Prihlásenie

Odborné podujatia

Osteoporóza-komplex kinezioterapie – 26.10.2018

OSTEOPORÓZA -  KOMPLEX KINEZIOTERAPIE

s nadväznosťou viscerovertebrálnej problematiky

(nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy

podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

 

Jednodňový kurz v termíne:  26. október 2018    (piatok  od  11:30 – 17:00 hod.)

Miesto konania:  Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

Organizátor:    Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.

Spoluorganizátor: Slovenská komora fyzioterapeutov

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

 

Určenie kurzu: pre fyzioterapeutov, pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu

s problematikou panvového dna a osteoporózou, pre sestry gynekologických, osteologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

s pridelením kreditov.

 

S pozdravom a úctou

Dr. Elena Ďurišová

predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa  25. 2. 2018

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

11:30 - 11:45 registrácia

 

11:45 - 11:55   Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a  osteoporóza

Rexová E.,  Ďurišová E., Šebestová A.

11:55 - 12:00   Cvičenie svalstva panvového dna - zlepšenie funkčných nadväzností

                         chrbtice a prevencia močovej inkontinencie

Ďurišová E., Rexa P., Hudáková O.

12:00 - 12:20   Postmenopauzálna osteoporóza

                         (rizikové faktory, diagnostika, funkčná patológia, komplex liečby)

Ďurišová E., Rexová E., Ďuriš P.

12:20 – 12:30   Denosumab v liečbe osteoporózy oboch pohlaví

Rexová E., Rexa P., Ďurišová E.

12:30 - 12:40    Minerály a vitamíny v prevencii a liečbe osteoporózy

Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

12:40 - 12:50    Prevencia pádov a osteoporotických fraktúr- význam alfacalcidolu

Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 – 13:05   Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“

                          (s informáciami pre pacienta podľa publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“)

Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

13:05 - 13:20    coffee break

13:20 - 13:30    Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy

Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

13:30 – 13:40   Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy

Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

13:40 – 13:50   Komplex liečby bolesti pri osteoporóze

                          Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

13:50 - 16:45    Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III

                          (praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej

                          plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)

Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J.

16:45 - 17:00    diskusia

17:00                ukončenie s odovzdávaním certifikátov,

autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“

Návratka pre prihlásenie: N Á V

Kniha+ CD ( možnosť zakúpenia v čase konania kurzu za najnižšiu cenu na Slovensku 19,90€
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a…“                       www.rrc.sk
... bolesti pri reumatoidnej artritíde
... bolesti pri osteoartróze
... bolesti chrbtice pri sterilite
... bolesti chrbtice pri inkontinencii
... bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.
Kniha  je určená tak všetkým zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov. Naviac je napísaná formou, aby aj pacienti- pomocou výkladového slovníka- mohli získať zrozumiteľné a komplexné informácie o svojom ochorení. Publikácia s CD sa takto stáva novou edukačnou zdravotnou pomôckou pre pacientov,čo umožní zvýšiť starostlivosť o ich vlastný zdravotný stav a priebeh choroby.Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita- podľa Mojžišovej, panvové dno-Lúčky, bolesti chrbtice a osteoporóza- podľa Ďurišovej). 
      Publikácia sa venuje ochoreniam pohybového aparátu (zápalovým, degeneratívnym, metabolickým, mimokĺbovému reumatizmu...). Popisuje možnosti komplexného riešenia bolestí v oblasti chrbtice aj periférnych kĺbov.
V úvode rozoberá problematiku reumatoidnej artritídy, artrózy ( v oblasti bedra- koxartrózy, kolena- gonartrózy, pleca- omartrózy, chrbtice- spondyartrózy, drobných zhybov rúk a nôh...), ochorení šliach, svalov, väzov...Na začiatku kapitoly je vždy popísaná charakteristika ochorenia, jeho diagnostika a komplexná liečba, na záver každej kapitoly je uvedené špeciálne cvičenie. Keďže pribúdajú ochorenia kĺbov- ako napr. koxartróza, gonartróza..., ktoré vyústia až do nutnosti operačného riešenia, kniha uvádza i cvičenia po totálnej endoprotéze bedra, kolena, cvičenia po operácii pliec, kĺbov rúk a podobne.
      Popisuje sa, že 80 % všetkých bolestí spôsobuje svalová bolesť. Je známe, že dlho pôsobiace funkčné poruchy v oblasti chrbtice dávajú predpoklad vzájomného reflexného
pôsobenia svalov a vnútorných orgánov. Preto správnou pohybovou aktivitou môžeme ovplyvniť i funkciu orgánov pohlavno-močového traktu.  Tieto náväznosti sa môžu vyskytnúť
napr. pri  sterilite- neplodnosti, ktorej príčiny a liečba je popisovaná v druhej časti publikácie. Súčasťou kapitoly je i modifikovaná cvičebná zostava podľa Mojžišovej, ktorou možno upraviť svalovú nerovnováhu v panvovej oblasti, nesprávny sklon panvy, a tým aj polohu vnútorných orgánov, zintenzívniť prekrvenie orgánov malej panvy (vaječníky, maternicu) a zlepšiť ich funkciu.
     Štvrtá kapitola sa venuje  inkontinencii- nechcenému unikaniu moču, ktorá trápi 30-50 % žien. Uvádza jednotlivé jej typy a komplexné možnosti liečby. Popisuje rôzne lieky a špeciálne cvičenie panvového dna“ Lúčky“ zameraného na zlepšenie stavu zvieračov, sklonu močového mechúra a močovej trubice, aby posilnené svaly boli dostatočnou oporou a najmä pri námahe nedochádzalo k mimovoľnému unikaniu moču.
     Piata časť knihy podrobne spracováva problematiku osteoporózy- rednutia kostí, ktoré
je závažným civilizačným ochorením spojeným s bolesťami a rizikom zlomeniny i po minimálnom úraze (hlavne v oblasti stavcov chrbtice, krčku stehnovej kosti, zápästí).Výskyt ochorenia na Slovensku sa odhaduje na 8% obyvateľstva a je predpoklad nárastu počtu pacientov s osteoporózou i počtu zlomenín na podklade rednutia kostí so závažnými zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými dopadmi.     Je veľmi dôležité včas diagnostikovať skupinu rizikových osôb a následne komplexne správne liečiť, aby sme  komplikáciám- zlomeninám predišli. Súčasťou knihy je i špeciálna  zostava cvičení podľa Ďurišovej, ktorá upravením svalovej nerovnováhy znižuje bolesť v oblasti pohybového aparátu a zároveň zlepšuje kostné parametre.Kapitola ďalej  uvádza  dýchacie a stabilizačné cvičenia, cvičenia AGR- antigravitačnej relaxiácie podľa Zbojana,  informácie o protetických pomôckach  i zásady Školy chrbta, pomocou  ktorých sa pacient naučí, ako sa má k svojej chrbtici správať, ako ju má správne zaťažovať pri bežných denných činnostiach. Tieto všetky opatrenia prispievajú k zlepšeniu stability a koordinácie, ktoré sú dôležitou súčasťou prevencie pádov.    Je však dôležité pacienta nielen naučiť jednotlivé cviky správne vykonávať, ale ho aj motivovať k trvalej fyzickej aktivite v domácom prostredí. K tomuto prispieva i nahraté CD s jednotlivými cvičebnými zostavami.
Nahraté CD obsahuje cvičenia:
– podľa Mojžišovej (modifikácia), 2. inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“
 a 3. osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej.Nahraté CD je ideálnou pomôckou na cvičenie pre všetky uvedené preventívno-liečebné zostavy.
Predaj - aj formou dobierky ( lacnejšie ako v kníhkupectvách):  tel./fax: 033 73 01 820 formou sms : 0949 444 444
Postgraduálny kurz v rehabilitácii pacientov po kraniotraume 10.-17.04.2018

Prihlasovanie k účasti

Bc. Lenka Romančíková – romancikova@adelicenter.eu

Prihlášky zasielajte e-mailom, do textu prosíme uviesť:

Meno a priezvisko, titul, kontakt (e-mail, prípadne tel. č.)

Počet účastníkov kurzu je limitovaný, do kurzu budú zaradení skôr prihlásení,

o zaradení do kurzu budete informovaní e-mailom. O možnostiach ubytovania

a stravovania sa môžete informovať na adrese: romancikova@adelicenter.eu

v termínoch

od 10.4. 2018 do 17.4. 2018

Registračný poplatok

pre zamestnancov ADELI: zdarma

pre externých účastníkov:

člen SKF 70,- €

nečlen SKF 100,- €

Platby sa realizujú priamo pri registrácii na akciu,

poplatok je za celý kurz, nie je možná platba za

niektorú časť kurzu.

Charakter akcie
Postgraduálna cyklická vzdelávacia aktivita určená pre fyzioterapeutov a masérov v praxi,zameraná na problematiku problematiku neurorehabilitácie neurologických a pohybových následkov kraniocerebrálnych poranení. Akcia je určená pre fyzioterapeutov po získaní bakalárskeho alebo magisterského vzdelania v študijnom programe fyzioterapia, ako aj pre fyzioterapeutov s ukončeným stredoškolským vzdelaním v odbore fyzioterapia. a pre maserov, registrovaných v Slovenskej komore pre iných zdravotníckych pracovníkov.

Lektorský zbor
MUDr. Ján Mašán, PhD. – odborný garant  podujatia (in past: primár traumatol. odd. FN
Trnava, primár SLK, a.s., Piešťany, odborný asistent UCM Trnava, IFBLR Piešťany,

odborný garant

Rehamed Piešťany, s.r.o. (súkromné centrum), atestácie: chirurgia I. a II.,traumatológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Prof. MUDr. Peter Wendsche, CSc. – emeritný prednosta Klinika traumatológie, LF MU v Brně,Úrazová nemocnice v Brně, konzultant.

MUDr. Jozef Beňačka, PhD. – (in past: riaditeľ UCM Trnava, IFBLR Piešťany), prednosta Internej kliniky FN Trnava, odboný asistent Trnavská univerzita, Trnava, odborný garant Benimed sro Piešťany.

PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. – Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín,UCM.Trnava, IFBLR Piešťany, odborný asistent.

Ing. Bc. Jana Korcová – doktorantka UCM Trnava.

Mgr. Silvia Golská – Rehamed Piešťany,samostatný fyzioterapeut.

Program

10. 4. 2018 | 16.00 - 20.00 HOD.

4 KREDITY

 •  Kraniocerebrálne poranenia - úvod a rozdelenie
 •  Zásady a princípy neurorehabilitácie
 • Komprehezívna prístup v neurorehabilitácii
 • Fázový model rehabilitácie kraniocerebrálných poranení
 • Facioorálna terapia a multimodálna bazálna stimulácia
 • Využitie robotickej rehabilitácie po kraniotraumách
 • Prínos telerehabilitácie u neurologických pacientov
 • Kazuistika pacienta s kraniocerebrálnou traumou (video)

12. 4. 2018 | 16.00 - 20.00 HOD.
4 KREDITY

 • Kraniocerebrálne poranenia u detí
 • Osobitosti neurorehabilitacie v detskom veku
 • Využitie počítačových programov v kognitívnej rehabilitácii
 • Využitie pomôcok v neurorehabilitácii
 • Možnosti využitia Nordic Walking - praktická časť
 • Možnosti využitia Pilates u kraniotraumy - prednáška
 • Možnosti využitia Pilates u kraniotraumy - praktická časť

17. 4. 2018 | 16.00 - 20.00 HOD.

4 KREDITY

 • Poranenia centrálneho nervového systému
 • Úrazy a ochorenia miechy - spinálny pacient v akútnom štádiu
 • Spinálny pacient v postakútnom štádiu
 • Možnosti komplexnej rehabilitácie spinálneho pacienta
 • Krátkodobý a dlhodobý rehabilitačný plán spinálneho pacienta
 • Riešenia erektívnej dysfunkcie u spinálneho pacienta
 • Ergoterapia u paraplegických pacientov, tréning aktivít ADL
 • Možnosti využitia hydrokinezioterapie u spinálnych pacientov
2. Športová konferencia – 19.05.2018

2. Športová konferencia

Miesto konania: AULA SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica

Dátum konania: 19.05.2018 09:00

Rozsah vyučovacích hodín: 10

Cena: 10 €

Voľných miest: 92

Prihlasovanie do: 16.05.2018 23:30

Program

 

A je to tu opäť!  Druhé pokračovanie športovej konferencie na ktorej môžte vidieť popredných odborníkov z oblasti ako rehabilitácia, trenérstvo.

Podujatie sa koná pod záštitou:

Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici
Portál zdravoafit.sk
VŠC Dukla Banská Bystrica
Európske mesto športu Banská Bystrica
Slovenska komora fyzioterapeutov

Registrácia účastnikov začne od  8:00.
Pri registrácii  bude možné sa zapísať na prípadne workshopy,  o ktoré budete mať záujem. Pozor, počet ľudí bude obmedzený.

Podujatie sa uskutoční dňa 19.5.2018 v Aule SZU na Bernolákovej 8

Na konferencii bude prítomnný stánok s občerstvením.
Možnosť obeda bude v neďalekom obchodnom centre EUROPA SC, ktoré je vzdialené 5 minút autom. Obed nie je súčaťou vstupenky a účastnící si ho hradia sami.

Počet kreditov za účasť pre  fyzioterapeutov: 10 kreditov - aktívna účasť, 8 kreditov pasívna účasť

Podujatie bude pre študentov SZU Banská Bystrica bezplatne. Potrebné je však, zaregistrovať sa na https://goo.gl/forms/oiXeDWsyXixDfI8U2
Študenti sa musia pri registrácii na konferencii preukázať ISIC kartou študenta, inak nemajú nárok na bezplatný vstup.

 

 

Pracovný seminár Vojtovej metódy s medzinárodnou účasťou – 25.-26.05.2018

PRACOVNÝ SEMINÁR VOJTOVEJ METÓDY s  MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU.

 

organizátor: REHAPRIM s.r.o. , PhDr. Katarína Naďová : fyzioterapeut

spoluorganizátor: Komora SKF

miesto konania: Duchnovičovo námestie 1, Prešov,

telefón: +421 949 274 119, mail: katarinanadovakn@gmai.com

počet účastníkov: maximálne 35

Chceme pozvať rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, pediatrov, fyzioterapeutov.

Rozvrh prvého dňa 25.5.2018 - piatok: je určený pre lekárov aj fyzioterapeutov spolu!

Rozvrh druhého dňa 26.5.2018 - sobota: je určený pre fyzioterapeutov !

A) prednášky

1)Téma prvej prednášky:

Diferenciálna diagnostika a terapia podľa Dr. Vojta. / 2h./

 • Segmentálna rotácia chrbtice vo vývojovej kineziológie ( aktivácia autochtónnej muskulatúry)
 • Rozlíšenie fyziologických, náhradných a patologických postorálnych vzorov
 • Rozdiel medzi spastickým a  atetotickým syndrómom
 • Včasnosť podchytenia do terapie
 • Videá MUDr. Vojta – diagnostika v praxi

prednášať budú fyzioterapeuti:

Marcela Klemová, Mgr. Hana Čechová z Československej rehabilitačnej spoločnosti Dr. Vojta z Prahy,

2)Téma druhej prednášky:

Edukácia rizikových dojčiat v ontogenéze. / 1h./

 • Vynechanie posturálneho vzoru v ontogenéze
 • Vplyv nadmernej záťaže na osový orgán v ontogenéze
 • Náhradné pohybové vzory
 • Vplyv šikmého krku na vývoj  opornej bázy
 • Ekvinovary nie sú problémom len vývoja akrálnej časti DK
 • Vplyv nesprávnych stimulov v denných aktivitách dojčiat na ich ontogenézu

prednášať bude fyzioterapeut: PhDr. Katarína Naďová z Prešova

B) Prax:

terapia – aktívna účasť 5 detí , dĺžka terapie 1:45 min.

diagnostiku a terapiu dojčiat, dospelých budú viesť:

Marcela Klemová, Mgr. Hana Čechová z Československej rehabilitačnej spoločnosti MUDr. Vojta,

Gabriela Bucherová - Rehamed s.r.o, Košice, a PhDr. Katarína Naďová - Rehaprim s.r.o, Prešov

6.5.2018, Prešov ďakujem

PhDr. Katarína Naďová

PRACOVNÝ SEMINÁR VOJTOVEJ METÓDY

(Diagnostika a terapia)

s MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Pozývame rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, pediatrov ,fyzioterapeutov !

Téma: Diferenciálna diagnostika a terapia podľa Dr. Vojta.

Edukácia rizikových dojčiat v ontogenéze.

termín: 25.5 - 26.5. 2018

Rozvrh prvého dňa 25.5.2018 - piatok: je určený pre lekárov aj fyzioterapeutov spolu!

Rozvrh druhého dňa 26.5.2018 - sobota: je určený pre fyzioterapeutov !

organizátor: REHAPRIM s.r.o. , PhDr. Katarína Naďová

miesto konania: Duchnovičovo námestie 1, Prešov, telefón: 094927411

počet účastníkov: maximálne 35

prednášať budú terapeuti s dlhoročnou praxou:

Marcela Klemová, Mgr. Hana Čechová z Československej rehabilitačnej spoločnosti Dr. Vojta z Prahy,

PhDr. Katarína Naďová z Prešova

diagnostiku a terapiu dojčiat, dospelých budú viesť:

Marcela Klemová, Mgr. Hana Čechová z Československej rehabilitačnej spoločnosti MUDr. Vojta,

Gabriela Bucherová - Rehamed s.r.o, Košice, a PhDr. Katarína Naďová - Rehaprim s.r.o, Prešov

Účastnícky poplatok : 35 € pre lekárov – 1 deň, pre fyzioterapeutov spolu na 2 dni 50€,

v prípade záujmu lekárov je možné nahlásiť sa aj na druhý deň praxe s doplatkom 20€

účasť potvrďte na mail : katarinanadovakn@ gmail.com

platbu uhraďte prosím na účet najneskôr do 20.5.2018, napíšte v správe od koho sú peniaze:

IBAN SK37 1100 0000 0029 4301 9996

Strava: obedy je možné objednať len na piatok 25. 5. 2018! Ak si vyberiete z ponuky, napíšte na mail a objednáme Vám obed v budove kde sa bude konať seminár:

/ zaplatíte osobne personálu jedálne ktorá je v budove /

Polievky: 1. Hovädzí vývar s pečeňovými haluškami

2. Kulajda, chlieb

0,40€

Hlavné jedlo: 1 Bravčové stehno, chrenová omáčka, knedle

2 Bravčový franfurtský tokáň, slovenská ryža, kyslá uhorka

3. Žemľovka s jablkami a tvarohom

4. Kuracia plnená roláda, ryža, hranolky

5. Hlivové rizoto s tofu syrom, uhorkový šalát

6. Bravčový rezeň v trojobale, zemiaková kaša, šalát

2,80€

Ubytovanie: nezaisťujeme

Rozvrh piatok 25.5.2018

1) prvý blok: prednáša: Marcela Klemová 9:00-10:00

Diferenciálna diagnostika a terapia podľa MUDr. Vojta

 • Segmentálna rotácia chrbtice vo vývojovej kineziológie ( aktivácia autochtónnej muskulatúry)
 • Rozlíšenie fyziologických, náhradných a patologických posturálnych vzorov
 • Rozdiel medzi spastickým a  atetotickým syndrómom
 • Včasnosť podchytenia do terapie
 • Videá MUDr. Vojta – diagnostika v praxi 10:00-10:30
 • diskusia 10:30-11:00

krátka prestávka 11:00-11:15

2) druhý blok: prax

Vojtová reflexná diagnostika a terapia predčasne narodeného dojčaťa s CKP 11:15-12:30

obedňajšia prestávka 12:30-13:30

3) tretí blok: prednáša PhDr. Katarína Naďová 13:30-14:00

Edukácia rizikových dojčiat v ontogenéze

 • Vynechanie posturálneho vzoru v ontogenéze
 • Vplyv nadmernej záťaže na osový orgán v ontogenéze
 • Náhradné pohybové vzory
 • Vplyv šikmého krku na vývoj  opornej bázy
 • Ekvinovary nie sú problémom len vývoja akrálnej časti DK
 • Vplyv nesprávnych stimulov v denných aktivitách dojčiat na ich ontogenézu
 • diskusia 14:00-14:30

krátka prestávka 14:30-14:45

4) štvrtý blok: prax

Vojtová reflexná diagnostika a terapia - skolióza po OP / vyšší školský vek/ 15:00-16:45

5) Záver 16:45-17:00

Rozvrh sobota 26.5. 2018

1blok: prax

Vojtová reflexná diagnostika a terapia dojčaťa s rázštepom chrbtice 9:00 -10:45

diskusia a odporný vstup Marcely Klemovej do problematiky

krátka prestávka 11:45-11:00

2 blok: prax

Vojtová reflexná diagnostika a terapia detský vek - atetóza 11:00-12:45

diskusia a odborný vstup Marcely Klemovej do problematiky

obedňajšia prestávka 13:00-14:00

3 blok: prax

Vojtová reflexná diagnostika a terapia tortikolis - dojča s CKP 14:00 -15:45

diskusia a odborný vstup Marcely Klemovej do problematiky

krátka prestávka 15:45-16:00

4 blok: 16:00-17:00 videá- práca Dr. Vojta v reflexnej terapii

diskusia

poďakovanie

záver

Kurz Neurac 1 – 19.- 21.03.2018

Kurz Neurac® 1 Piešťany

19. – 21. 3. 2018 9:00 – 17:00

Základný kurz pre terapeutov, ktorí chcú spoznať princípy cvičenia
v labilnom prostredí systému Redcord a metódu Neurac
za účelom liečby a rehabilitácie. Praktický kurz s dôrazom na aktívnu účasť.

Účastníci sa zoznámia s klinickým testovaním
a rozhodovaním, liečebnými metódami pre konkrétne časti tela a s aktiváciou lokálnych aj globálnych svalov. Kurz vychádza z najnovších výskumov a dlhodobých vedeckých poznatkov v oblasti cvičenia a aktívnej rehabilitácie.

Inštruktor kurzu: Mgr. Alice Hamáčková

Požiadavky na účastníkov: Vzdelanie v anatómii, fyziológii
a patológii

Dĺžka kurzu: 3 dny (21 hodín)

Kapacita kurzu: 15

Dátum konania: 19. – 21. 3. 2018

Zameranie kurzu:

Teória neuromuskulárnej kontroly a muskuloskeletálnej dysfunkcie

Úvod do princípu pomocnej ruky asistujúcej počas terapie

Neurac testovanie za účelom identifikácie slabých článkov vo vzťahu k lokálnej motorickej kontrole a myofasciálným reťazcom

Neurac terapia pre lokálne motorickú kontrolu a myofasciálne reťazce

Cena: € 444 (pre študentov IFBLR platí znížená cena € 400)

Ponúkaná cena obsahuje účastnícky poplatok na workshope / kurze + certifikát pre absolventov kurzu. Ubytovanie a strava nie sú súčasťou ceny kurzu.
Odporúčame si vziať so sebou pohodlný pracovný odev a obuv.

Miesto konania workshopu i kurzu:

Inštitút fyzioterapie, balneológie Prihlášky na:

a liečebnej rehabilitácie, Piešťany kurzpiestany@gmail.com

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave tel: +421 337 301 334

Rázusova 14, 921 01 Piešťany

Viac informácií o metódě Neurac na: http://www.redcord.cz/vzdelavani/fyzioterapeut

Usporiadateľ: Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM

Bankové spojenie IFBLR: IBAN SK 39 8180 0000 0070 0040 2079

BIC/SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 032018

Špecifický symbol: Dátum narodenia v tvare (DDMMYY) alebo IČO

Správa pre prijímateľa: Priezvisko a meno účastníka kurzu

Ahama s.r.o., náměstí 5. května 888/9, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27491579,

Rehabilitační, tréninkové a vzdělávací centrum metody Neurac

Prodej a technické kontroly zařízení Redcord - výhradní zastoupení pro ČR a Slovensko a doplňků pro rehabilitaci

tel.: +420 730 517 397, recepce@redpoint-clinic.cz, www.redpoint-clinic.cz,

vedená u KS v HK pod zn. C 22196, SÚKL reg. č. 042915, Bankovní spojení: 1090972309/0800

 

Diagnostika chodidla, terapia a možnosti korekcie vo fyzioterapeutickej praxi – 13.-14.04.2018

Vážený priatelia fyzioterapie,

 

pozývame Vás na dvojdňový workshop s témou: Diagnostika chodidla, terapia a možnosti korekcie vo fyzioterapeutickej praxi.

Kde: REVITALIS – centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava

Kedy: 13.-14.4.2018

Kredity: 4 kreditné body od SKF

Cena: 70.- EUR

Podrobnosti a prihlášku nájdete na http://www.revitalis.sk/stranka/75-Pripravovane-kurzy

 

Akékoľvek otázky smerujte na Lucia Merceková 0905 21 77 22

Teším sa na Vás.

Program : Worksho Diagnostika chodidla - Program 13. - 14.04.2018-1

 

Kurz 1 – Podstata Funkčnej manuálnej medicíny- 19.-20.05.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Funkčná manuálna medicína

Kurz 1 - Podstata Funkčnej manuálnej medicíny

Prednášajúci:             doc.MUDr. Miroslav Tichý

Termín konania:      19– 20.05. 2018  (09:00-17:00)

Miesto konania :     AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena:                           do 16.4.2018 - 200 EUR

od 16.4.2018 - 220 EUR

Počet účastníkov:    20

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. Účastníci sa najskôr naučia anatómiu kĺbov a svalov dolnej končatiny, naučia sa rozpoznávať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov, reťazenie kĺbnych dysfunkcií a svalových spazmov, vykonať diferenciálnu diagnostiku príčin týchto stavov a vykonať adekvátnu a cielenú liečbu.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

 

Program kurzu: kurz FMM III 19.-20.5.2018

Kurz 1 Podstata FMM – 14.-15.04.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

 

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Funkčná manuálna medicína

Kurz 1 - Podstata Funkčnej manuálnej medicíny

 

Prednášajúci:             doc.MUDr. Miroslav Tichý

Termín konania:      14– 15.04. 2018  (09:00-17:00)

Miesto konania :      AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena:                             do 12.3.2018 - 200 EUR

od 12.3.2018 - 220 EUR

Počet účastníkov:    20

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. Účastníci sa najskôr naučia diagnostikovať postavenie panvy pomocou palpačného vyšetrenia hrebeňov panvy a predných a zadných horných spin (spinae iliacae anteriores et posteriores superiores), vyšetriť funkciu SI kĺbov a bedrových kĺbov. Ďalej sa naučia zostaviť získané príznaky do typických syndromov (např. kostrčový syndróm, dysfunkcia panvy apod.), vykonať ich diferenciálnu diagnostiku a nakoniec cielenú liečbu.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

 

Program kurzu: kurz FMM II 14.-15.4.2018

Kurz 1,2 SM systém – 06.-07.04.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 06– 07.04. 2018 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianská 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Program kurzu: Kurz 1 a 2-6.7.4.2018

Kurz 3,4 manuálni terapie – 23.-24.03.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

 

 

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 3 – manuálni terapie

Kurz 4 – manuálni terapie opakováni a prohloubení tématiky

 

Prednášajúci:                        Mgr. Kristína Vargová

Termín konania:                    23–24.03. 2018  (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania :                  AF REHAB,s.r.o.,Račianská 66, Bratislava

Cena:                                    100 EUR

Počet účastníkov:                  25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Program kurzu: Kurz 3-4-23.-24.3.2018