • Prevencia
 • Crosstejpy a trigger point

 

12:00-13:00 obed

Praktická časť:

13:00-14:15

 • Manuálne techniky pri svalových bolestiach – predvedenie techník a ich nácvik
 • Palpačné techniky

14:15-14:30 prestávka

14:30-15:55

 • Vyťahovanie a uvoľňovanie svalu – desať najčastejšie stiahnutých svalov
 • Cielený strečing a cviky na uvoľnenie postihnutých svalov

15:55-16:00 prestávka

16:00-17:00

 • Aplikácia crosstejpu na svalové spúšťacie body.
14.-17.11.2019-Kurz Šport

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

 

 

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

 

Kurz Šport

Prednášajúci:                        Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania:                   14.11. – 17. 11. 2019  (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania:                    AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena:                                     240 EUR

Počet účastníkov:                  25                                   

 

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Kurz 9. Tematický (32 hod.)

Šport

Cíl kurzu je ukázat hlavní zásady kondičního tréninku, regenerace , kompenzace a prevence ve sportu

Náplň kurzu:

1.den

9:00 – 11:00

Teorie

 • Opakováni základních informací
 • 12 základních cviků (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)

11:00 – 12:30

Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)

12:30-13:30

Obed

13:30-15:30

Teorie

 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

15:30-17:00

Cvičení na hudbu opakování:

 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

 2.den

9:00-10:00

Cvičení na hudbu opakování:

 10:00-12:00

Teorie

 • Negativní faktory ve sportu

12:00-13:00

Obed

 13:00-15:00

Teorie

 • nordic walking
 • chůze
 • běh

 15:00-16:00

Praxe

 • manuální techniky

 

16:00-17:00

Teorie

Pohybové programy:

 • Cvičení sportovců

Léčba:

 • Stavy po úrazech ve sportu

 

3.den

9:00-10:00

Cvičení na hudbu opakování:

10:00-12:00

Teorie

 • Negativní faktory ve sportu

12:00-13:00

Obed

13:00-15:00

Teorie

Přednáška sport

15:00-16:00

Praxe – cvičení

 • Cvičení u sportovců

16:00-17:00

Cvičení na hudbu opakování

 

4.den

9:00-11:00

Teorie

 • Kompenzace

11:00-12:00

Praxe

 • Kompenzace v praxi

12:00-13:00

Obed

13:00-15:00

Teorie

 • manuální techniky

 15:00-16:00

Praxe – cvičení

 • Cvičení u sportovců

16:00-17:00

Cvičení na hudbu opakování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) Bratislava – pokročilý kurz C: 22. 11. – 24. 11. 2019

Prihlásiť sa môžete na: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=1346

Cíle kurzu:

 1. Kineziologie svalových řetězců aktivovaných v rámci DNS ipsilaterálních a kontralaterálních vzorů
 2. DNS testování: detaily & klinické obrazy typické pro některé typy diagnóz: patologie v oblasti pletence ramenního a pánevního, DNS vyšetření u pacientů se skoliózou
 3. DNS terapeutické přístupy při patologii v oblasti pletence ramenního a pánevního, DNS vyšetření u pacientů se skoliózou:  kombinace prvků aktivace (odpor proti plánované hybnosti, centrace, aktivace fyziologického dechového stereotypu, aktivace na nestabilní ploše, využití zón reflexní stimulace) cvičení ve vývojových polohách , instrukce pacienta v DNS autoterapii
 4. Videokazuistiky, diskuze 
 5. Příprava na závěrečnou část  - DNS kurz “D”

Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne: 

Kineziologie funkčních svalových zřetězení v rámci DNS ipsi a kontralaterálních vzorů

Detaily při DNS klinickém vyšetření u patologií v oblasti ramene

Odpoledne:

Patologie v oblasti ramene: DNS aktivní cvičení, kombinace prvků aktivace při cvičení vývojových polohách, edukace pacienta

2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne: 

Detaily při DNS klinickém vyšetření u patologií v oblasti kyčle a pánve

Patologie v oblasti kyčle a pánve: DNS aktivní cvičení, kombinace prvků aktivace při cvičení vývojových polohách - edukace pacienta

Odpoledne:

Dokončení dopoledního programu – DNS vyšetření a terapie při patologických obrazech v oblasti kyčle a pánve

Kortikální funkce - vyšetření, nácvik tělesného schématu se zaměřením na pletenec ramenní a pánevní

3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne: 

DNS vyšetření a terapie pacienta se skoliózou

Diskuze, závěr kurzu

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "C": Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně "C": Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu "C”