Prihlásenie

Odborné podujatia

Fyzio&Šport konferencia – 03.02.2018

Fyzio&Šport konferencia

Žilinská Univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Kontaktná osoba:

Mgr. Oliver Poór, 0915 233 599.

Organizátor podujatia:

Názov spoločnosti: Zdravo a Fit s.r.o

Meno, priezvisko a titul: Mgr. Oliver Poór

Kontaktná adresa: Robotnícka 4259/2B, Senec PSČ, 903 01

Kontakt: 0915 233 599, zdravoafit.sk@gmail.com

IČO/ DIČ/ IČ DPH

IČO: 50 649 787

Počet vyučovacích hodín: 8

Teória: 100%

Cieľ vzdelávania:

Zlepšenie medziodborovej spolupráce medzi lekármi, fyzioterapeutmi a trénermi. Prednášky budú informovať účastníkov o nových poznatkoch v daných oblastiach ale aj o praktických skúsenostiach prednášajúcich.

Počet účastníkov: max. 120

Charakteristika účastníkov

Úroveň podujatia ( vyznačiť):

celoštátna

Spôsob kontroly účasti (vyznačiť): .prezenčné listiny

Program konferencie  Fyzio&Šport program ( 19,2 kB)

Kurz SM systém 02.-03.01.2018

AREHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 3 – manuálni terapie

Kurz 4 – manuálni terapie opakováni a prohloubení tématiky

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 02. – 03. 1. 2017 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66,83102 Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Kurz 3-4 (doc. 75,5 kB)

Kurz SM systém 16.-17.12.2017

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 16.12. – 17.12. 2017 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Kurz 1 a 2 ( Doc. 21,9 kB)

Funkčná manuálná medicína- doc.MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Vážení kolegovia, kolegyne

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na kurz

FUNKČNÁ MANUÁLNA MEDICÍNA – Tichý

Lektor : doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Určenie : fyzioterapeuti, ergoterapeuti, rehabilitační lekári

Miesto konania : FN Trenčín

Termíny si dohodneme vždy po naplnení kurzu

Kurz sa koná v 6 víkendoch :

1. Podstata konceptu

2. Pánev- nesprávne postavenie a jeho diferenciálna diagnostika

3.Osový orgán – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika ,liečba

4. Reťazenie a viscerovertebrálne vzťahy

5. Dolná končatina - vyšetrenie, diferenciálna diagnostika,liečba

6. Horná končatina- vyšetrenie, diferenciálna diagnostika,liečba

Kredity : SKF pridelila kurzu 39 kreditov

Cena kurzu : 110 EUR / víkend = 660 eur

Začiatok : sobota 8.00 – 12.00 , 13.00 – 17.00

nedeľa 8.30 – 12.00

Počet účastníkov : 15

Prihlásiť sa môžete na mail - adrese : hajkova3@gmail.com alebo tel. č. 0948 088953

Platba sa uskutočňuje na číslo účtu IBAN: SK7009 00000000 5043 633732. Pri neúčasti sa platba nevracia. Za pochopenie ďakujeme.

Vezmite si : pohodlné oblečenie

písacie potreby

dobrú náladu

káva a čaj budú k dispozícií

Anotácia :

1. V kurze bude vysvetlená podstata tejto manuálnej metódy a zdôraznené hlavné pravidlá, podľa ktorých sa chová kĺb zdravý , kĺb s funkčnou blokádou a kĺb štrukturálne narušený. Budú vysvetlené pravidlá pre reťazenia porúch v pohybovom aparáte a mechanizmy vplyvu ochorení vnútorných orgánov na pohybový aparát. V praktických častiach sa účastníci naučia vyšetrovať fyziologickú a anatomickú bariéru a kĺbovú vôľu medzi nimi vo fyziologických smeroch pohybu na vybraných končatinových kĺboch a kĺboch osového orgánu.

2. V oblasti panve sa účastníci naučia diagnostikovať postavenie panve pomocou palpačných vyšetrení a zostaviť nájdené príznaky do typických syndrómov (napr. kostrčový syndróm, dysfunkcia panve a pod., previesť diferenciálnu diagnostiku a cielenú liečbu.

3.Účastníci sa najskôr naučia anatómiu osového orgánu a palpačnú orientáciu na ňom. Naučia sa rozpoznávať postavenie stavcov voči sebe navzájom, rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu intervertebrálnych kĺbov a rebier, previesť diferenciálnu diagnostiku príčin týchto stavov a previesť adekvátnu a cielenú liečbu.

4. Účastníci sa zoznámia s podstatou reťazenia na biomechanickom a neurofyziologickom podklade. Tieto poznatky využijú k diagnostike reťazcov v rámci pohybového aparátu a k viscerovertebrálnej projekcií dysfunkcií vnútorných orgánov do pohybového aparátu. Tiež sa naučia využívať reflexné ovplyvnenie vnútorných orgánov v diferenciálnej diagnostike a liečbe primárnych príčin reťazcov.

5. Anatómia kĺbov a svalov DK, účastníci sa naučia rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov , reťazenie kĺbových disfunkcií a svalových spazmov, previesť diferenciálnu diagnostiku a liečbu.

6. Anatómia kĺbov a svalov HK, účastníci sa naučia rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov, reťazenie kĺbových dysfunkcií a svalových spazmov, previesť diferenciálnu diagnostiku a liečbu.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na horeuvedenej adrese a tel. č.

S priateľským pozdravom organizátorka kurzu Bc. Miroslava Hájková – FN Trenčín

Diagnostika a terapia FP -časť A 16. -18.03.2018

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

Dátum konania. časť A - 01.-03.12.2017

Miesto konania: FRO UN Bratislava. Mickiewitzová 13

Cena kurzu : 600,-

Počet účastníkov: 16-18  (uprednostnení budú členovia SKF)

Prihláška na kurz: Záväzná prihláška ( 13 kB)

Uzávierka prihlášok: 28.02.2018

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohu.

Koncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP prostřednictvím svých lektorů.

Určení
Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Cíl
Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání
diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie
v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP.

Délka studia
Základní školení bude probíhat formou soustředění v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)
v průběhu 12‐ti měsíců.

Kurz Spiraldynamik

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG  Zürich

Termín kurzu:  1.časť:   06.09.2018  -    09.09. 2018

2.časť:   18.10.2018  -    21.10.2018

3.časť:   14.03.2019  -    17.03. 2019

4.časť:   16.05.2019  -    19.05. 2019

 

Miesto konania:  Banská Bystrica

Lektor učiteľka Spiraldynamik  Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu:  1150,- €

 1,platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a pred poslednou 250,- Eur. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN  možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz  a coffee break a cenu skrípt . Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov:  minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu:  fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity:  za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405  BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489,  048/416 20 70  MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

 Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.sdynamic.cz

Návratka

 

Základný kurz  Spiraldynamik Basic Med 2018/19

                                       

 Meno a priezvisko:

 Vzdelanie:

 Dátum narodenia:

 Adresa trvalého bydliska:

 Telefón, e-mail:

 Dátum:                                                           Podpis:

 

 Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2018. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 200 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

 V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

 

Oznam

Na Sneme SKF 2013 konanom dňa 11.05.2013 , bolo delegátmi Snemu schválené doplnenie Smernice SKF o podmienkach zverejňovania odborných podujatí zaradených do hodnotenia sústavného vzdelávania. Poplatok za uverejnenie vzdelávacej akcie :

  • podujatie organizátor,spoluorganizátor SKF alebo RKF   0,-€
  • podujatie organizované a odprednášané členom komory   0,-€
  • podujatie organizované inou organizáciou   100,-€
  • podujatie org. členomSKF- neodprednášané členom komory - iný prednášajúci   100,-€
  • podujatie akreditované MZ SR   0,-€
  • umiestnenie reklamy na stránke SKF/rok   300,-€

 

O zverejnenie odborného podujatia treba požiadať písomne, s uvedením fakturačných údajov (IČO,DIČ, adresa organizátora podujatia, číslo bankového účtu).