Prihlásenie

Odborné podujatia

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) Bratislava – pokročilý kurz C: 14. 6. – 16. 6. 2019

Prihlásiť sa môžete na: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=1349

Cíle kurzu:

 1. Kineziologie svalových řetězců aktivovaných v rámci DNS ipsilaterálních a kontralaterálních vzorů
 2. DNS testování: detaily & klinické obrazy typické pro některé typy diagnóz: patologie v oblasti pletence ramenního a pánevního, DNS vyšetření u pacientů se skoliózou
 3. DNS terapeutické přístupy při patologii v oblasti pletence ramenního a pánevního, DNS vyšetření u pacientů se skoliózou:  kombinace prvků aktivace (odpor proti plánované hybnosti, centrace, aktivace fyziologického dechového stereotypu, aktivace na nestabilní ploše, využití zón reflexní stimulace) cvičení ve vývojových polohách , instrukce pacienta v DNS autoterapii
 4. Videokazuistiky, diskuze 
 5. Příprava na závěrečnou část  - DNS kurz “D”

Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne: 

Kineziologie funkčních svalových zřetězení v rámci DNS ipsi a kontralaterálních vzorů

Detaily při DNS klinickém vyšetření u patologií v oblasti ramene

Odpoledne:

Patologie v oblasti ramene: DNS aktivní cvičení, kombinace prvků aktivace při cvičení vývojových polohách, edukace pacienta

2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne: 

Detaily při DNS klinickém vyšetření u patologií v oblasti kyčle a pánve

Patologie v oblasti kyčle a pánve: DNS aktivní cvičení, kombinace prvků aktivace při cvičení vývojových polohách - edukace pacienta

Odpoledne:

Dokončení dopoledního programu – DNS vyšetření a terapie při patologických obrazech v oblasti kyčle a pánve

Kortikální funkce - vyšetření, nácvik tělesného schématu se zaměřením na pletenec ramenní a pánevní

3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne: 

DNS vyšetření a terapie pacienta se skoliózou

Diskuze, závěr kurzu

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "C": Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně "C": Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu "C”

Deň Fyzioterapeutov v Košiciach – 20.-21.09.2019
Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 10.-11.10.2019

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia – 18.-20.10.2019

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva Janíková

Termín konania: 18.-20.10.2019

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena: 600,-€

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 20.03.2019

Záväzná prihláška:Záväzná prihláška

 

 

 

 

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) Bratislava – pokročilý kurz C: 22. 11. – 24. 11. 2019

Prihlásiť sa môžete na: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=1346

Cíle kurzu:

 1. Kineziologie svalových řetězců aktivovaných v rámci DNS ipsilaterálních a kontralaterálních vzorů
 2. DNS testování: detaily & klinické obrazy typické pro některé typy diagnóz: patologie v oblasti pletence ramenního a pánevního, DNS vyšetření u pacientů se skoliózou
 3. DNS terapeutické přístupy při patologii v oblasti pletence ramenního a pánevního, DNS vyšetření u pacientů se skoliózou:  kombinace prvků aktivace (odpor proti plánované hybnosti, centrace, aktivace fyziologického dechového stereotypu, aktivace na nestabilní ploše, využití zón reflexní stimulace) cvičení ve vývojových polohách , instrukce pacienta v DNS autoterapii
 4. Videokazuistiky, diskuze 
 5. Příprava na závěrečnou část  - DNS kurz “D”

Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne: 

Kineziologie funkčních svalových zřetězení v rámci DNS ipsi a kontralaterálních vzorů

Detaily při DNS klinickém vyšetření u patologií v oblasti ramene

Odpoledne:

Patologie v oblasti ramene: DNS aktivní cvičení, kombinace prvků aktivace při cvičení vývojových polohách, edukace pacienta

2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne: 

Detaily při DNS klinickém vyšetření u patologií v oblasti kyčle a pánve

Patologie v oblasti kyčle a pánve: DNS aktivní cvičení, kombinace prvků aktivace při cvičení vývojových polohách - edukace pacienta

Odpoledne:

Dokončení dopoledního programu – DNS vyšetření a terapie při patologických obrazech v oblasti kyčle a pánve

Kortikální funkce - vyšetření, nácvik tělesného schématu se zaměřením na pletenec ramenní a pánevní

3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne: 

DNS vyšetření a terapie pacienta se skoliózou

Diskuze, závěr kurzu

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "C": Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně "C": Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu "C”

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) Bratislava – základní kurz A: 29. 11. – 1. 12. 2019

Prihlásiť sa môžete na: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=1350


Kurz je vhodný pro:

Fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře a všechny odborníky, kteří se zabývají myoskeletání a sportovní medicínou a mají základní medicínské vzdělání.

Cíle kurzu:

 1. Základní principy vývojové kineziologie, ontogeneze v 1. roce života

 2. Vztah mezi časnou ontogenezí (vývojem v průběhu 1. roku) a patologií pohybového systému v dospělosti

 3. Základní DNS terminologie: funkční kloubní centrace, nádechové a neutrální postavení hrudníku, sagitální stabilizace, punctum fixum, integrovaný stabilizační systém páteře a další.

 4. Hodnocení sagitální stabilizace a stereotypu dýchání prostřednictvím DNS testů

 5. Základní DNS terapeutické přístupy při nácviku posturální stabilizace. DNS aktivní cvičení založené na principech vývojových posturálních vzorů. 

 6. Integrace DNS s jinými rehabilitačními přístupy (myoskeletálními mobilizačními a relaxačními technikami, reflexní lokomocí). 

 7. Edukace pacienta, aktivní nácvik posturální stabilizace, autoterapie. 

 8. Příprava na DNS kurz "B"

Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne: 

Neurofyziologické  principy řízení hybnosti, vývoj posturálně lokomočních funkcí
vývojový posturálně lokomoční vzor a jeho biomechanické principy
příčiny ovlivňující změny v posturálně - lokomočním vzoru

Odpoledne:

Stabilizace trupu

Ontogeneze, kineziologický obsah ipsilaterálního vzoru, kontralaterálního vzoru

DNS testy, videoprezentace

2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne: 

DNS testy

Základní principy vyšetření posturálně –lokomočního a respiračního vzoru 

Odpoledne:

Asistovaná terapie v nižších pozicích – tříměsíční model vleže na zádech, na břiše, pozice na čtyřech, na boku

3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne: 

Asistovaná terapie v nižších pozicích – tříměsíční model vleže na zádech, na břiše, pozice na čtyřech, na boku & modifikace. 

Základní edukace pacienta v autoterapii

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "A": Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně "A": Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu "A”

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) Praha – záverečný kurz D: 14. 11. – 17. 11. 2019

Prihlásiť sa môžete na: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=1342

Podmínky k registraci:

Do kurzu se mohou registrovat účastníci kteří absolvovali kurzy A-C, úspěšně splnili testy A-C a získali certifikáty dosažených úrovní A, B a C a mají aspoň dva roky praxe (2 roky od absolvování prvního DNS kurzu).

Pro registraci do kurzu D kontaktujte organizátora na adrese: alenamudr@me.com


Cíle kurzu:

 1. Diskuze detailů v rámci DNS přístupu.
 2. Novinky v DNS.
 3. Vertikalizační DNS řada, mowement flow, Czech get-up: nácvik přechodů mezi jednotlivými vývojovými pozicemi "tam a zpět"
 4. Parciální posturálně-lokomoční vzory a jejich využití.
 5. Strategie DNS vyšetření a terapie u některých konkrétních diagnóz: skoliosy, radikulární syndromy, bolesti hlavy, patologie v oblasti ramene, kyčle, kolene.
 6. Vyšetření kojenců a batolat - určování vývojového věku a hodnocení kvality posturálně - lokomočních vzorů.
 7. Vyšetření veretebro-viscerálních vzorů. Diagnostický a terapeutický přístup k pacientům s gastroesofageálním refluxem.
 8. Základní aplikace DNS principů ve sportu.
 9. Využití DNS u dětské populace školního věku v rámci skupinové terapie a sportovní rozcvičky, koncept DNS FIT KID
 10. Praktický nácvik vyšetření a terapie, stanovení strategického plánu u konkrétních pacientů - práce v malých skupinkách pod vedením DNS certifikovaného instruktora.
 11. Průběžné hodnocení manuálních schopností účastníků kurzu jako předpoklad složení závěrečného praktického testu D a následného získání diplomu DNS certifikovaného specialisty.

Program kurzu:

1. den: od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne: 

Prof. PaedDr. Pavel Kolář

Kortikální funkce, somatognosie, vývojová dyspraxie a jejich vztah k etiologii bolestivých syndromů pohybového aparátu

Principy vývojové kineziologie ve funkční diagnostice pacientů s ortopedickou diagnózou.

Vyšetření kojenců a batolat – stanovení vývojového věku, hodnocení kvality posturálně-lokomočníh vzorů

Demonstrace funkčního vyšetření kojence

Odpoledne:

Praxe: práce v malých skupinkách – DNS funkční testy a terapie - výběr terapeutických postupů na základě funkčního DNS nálezu. Hodnocení práce uchazečů kurzu

2. den: od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne: 

Praktické demonstrace vyšetření a terapeutického ovlivnění posturálně-lokomoční funkce u pacienta s neurologickou diagnózou

Skupinové cvičení: opakování pozic a vertikalizační řada

Odpoledne:

Viscero-vertebrální vztahy

Funkční vyšetření a terapie pacientů s gastro-esofageálním refluxem a dalšími poruchami motilit GIT

3. den: od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne: 

Využit DNS k aktivaci pánevního dna

Demonstrace funkčního vyšetření a terapie pacienta s funčkní poruchou pánevního dna

Odpoledne:

Demonstrace využití DNS při vyšetření a terapii  dětských pacientů

Praxe: práce v malých skupinkách – DNS vyšetření a terapie. Využití nediferencovaných, ipsi a kontra vzorů. Hodnocení práce uchazečů kurzu

4. den: od 8.30 do 14.00 hod

Využití DNS technik ve sportu – prevence úrazů. aplikace principů DNS v posilovně, integrace DNS do tréninku sportovců, ošetření algických syndromů pomocí DNS

Využití DNS v dětské populaci školního věku: prgoram DNS FIT KID

Závěrečná praktická zkouška

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "D" obdrží posluchač poslední den kurzu

Diplom certifikovaného DNS terapeuta obdrží posluchači, kteří prokáží dostatečnou praktickou kompetenci v DNS ve funkčním klinickém vyšetření a terapii dle DNS. Během práce ve skupinkách po celou dobu kurzu budou uchazeči hodnoceni DNS certifikovanými instruktory. Uchazeči, kteří obdrží pozitivní hodnocení poslední den kurzů získají závěrečný  Diplom certifikovaného DNS terapeuta s možností registrovat se jako DNS certifikovaný terapeut na stránkách Pražské školy rehabilitacePro trvalé udržení statutu certifikovaného DNS terapeuta a ponechání kontaktních informací na webových stránkách Pražské školy rehabilitace je nutné absolvovat pravidelně  alespoň jeden DNS kurz za pět let (dvoudenní refresh kurz pro certifikované DNS terapeuty nebo jakýkoliv jiný DNS kurz).

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) Bratislava – základní kurz A: 6. 9. – 8. 9. 2019

Prihlásiť sa môžete na: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=1347

Kurz je vhodný pro:

Fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře a všechny odborníky, kteří se zabývají myoskeletání a sportovní medicínou a mají základní medicínské vzdělání.

Cíle kurzu:

 1. Základní principy vývojové kineziologie, ontogeneze v 1. roce života

 2. Vztah mezi časnou ontogenezí (vývojem v průběhu 1. roku) a patologií pohybového systému v dospělosti

 3. Základní DNS terminologie: funkční kloubní centrace, nádechové a neutrální postavení hrudníku, sagitální stabilizace, punctum fixum, integrovaný stabilizační systém páteře a další.

 4. Hodnocení sagitální stabilizace a stereotypu dýchání prostřednictvím DNS testů

 5. Základní DNS terapeutické přístupy při nácviku posturální stabilizace. DNS aktivní cvičení založené na principech vývojových posturálních vzorů. 

 6. Integrace DNS s jinými rehabilitačními přístupy (myoskeletálními mobilizačními a relaxačními technikami, reflexní lokomocí). 

 7. Edukace pacienta, aktivní nácvik posturální stabilizace, autoterapie. 

 8. Příprava na DNS kurz "B"

Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne: 

Neurofyziologické  principy řízení hybnosti, vývoj posturálně lokomočních funkcí
vývojový posturálně lokomoční vzor a jeho biomechanické principy
příčiny ovlivňující změny v posturálně - lokomočním vzoru

Odpoledne:

Stabilizace trupu

Ontogeneze, kineziologický obsah ipsilaterálního vzoru, kontralaterálního vzoru

DNS testy, videoprezentace

2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne: 

DNS testy

Základní principy vyšetření posturálně –lokomočního a respiračního vzoru 

Odpoledne:

Asistovaná terapie v nižších pozicích – tříměsíční model vleže na zádech, na břiše, pozice na čtyřech, na boku

3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne

Asistovaná terapie v nižších pozicích – tříměsíční model vleže na zádech, na břiše, pozice na čtyřech, na boku & modifikace. 

Základní edukace pacienta v autoterapii

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "A": Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně "A": Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu "A”

Osteoporóza- Komplex liečby-Kinezioterapia – 25.10.2019

XII. ročník kurzu

OSTEOPORÓZA - KOMPLEX LIEČBY - KINEZIOTERAPIA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy

podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

Jednodňový kurz v termíne: 25. október 2019 (piatok od 11:30 – 17:00 hod.)

Miesto konania: Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

Určenie kurzu: pre fyzioterapeutov, sestry gynekologických, osteologických a iných ambulancií, pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu

s problematikou panvového dna a osteoporózou.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie so zaradením do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

s pridelením kreditov.

S pozdravom a úctou

Dr. Elena Ďurišová

predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa 22. 4. 2019

ODBORNÝ PROGRAM

11:30 - 11:45 registrácia

11:45 - 12:05 Úvod do problematiky osteoporózy

(definícia, epidemiológia, patofyziológia, rizikové faktory, diagnostika,

funkčná patológia, liečba)

Rexová E., Ďurišová E., Ďuriš P.

12:05 - 12:15 Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a osteoporóza

Rexová E., Ďurišová E., Šebestová A.

12:15 - 12:20 Cvičenie svalstva panvového dna - zlepšenie funkčných nadväzností

chrbtice a prevencia močovej inkontinencie

Ďurišová E., Hundáková M., Holubová N.

12:20 – 12:30 Komplex terapie osteoporózy oboch pohlaví

Ďurišová E., Rexa P., Ďuriš P.

12:30 - 12:40 Význam minerálov a vitamínov v prevencii a liečbe osteoporózy

Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

12:40 - 12:50 Prevencia pádov- dôležitá súčasť redukcie osteoporotických fraktúr

Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 – 13:05 Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“

Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

13:05 - 13:20 coffee break

13:20 - 13:30 Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy

Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

13:30 – 13:40 Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy

Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

13:40 – 13:50 Bolesť pri osteoporóze (+ elektro- a ortézoterapia)

Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

13:50 - 16:45 Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III

(praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej

plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)

Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J.

16:45 - 17:00 diskusia

17:00 ukončenie s odovzdávaním certifikátov,autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov,

kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N Á V R A T K A

OSTEOPORÓZA - KOMPLEX LIEČBY - KINEZIOTERAPIA

(nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy

podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

Jednodňový kurz v termíne: 25. október 2019 (piatok od 11:30 – 17:00 hod.)

Meno, priezvisko, titul:

Pracovisko (funkcia):

Adresa trvalého bydliska:

Tel, fax, e-mail:

Dátum: Podpis:

Prihlášku k účasti (poštou,faxom,mailom ) a úhradu poštovou poukážkou zašlite organizátorovi čo najskôr (záväzne ste do kurzu zaradený podľa poradia úhrady účastníckeho poplatku; účastnícky poplatok sa

pri storne alebo neúčasti nevracia- možná účasť Vášho náhradníka).

Kniha+ CD – plánované druhé doplnené vydanie

Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a…“ www.rrc.sk

... bolesti pri reumatoidnej artritíde

... bolesti pri osteoartróze

... bolesti chrbtice pri sterilite

... bolesti chrbtice pri inkontinencii

... bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

Kniha je určená tak všetkým zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov. Naviac je napísaná formou, aby aj pacienti- pomocou výkladového slovníka- mohli získať zrozumiteľné a komplexné informácie o svojom ochorení. Publikácia s CD sa takto stáva novou edukačnou zdravotnou pomôckou pre pacientov,

čo umožní zvýšiť starostlivosť o ich vlastný zdravotný stav a priebeh choroby.

Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita- podľa Mojžišovej, panvové dno-Lúčky, bolesti chrbtice a osteoporóza- podľa Ďurišovej

Publikácia sa venuje ochoreniam pohybového aparátu (zápalovým, degeneratívnym, metabolickým, mimokĺbovému reumatizmu...). Popisuje možnosti komplexného riešenia bolestí v oblasti chrbtice aj periférnych kĺbov.

V úvode rozoberá problematiku reumatoidnej artritídy, artrózy ( v oblasti bedra- koxartrózy, kolena- gonartrózy, pleca- omartrózy, chrbtice- spondyartrózy, drobných zhybov rúk a nôh...), ochorení šliach, svalov, väzov...Na začiatku kapitoly je vždy popísaná charakteristika ochorenia, jeho diagnostika a komplexná liečba, na záver každej kapitoly je uvedené špeciálne cvičenie. Keďže pribúdajú ochorenia kĺbov- ako napr. koxartróza, gonartróza..., ktoré vyústia až do nutnosti operačného riešenia, kniha uvádza i cvičenia po totálnej endoprotéze bedra, kolena, cvičenia po operácii pliec, kĺbov rúk a podobne.

Popisuje sa, že 80 % všetkých bolestí spôsobuje svalová bolesť. Je známe, že dlho pôsobiace funkčné poruchy v oblasti chrbtice dávajú predpoklad vzájomného reflexného

pôsobenia svalov a vnútorných orgánov. Preto správnou pohybovou aktivitou môžeme ovplyvniť i funkciu orgánov pohlavno-močového traktu. Tieto náväznosti sa môžu vyskytnúť

napr. pri sterilite- neplodnosti, ktorej príčiny a liečba je popisovaná v druhej časti publikácie. Súčasťou kapitoly je i modifikovaná cvičebná zostava podľa Mojžišovej, ktorou možno upraviť svalovú nerovnováhu v panvovej oblasti, nesprávny sklon panvy, a tým aj polohu vnútorných orgánov, zintenzívniť prekrvenie orgánov malej panvy (vaječníky, maternicu) a zlepšiť ich funkciu.

Štvrtá kapitola sa venuje inkontinencii- nechcenému unikaniu moču, ktorá trápi 30-50 % žien. Uvádza jednotlivé jej typy a komplexné možnosti liečby. Popisuje rôzne lieky a špeciálne cvičenie panvového dna“ Lúčky“ zameraného na zlepšenie stavu zvieračov, sklonu močového mechúra a močovej trubice, aby posilnené svaly boli dostatočnou oporou a najmä pri námahe nedochádzalo k mimovoľnému unikaniu moču.

Piata časť knihy podrobne spracováva problematiku osteoporózy- rednutia kostí, ktoré

je závažným civilizačným ochorením spojeným s bolesťami a rizikom zlomeniny i po minimálnom úraze (hlavne v oblasti stavcov chrbtice, krčku stehnovej kosti, zápästí).

Výskyt ochorenia na Slovensku sa odhaduje na 8% obyvateľstva a je predpoklad nárastu počtu pacientov s osteoporózou i počtu zlomenín na podklade rednutia kostí so závažnými zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými dopadmi.

Je veľmi dôležité včas diagnostikovať skupinu rizikových osôb a následne komplexne správne liečiť, aby sme komplikáciám- zlomeninám predišli. Súčasťou knihy je i špeciálna zostava cvičení podľa Ďurišovej, ktorá upravením svalovej nerovnováhy znižuje bolesť v oblasti pohybového aparátu a zároveň zlepšuje kostné parametre.

Kapitola ďalej uvádza dýchacie a stabilizačné cvičenia, cvičenia AGR- antigravitačnej relaxiácie podľa Zbojana, informácie o protetických pomôckach i zásady Školy chrbta, pomocou ktorých sa pacient naučí, ako sa má k svojej chrbtici správať, ako ju má správne zaťažovať pri bežných denných činnostiach. Tieto všetky opatrenia prispievajú k zlepšeniu stability a koordinácie, ktoré sú dôležitou súčasťou prevencie pádov.

Je však dôležité pacienta nielen naučiť jednotlivé cviky správne vykonávať, ale ho aj motivovať k trvalej fyzickej aktivite v domácom prostredí. K tomuto prispieva i nahraté CD s jednotlivými cvičebnými zostavami.

Nahraté CD obsahuje cvičenia:

1. – podľa Mojžišovej (modifikácia), 2. inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“

a 3. osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej.Nahraté CD je ideálnou pomôckou na cvičenie pre všetky uvedené preventívno-liečebné zostavy.

Predaj - aj formou dobierky: tel./fax: 033 73 01 820 formou sms : 0949 444 444

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace podle Koláře (DNS) Banská Bystrica – základní kurz A: 2. 10. – 4. 10. 2019

Prihlásiť sa môžete na: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=1524

Kurz je vhodný pro:

Fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře a všechny odborníky, kteří se zabývají myoskeletání a sportovní medicínou a mají základní medicínské vzdělání.

Cíle kurzu:

 1. Základní principy vývojové kineziologie, ontogeneze v 1. roce života

 2. Vztah mezi časnou ontogenezí (vývojem v průběhu 1. roku) a patologií pohybového systému v dospělosti

 3. Základní DNS terminologie: funkční kloubní centrace, nádechové a neutrální postavení hrudníku, sagitální stabilizace, punctum fixum, integrovaný stabilizační systém páteře a další.

 4. Hodnocení sagitální stabilizace a stereotypu dýchání prostřednictvím DNS testů

 5. Základní DNS terapeutické přístupy při nácviku posturální stabilizace. DNS aktivní cvičení založené na principech vývojových posturálních vzorů. 

 6. Integrace DNS s jinými rehabilitačními přístupy (myoskeletálními mobilizačními a relaxačními technikami, reflexní lokomocí). 

 7. Edukace pacienta, aktivní nácvik posturální stabilizace, autoterapie. 

 8. Příprava na DNS kurz "B"

Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne: 

Neurofyziologické  principy řízení hybnosti, vývoj posturálně lokomočních funkcí
vývojový posturálně lokomoční vzor a jeho biomechanické principy
příčiny ovlivňující změny v posturálně - lokomočním vzoru

Odpoledne:

Stabilizace trupu

Ontogeneze, kineziologický obsah ipsilaterálního vzoru, kontralaterálního vzoru

DNS testy, videoprezentace

2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne: 

DNS testy

Základní principy vyšetření posturálně –lokomočního a respiračního vzoru 

Odpoledne:

Asistovaná terapie v nižších pozicích – tříměsíční model vleže na zádech, na břiše, pozice na čtyřech, na boku

3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne: 

Asistovaná terapie v nižších pozicích – tříměsíční model vleže na zádech, na břiše, pozice na čtyřech, na boku & modifikace. 

Základní edukace pacienta v autoterapii

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "A": Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně "A": Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu "A”