Prihlásenie

Odborné podujatia

14. Tálske sesterské dni

Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii
Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, o. z.
Slovenskej lekárskej spoločnosti
Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov
SSS a PA a SSL a ZZ o. z. SLS v Brezne

NsP BREZNO, n. o.
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Brezne
Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov
Slovenská komora fyzioterapeutov

 

Podujatie sa koná pod záštitou
riaditeľa NsP Brezno,n.o. Ing. Jaroslava Mačejovského
a generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová Ing. Vladimíra Sotáka

PROGRAM KONFERENCIE

 

PIATOK 27.10. 2017

7.30 - 8.45 Registrácia
8.45 - 9.00 Slávnostné otvorenie semináru
9.00 - 11.15 I. Odborný program
Predsedníctvo: Frčová B., Šupínová M.
1. Cibirová M. (Banská Bystrica): Prenatálny skríning VVCH v prvom a druhom trimestri
2. Mydlová Z. (Banská Bystrica): Novorodenecký skríning na Slovensku - portfólio ochorení
3. Knapková M. (Banská Bystrica): Metabolické ochorenia v novorodeneckom skríningu
Diskusia
4. Globinovská J. (Poprad): Význam tukov v dojčenskej mliečnej výžive
5. Volfová J. (Prievidza): Lactobacillus fermentum v dojčenskom mlieku
6. Pytel P. (Nestlé): Bielkovina vo výžive novorodenca
7. Valachová I. (Banská Bystrica): Mikrobióm u nedojčených detí a výživa dojčiat a batoliat
Diskusia
11.15 - 11.30 Prestávka
11.30 - 13.30 II. Odborný program
Predsedníctvo: Veždúrová Z., Padalová M.

8. Morihládková V. (Banská Bystrica): Epidémia Hepatitídy typu A v okrese Brezno 2016
9. Strhársky J. (Banská Bystrica): Manažment toxoplazmózy v gravidite
10. Kónyová Z. (Brezno): Aplikácia zásad antiinfekčnej liečby v NsP Brezno, n.o.
11. Vrtíková A., Kuniaková R. (Bratislava): Vplyv Omega 3MK na učenie a správanie u detí
12. Pančušková J. (Brusno ): Rehabilitačná starostlivosť po implantácii totálnej endoprotézy
bedrového kĺbu
Diskusia
13.30 - 14.30 Obed
14.30 - 16.15 III. Odborný

13.30 - 14.30 Obed
14.30 - 16.15 III. Odborný program
Predsedníctvo: Chrapčiaková A., Lowingerová A.
13. Ligačová K. (Nitra): Dieťa a bolesť
14. Šupínová M., Sobotová Eva., Frčová B. (Banská Bystrica): Prežívanie úzkosti u onkologicky
chorých detí
15. Ivašková M., Bacmaňáková I. (Martin): TBC - problém stále aktuálny?
16. Kopkášová J., Ivašková M. (Martin): Naše skúsenosti s RSV imunoprofylaxsiou
17. Lettrichová J., Ďurdík P., Šujanská A. ( Martin): Nechajme tínedžerov spať...
18. Lehotzká M. (Martin): Ošetrovanie stómie s konvexnými pomôckami
Diskusia
16.15 - 16.30 Prestávka
16.30 - 18.30 IV. Odborný program
Predsedníctvo: Krajčiová K., Veždúrová Z.
19. Krešáková D. (Brezno): Úskalia diagnostiky a liečby karcinómu prsníka
20. Fischerová J. (Brezno): Nové postupy pri diagnostike a liečbe iNCMP
21. Gemzická M. (Banská Bystrica): Urgentná intervencia pri NCPM
22. Endreková J. (Banská Bystrica): Manažment starostlivosti o pacienta s arytmickou búrkou
23. Chlebovcová M., Krekáčová K. (Banská Bystrica): Manažment ošetrovateľskej starostlivosti
o pacienta pri autológnej transplantácii kmeňových buniek
Diskusia
20.00 Spoločenský večer

 

SOBOTA 28.10. 2017

 

7.00 - 8.00 Registrácia
8.15 - 11.45 V. Odborný program
Predsedníctvo: Veždúrová Z., Chrapčiaková A.
24. Karabová R., Kuvik M. (Brezno): Organizácia práce Záchrannej zdravotnej služby na mieste
udalostí s hromadným postihnutím osôb
25. Čellár M., Karabová R. (Brezno): Dopravná nehoda Polomka 2009
Diskusia
26. Gemeš J. (Banská Bystrica ): Urologické a sexuologické aspekty partnerského života
Diskusia
27. Fodorová M. (Brezno): Pôrodný traumatizmus
28. Radocziová Z., Oroszová M. (Košice): Celotelová hypotermia u novorodenca s asfyxiou
Diskusia
29. Racz R. (Teva ): Plienková dermatitída a kolika u dojčiat
Diskusia
12.00 - 13.00 Obed
13.00 - 16.00 VI. Odborný program
Predsedníctvo: Chrapčiaková A., Padalová M.
30. Krnáčová J. (Kováčová): Komplexná kúpeľná starostlivosť v ŠLÚ Marína Kováčová
31. Petríková A. (Kováčová): Uplatnenie koncepcie bazálnej stimulácie pri pacientoch so
spasticitou po CMP a DMO
32. Spodniaková J. (Kováčová): Vplyv operačného zákroku na život detí so skoliózou
33. Krajčiová K. (Žilina): Kvalita starostlivosti z pohľadu rodičov
34. Padalová M. (Žilina): Anafylaktický šok – čo má vedieť sestra

35. Raffajová D. (Martin): Pooperačné delírium
36. Tovt H. (Banská Bystrica): Marcelov prípad – kazuistika
Diskusia
Posterové prezentácie:
37. Veždúrová Z. (Brezno): Prevencia v detskom veku
Diskusia
16.30 Záver konferencie - odovzdanie potvrdenia o účasti

 

 

 

Kurz Spiraldynamik

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG  Zürich

Termín kurzu:  1.časť:   06.09.2018  -    09.09. 2018

2.časť:   18.10.2018  -    21.10.2018

3.časť:   14.03.2019  -    17.03. 2019

4.časť:   16.05.2019  -    19.05. 2019

(viac…)

Postgraduálny kurz v Neurorehabilitácii

ADELI Akadémia

v spolupráci so

Slovenskou komorou fyzioterapeutov

Vás srdečne pozývajú na

podujatie sústavného vzdelávania

Postgraduálny kurz v neurorehabilitácii

Postgraduate course in neurorehabilitation

V termínoch od 10.10. 2017 do 3.11. 2017

Adeli Medical Center

Hlboká ul. 45, Piešťany

Organizátor podujatia:

Slovenská komora fyzioterapeutov

Adeli Medical Center, Hlboká ul. 45, 921 01 Piešťany,

Charakter akcie:

Postgraduálna cyklická vzdelávacia aktivita určená pre fyzioterapeutov v praxi, zameraná na problematiku neurovývojových ochorení,

vývojovej kineziológie a komplexné rehabilitačné postupy.

Lektorský zbor:

MUDr. Oľga Boldišová - odborný garant podujatia

dlhoročná primárka oddelenia detskej rehabilitácie SLK Piešťany

pedagóg IFBLR Piešťany, lekár - Baby Med Adeli centrum

atestácia z pediatrie, detskej neurológie a FBLR

Mgr. Eva Ďurinová – držiteľ certifikátu Bobath

Mgr. Ladislav Ďurina – držiteľ certifikátu Bobath

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Termíny prednášok a praktických vyšetrení:

10.10. 16.00 - 20.00 hod.

17.10. 16.00 - 20.00 hod

19.10. 16.00 - 20.00 hod.

27.10. 16.00 - 20.00 hod.
3.11. 16.00 - 20.00 hod.

Podrobný program:

10.10. 16.00 - 20.00 hod. - 4 kredity

Neurofyziologické princípy pohybu

Princípy vývojovej kineziologie

Posturálny vývoj

Vyšetrenie posturálnej aktivity a reaktibility

Centrálne tonusové poruchy

Centrálne koordinačné poruchy

Diagnostické škály

17.10. 16.00 - 20.00 hod. - 4 kredity

Neurovývojové ochorenia

DMO

Diagnostika a rozdelenie DMO

Indikácie v rehabilitácii neurovývojových ochorení

Kontraindikácie v rehabilitácii neurovývojových ochorení

Komplexná rehabilitácia

19.10. 16.00 - 20.00 hod. - 3 kredity

Vojta koncept – teória

Vojta koncept –indikácie, kontraindikácie

Bobath koncept u detí – teória

Bobath koncept u detí – praktické ukážky

27.10. 16.00 - 20.00 hod. - 4 kredity

Bobath koncept u dospelých - teória

3.11. 16.00 - 20.00 hod. - 2 kredity

Bobath koncept u dospelých – praktické ukážky

Počet kreditov: 17 (za absolvovanie všetkých piatich častí kurzu), je možné získať aj menej kreditov (podľa evidovanej účasti).

Akcia je určená pre fyzioterapeutov po získaní bakalárskeho alebo magisterského vzdelania v študijnom programe fyzioterapia, ako aj pre fyzioterapeutov s ukončeným stredoškolským vzdelaním v odbore fyzioterapia.

Registračný poplatok:

pre zamestnancov ADELI zdarma

pre externých účastníkov člen SKF 70,-

nečlen SKF 100,-

Platby sa realizujú priamo pri registrácii na akciu, poplatok je za celý kurz, nie je možná platba za niektorú časť kurzu.

Kontaktná osoba pre prihlasovanie k účasti:

Ing. Veronika Ušáková e-mail: usakova@adelicenter.com

Prihlášky zasielajte e-mailom, do textu prosíme uviesť:

Meno a priezvisko, titul, kontakt (e-mail, prípadne tel. č.)

Počet účastníkov kurzu je limitovaný, do kurzu budú zaradení skôr prihlásení, o zaradení do kurzu budete informovaní e-mailom.

O možnostiach ubytovania a stravovania sa môžete informovať na adrese: usakova@adelicenter.com

VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA GERIATRICKÝCH SESTIER

VIII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU
GERIATRICKÝCH SESTIER
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

13.-14.10.2017

v Holiday Village Tatralandia

 

Možnosť prihlásiť sa s aktívnou prednáškou.

Podrobné informácie  (doc., 108kB)

Prihláška  (odt., 46kB)

Oznam

Na Sneme SKF 2013 konanom dňa 11.05.2013 , bolo delegátmi Snemu schválené doplnenie Smernice SKF o podmienkach zverejňovania odborných podujatí zaradených do hodnotenia sústavného vzdelávania. Poplatok za uverejnenie vzdelávacej akcie :

  • podujatie organizátor,spoluorganizátor SKF alebo RKF   0,-€
  • podujatie organizované a odprednášané členom komory   0,-€
  • podujatie organizované inou organizáciou   100,-€
  • podujatie org. členomSKF- neodprednášané členom komory - iný prednášajúci   100,-€
  • podujatie akreditované MZ SR   0,-€
  • umiestnenie reklamy na stránke SKF/rok   300,-€

 

O zverejnenie odborného podujatia treba požiadať písomne, s uvedením fakturačných údajov (IČO,DIČ, adresa organizátora podujatia, číslo bankového účtu).