Prihlásenie

Odborné podujatia

Diagnostika aterapia funkčných porúch- manuálna terapia – 29.-31.04.2019

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva janíková

Termín konania: 29. – 31.04.2019

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena: 600,-€

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 20.03.2019

Záväzná prihláška:Záväzná prihláška

 

 

 

 

Kurz šport – 08.-11.11.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Šport

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 08.11. – 11. 11. 2018 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania: AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 240 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Kurz 9. Tematický (32 hod.)

Šport

Cíl kurzu je ukázat hlavní zásady kondičního tréninku, regenerace , kompenzace a prevence ve sportu

Náplň kurzu:

1.den

9:00 – 11:00

Teorie

 • Opakováni základních informací
 • 12 základních cviků (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)

11:00 – 12:30

Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)

12:30-13:30

Obed

13:30-15:30

Teorie

 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

15:30-17:00

Cvičení na hudbu opakování:

 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

2.den

9:00-10:00

Cvičení na hudbu opakování:

10:00-12:00

Teorie

 • Negativní faktory ve sportu

12:00-13:00

Obed

13:00-15:00

Teorie

 • nordic walking
 • chůze
 • běh

15:00-16:00

Praxe

 • manuální techniky

16:00-17:00

Teorie

Pohybové programy:

 • Cvičení sportovců

Léčba:

 • Stavy po úrazech ve sportu

3.den

9:00-10:00

Cvičení na hudbu opakování:

10:00-12:00

Teorie

 • Negativní faktory ve sportu

12:00-13:00

Obed

13:00-15:00

Teorie

Přednáška sport

15:00-16:00

Praxe – cvičení

 • Cvičení u sportovců

16:00-17:00

Cvičení na hudbu opakování

4.den

9:00-11:00

Teorie

 • Kompenzace

11:00-12:00

Praxe

 • Kompenzace v praxi

12:00-13:00

Obed

13:00-15:00

Teorie

 • manuální techniky

15:00-16:00

Praxe – cvičení

 • Cvičení u sportovců

16:00-17:00

Cvičení na hudbu opakování

Kurz SM 1,2 – 15.-16.11.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 15– 16.11. 2018 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Letná 42, Košice

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

MUDr. Richard Smíšek

Rehabilitace a Regenerace páteře

182 00 Praha 8, Na Úbočí 10

Tel.: 284 810 231, fax: 284 810 231

E-Mail: sm@smsystem.cz

www.smsystem.cz

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

Kurz SM 3,4 – 17.-18.11.2018

A

F REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 3 – manuálni terapie

Kurz 4 – manuálni terapie opakováni a prohloubení tématiky

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 17–18.11. 2018 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o.,Letná 42, Košice

Cena: 120 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Osnova - Kurz 3 - manuální terapie

doba trvání 8 vyučovacích hodin

Manuální terapie má za cíl odstranit patologické zvýšené svalové napětí ve svalech, které brání optimálnímu provedení pohybu. Používáme především cílenou anatomickou masáž s protažením svalů, manuální trakci a jemné mobilizační techniky.

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška

Optimální funkce svalových řetězců, porucha funkce svalových řetězců, zkrácené svaly, které brání optimální funkci svalových řetězců a iniciují náhradní pohyb

- pletenec pánevní

- bederní oblast

- pletenec ramenní

- šíje a záhlaví

3. hod. Anatomie svalů

které brání pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení svalu, mobilizace segmentů páteře a kloubů, které sval blokuje

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- trakce bederní páteře

- mobilizace žeber a hrudní páteře

4. hod. pletenec pánevní

m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory kyčle

- mobilizace SI kloubů

5., 6. hod. pletenec ramenní

m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. deltoideus pars clavicularis, m. serratus anterior

- mobilizace horních žeber a C/Th přechodu

- m. trapézius pars transversa, pars ascendens, mm. rhomboidei, m.

serratus posterior superior

7.hod. šíje

- m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae

- mm. scaleni - anterior, - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- trakce šíje

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizačního efektu na blokované klouby (napjatými svaly během cvičení)

Osnova - Kurz 4 - manuální terapie

opakování a prohloubení tematiky

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti ciků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška anatomie svalových řetězců

klinický význam

3. hod. Anatomie svalů,

které brání optimálnímu pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení, mobilizace segmentů páteře a

kloubů, které svaly blokují

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- pletenec pánevní - m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory

kyčle

4. hod. Pletenec ramenní

- m. pectoralis major, m. pectoralis minor,m. subclavius, m. deltoideus pars

clavicularis, m. serratus anterior

- m. trapézius - pars transversa, - pars ascendens, mm. rhomboidei, m. serratus

posterior superior

5. hod. Šíje

- m. trapézius- pars descendens, m. levator scapulae

- mm scaleni - anterior , - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- záhlaví - krátké šíjové extensory

6. hod. Svaly a klouby horní končetiny

7. hod. Svaly a klouby dolní končetiny

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizace blokovaných kloubů

Kurz SM 1,2 – 23.-24.11.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 23– 24.11. 2018 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

MUDr. Richard Smíšek

Rehabilitace a Regenerace páteře

182 00 Praha 8, Na Úbočí 10

Tel.: 284 810 231, fax: 284 810 231

E-Mail: sm@smsystem.cz

www.smsystem.cz

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

Kurz SM 3,4 – 01.-02.12.2018

A

F REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 3 – manuálni terapie

Kurz 4 – manuálni terapie opakováni a prohloubení tématiky

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 01–02.12. 2018 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o.,Račianska 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Osnova - Kurz 3 - manuální terapie

doba trvání 8 vyučovacích hodin

Manuální terapie má za cíl odstranit patologické zvýšené svalové napětí ve svalech, které brání optimálnímu provedení pohybu. Používáme především cílenou anatomickou masáž s protažením svalů, manuální trakci a jemné mobilizační techniky.

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška

Optimální funkce svalových řetězců, porucha funkce svalových řetězců, zkrácené svaly, které brání optimální funkci svalových řetězců a iniciují náhradní pohyb

- pletenec pánevní

- bederní oblast

- pletenec ramenní

- šíje a záhlaví

3. hod. Anatomie svalů

které brání pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení svalu, mobilizace segmentů páteře a kloubů, které sval blokuje

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- trakce bederní páteře

- mobilizace žeber a hrudní páteře

4. hod. pletenec pánevní

m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory kyčle

- mobilizace SI kloubů

5., 6. hod. pletenec ramenní

m. pectoralis major, m. pectoralis minor, m. subclavius, m. deltoideus pars clavicularis, m. serratus anterior

- mobilizace horních žeber a C/Th přechodu

- m. trapézius pars transversa, pars ascendens, mm. rhomboidei, m.

serratus posterior superior

7.hod. šíje

- m. trapezius pars descendens, m. levator scapulae

- mm. scaleni - anterior, - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- trakce šíje

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizačního efektu na blokované klouby (napjatými svaly během cvičení)

Osnova - Kurz 4 - manuální terapie

opakování a prohloubení tematiky

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti ciků a cviků pro dolní končetiny

2. hod. Přednáška anatomie svalových řetězců

klinický význam

3. hod. Anatomie svalů,

které brání optimálnímu pohybu, palpace na lidském těle, orientační body, upřesnění funkce, masážní technika, protažení, mobilizace segmentů páteře a

kloubů, které svaly blokují

- bederní oblast - m. erector spinae, m. quadratus lumborum, m.

iliopsoas, m. rectus femoris, m. multifidus

- pletenec pánevní - m. iliopsoas, m. rectus femoris, zevní rotátory

kyčle

4. hod. Pletenec ramenní

- m. pectoralis major, m. pectoralis minor,m. subclavius, m. deltoideus pars

clavicularis, m. serratus anterior

- m. trapézius - pars transversa, - pars ascendens, mm. rhomboidei, m. serratus

posterior superior

5. hod. Šíje

- m. trapézius- pars descendens, m. levator scapulae

- mm scaleni - anterior , - medius, - posterior

- m. semispinalis - capitis, - cervicis

- m. sternocleidomastoideus

- záhlaví - krátké šíjové extensory

6. hod. Svaly a klouby horní končetiny

7. hod. Svaly a klouby dolní končetiny

8. hod. Opakování cvičení

- upřesnění protažení výše uvedených svalů při cvicích

- upřesnění mobilizace blokovaných kloubů

Kurz Refreš – 06.-09.12.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Refreš

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 06.12. – 109.12. 2018 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 240 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

1.DEŇ

9:00 – 10:00 Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

10:00-11:00 Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

11:00-12:00 Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

12:00-13:00 Oběd

13:00-14:30 Přednáška

Optimální funkce svalových řetězců, porucha funkce svalových řetězců,

zkrácené svaly, které brání optimální funkci svalových řetězců a iniciují

náhradní pohyb

- pletenec pánevní

- bederní oblast

- pletenec ramenní

- šíje a záhlaví

14:30-16:00 Přednáška

Anatomie svalových řetězců - klinický význam

16:00-17:00 Skupinové cvičenie

2.DEŇ

9:00-10:30 Přednáška

 • lumbago – bolesti v bederní krajině – zdroje bolesti:

- vzájemné tření trnů, Bastrupův fenomen

- přetížení meziobratlových kloubů, facetový syndrom

- uzavírání foramina - výhřezem meziobratlového disku

- kloubním mechanizmem

- bolestivé tření kloubu a obratlového těla

- výhřez meziobratlového disku do páteřního kanálu

 • ujasnění příčiny vzniku degenerativních poruch bederní páteře:

– nedostatečná aktivace spirálního řetězce:

- LD - A, který stabilizuje pánev a trup

- LD - B, C, D, E, F, které stabilizují střední a dolní část břišní stěny

- LD - C, E, které stabilizují pánevní dno

 • nedostatečná inhibice na vertikále ES, QL
 • RTG a MR obraz přetížení, počínající diskopatie, rozvinuté diskopatie
 • nevýhody operativního řešení, FB syndrom
 • indikace k operaci

Uplatnění principů řízení pohybu:

 • posturální reakce
 • senzomotorika
 • spirální stabilizace
 • reciproční inhibice
 • vřeténkový reflex

10:30-12:00 Přednáška

 • ujasnění příčiny vzniku degenerativních poruch krční páteře:

- šikmá osa těla

- předsunuté držení hlavy

- svalová dysbalance na úrovni: pánev, trup, pletenec ramenní – horní fixace lopatky

- nedostatečná mobilita šíje a hrudníku – přetížení přechodové zóny C/Th

- přetížení ruky – vztah C páteř, epicondylitis, carpální tunel

- napětí ve svalech šíje, C/Th přechodu, dlouhých paravertebrálních svalech

překlenujících hrudník a krční oblast

- horní typ dýchání

Uplatnění principů řízení pohybu:

 • posturální reakce
 • spirální stabilizace
 • reciproční inhibice

12:00-13:00 Oběd

13:00-14:30 Přednáška

Využití metody:

 • rehabilitace
 • následný pohybový program navazující na rehabilitaci, rehabilitační sport, rekondice

Pohybové programy s důrazem na krční páteř:

 • 10 minut cvičení pro denní regeneraci
 • 60 minut cvičení na hudbu: - škola zad – preventivní cvičení pro páteř

- zdravotní cvičení pro páteř

- rehabilitační sport

- kondiční cvičení

- regenerační cvičení

Léčba:

 • cervikobrachiální syndrom – bolesti v krční krajině s propagací do HK
 • výhřez krční meziobratlové ploténky – subakutní a chronická fáze
 • recidiva bolestí po operaci páteře – FB syndrom

Záverečné cvičení 20 minut komplexní cvičení pro celou páteř.

14:30-16:00

- manuální techniky v bederní a krční oblasti – opakování z 1. dne

- další manuální techniky v krční oblasti:

- m. scalenus posterior, medius, anterior

- m. rectus capitis posterior major, m. obliquus inferior

- manuální techniky, které uvolňují C/Th přechod:

- m. trapezius, mm. rhomboidei, m serratus posterior superior

- m. longissimus cervicis, capitis

16:00-17:00 Cvičení na hudbu

3.DEŇ

9:00-10:30 Přednáška

 • rozvoj skoliózy v průběhu života. Vznik skoliotické křivky v předškolním věku a ve školním věku. Charakteristická degenerace ve středním věku. Dekompenzace ve stáří - spinální stenóza, cor kyphoscolioticum. Možnosti léčby v jednotlivých obdobích. Důraz na včasný záchyt lehké křivky při kontrolách pediatry a odeslání na rehabilitaci k aktivní léčbě. Indikace a kontraindikace operací. Nevýhody a výhody nošení korzetu. Nárůst incidence skoliózy.
 • DMO (centrální porucha koordinace pohybu) – rizikový faktor vzniku skoliózy, prevence a včasná léčba, rizikové faktory u matky.
 • Anatomie a funkce řetězce LD – latissimus dorsi A, B, C

LD-A stabilizace pánve a trupu

LD-B trakční síla v bederní krajině

LD-C protirotace trupu proti pánvi při chůzi

10:30-12:00

 • cviky aktivující řetězec LD-A, B
 • nácvik
 • korekce
 • dosažení svalové harmonie v pletenci ramenním a pánevním
 • cviky mobilizační pro páteř, které procvičují autochtonní svaly
 • stabilizace předchází mobilizaci
 • zapojení řetězce LD-C při rotaci
 • protirotace hrudníku proti pánvi při cvičení dolních končetin

12:00-13:00 Oběd

13:00-15:00 Přednáška

 • Hlavní rysy poruchy stabilizace pohybu u skoliotiků.
 • Celkový charakter poruchy, porucha řízení pohybu, porucha v koordinaci pohybu a svalové stabilizaci.
 • Možnosti léčby, prevence. Hlavní těžiště poruchy vidíme v poruše funkce dynamických svalových řetězců LD - latissimus dorsi A, B, C a SA - serratus anterior B, C. Aktivací těchto řetězců vytváříme dynamický stabilizační svalový korzet.
 • Příklad – kompenzace počínající křivky u dvanáctileté dívky
 • Svalové dysbalance v pletenci ramenním u skoliotiků. Návaznost na chybnou aktivaci břišních svalů. Dysbalance v abdominální a bederní krajině. Zdůraznění globální poruchy ve svalových řetězcích, které aktivujeme jako celek.

15:00-16:00

Manuální techniky v leže pro bederní oblast

 • M.iliocostalis
 • M.multifidus
 • M.longissimus thoracis
 • M.quadratus lumborum
 • Manuálni trakce páteře

16:00-17:00 Cvičení na hudbu

4.DEŇ

9:00-10:00 Přednáška

 • Urogenitální trakt a pohybový aparát – vertebroviscerální vztahy

10:00-11:00

 • Praxe – cvičení
 • Cviky pro pánevní dno
 • Mobilizace SI kloubů a L páteře
 • Posílení břicha

11:00-12:00 Přednáška

 • nordic walking
 • chůze
 • běh

12:00-13:00 Oběd

13:00-14:00 Přednáška

 • Dýchání
 • Pohyblivost hrudníku
 • Bránice a svaly břišní

14:00-15:00

 • Praxe – manuální techniky
 • Mobilizace hrudníku
 • Cviční pro mobilizaci hrudníku

15:00-16:00 Přednáška

 • Pohybové programy pro ženy:
 • Příprava na těhotenství
 • Cvičení v těhotenství
 • Rekondice po těhotenství

16:00-17:00 Cvičení na hudbu

Kurz SM 1,2 – 19.-20.12.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 19– 20.12. 2018 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

MUDr. Richard Smíšek

Rehabilitace a Regenerace páteře

182 00 Praha 8, Na Úbočí 10

Tel.: 284 810 231, fax: 284 810 231

E-Mail: sm@smsystem.cz

www.smsystem.cz

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

Funkčná manuálná medicína- doc.MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Vážení kolegovia, kolegyne

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na kurz

FUNKČNÁ MANUÁLNA MEDICÍNA – Tichý

Lektor : doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Určenie : fyzioterapeuti, ergoterapeuti, rehabilitační lekári

Miesto konania : FN Trenčín

Termíny si dohodneme vždy po naplnení kurzu

Kurz sa koná v 6 víkendoch :

1. Podstata konceptu

2. Pánev- nesprávne postavenie a jeho diferenciálna diagnostika

3.Osový orgán – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika ,liečba

4. Reťazenie a viscerovertebrálne vzťahy

5. Dolná končatina - vyšetrenie, diferenciálna diagnostika,liečba

6. Horná končatina- vyšetrenie, diferenciálna diagnostika,liečba

Kredity : SKF pridelila kurzu 39 kreditov

Cena kurzu : 110 EUR / víkend = 660 eur

Začiatok : sobota 8.00 – 12.00 , 13.00 – 17.00

nedeľa 8.30 – 12.00

Počet účastníkov : 15

Prihlásiť sa môžete na mail - adrese : hajkova3@gmail.com alebo tel. č. 0948 088953

Platba sa uskutočňuje na číslo účtu IBAN: SK7009 00000000 5043 633732. Pri neúčasti sa platba nevracia. Za pochopenie ďakujeme.

Vezmite si : pohodlné oblečenie

písacie potreby

dobrú náladu

káva a čaj budú k dispozícií

Anotácia :

1. V kurze bude vysvetlená podstata tejto manuálnej metódy a zdôraznené hlavné pravidlá, podľa ktorých sa chová kĺb zdravý , kĺb s funkčnou blokádou a kĺb štrukturálne narušený. Budú vysvetlené pravidlá pre reťazenia porúch v pohybovom aparáte a mechanizmy vplyvu ochorení vnútorných orgánov na pohybový aparát. V praktických častiach sa účastníci naučia vyšetrovať fyziologickú a anatomickú bariéru a kĺbovú vôľu medzi nimi vo fyziologických smeroch pohybu na vybraných končatinových kĺboch a kĺboch osového orgánu.

2. V oblasti panve sa účastníci naučia diagnostikovať postavenie panve pomocou palpačných vyšetrení a zostaviť nájdené príznaky do typických syndrómov (napr. kostrčový syndróm, dysfunkcia panve a pod., previesť diferenciálnu diagnostiku a cielenú liečbu.

3.Účastníci sa najskôr naučia anatómiu osového orgánu a palpačnú orientáciu na ňom. Naučia sa rozpoznávať postavenie stavcov voči sebe navzájom, rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu intervertebrálnych kĺbov a rebier, previesť diferenciálnu diagnostiku príčin týchto stavov a previesť adekvátnu a cielenú liečbu.

4. Účastníci sa zoznámia s podstatou reťazenia na biomechanickom a neurofyziologickom podklade. Tieto poznatky využijú k diagnostike reťazcov v rámci pohybového aparátu a k viscerovertebrálnej projekcií dysfunkcií vnútorných orgánov do pohybového aparátu. Tiež sa naučia využívať reflexné ovplyvnenie vnútorných orgánov v diferenciálnej diagnostike a liečbe primárnych príčin reťazcov.

5. Anatómia kĺbov a svalov DK, účastníci sa naučia rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov , reťazenie kĺbových disfunkcií a svalových spazmov, previesť diferenciálnu diagnostiku a liečbu.

6. Anatómia kĺbov a svalov HK, účastníci sa naučia rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov, reťazenie kĺbových dysfunkcií a svalových spazmov, previesť diferenciálnu diagnostiku a liečbu.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na horeuvedenej adrese a tel. č.

S priateľským pozdravom organizátorka kurzu Bc. Miroslava Hájková – FN Trenčín

Kurz Spiraldynamik

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG  Zürich

Termín kurzu:  1.časť:   06.09.2018  -    09.09. 2018

2.časť:   18.10.2018  -    21.10.2018

3.časť:   14.03.2019  -    17.03. 2019

4.časť:   16.05.2019  -    19.05. 2019

 

Miesto konania:  Banská Bystrica

Lektor učiteľka Spiraldynamik  Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu:  1150,- €

 1,platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a pred poslednou 250,- Eur. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN  možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz  a coffee break a cenu skrípt . Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov:  minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu:  fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity:  za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405  BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489,  048/416 20 70  MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

 Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.sdynamic.cz

Návratka

 

Základný kurz  Spiraldynamik Basic Med 2018/19

                                       

 Meno a priezvisko:

 Vzdelanie:

 Dátum narodenia:

 Adresa trvalého bydliska:

 Telefón, e-mail:

 Dátum:                                                           Podpis:

 

 Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2018. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 200 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

 V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.