Prihlásenie

Odborné podujatia

Deň fyzioterapeutov Banská Bystrica 07.-08.09.2018

Pozvánka

na

Deň fyzioterapeutov

Garant PhDr. Daniel Gurín, Ph.D.

Regionálna komora fyzioterapeutov Banská Bystrica v spolupráci so Slovenskou komorou fyzioterapeutov

Vás pozýva

7.- 8. 9.2018

Na vedeckú konferenciu v priestoroch hotelu LUX Námestie Slobody 397/2, 974 01

Banská Bystrica

 

l Prihláška na Deň fyzioterapeutov

Kurz SMS 1,2 – 21.-22.07.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 21– 22.07. 2018 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o.,Račianská 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

MUDr. Richard Smíšek

Rehabilitace a Regenerace páteře

182 00 Praha 8, Na Úbočí 10

Tel.: 284 810 231, fax: 284 810 231

E-Mail: sm@smsystem.cz

www.smsystem.cz

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

Kurz SMS 1,2 – 17.-18.08.2018

AF REHAB, s.r.o.

Lipová 31, 900 27 Bernolákovo

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz 1 - úvod do cvičenia SMS

Kurz 2 - cvičenie SMS pre pokročilých

Prednášajúci: Mgr. Kristína Vargová

Termín konania: 17– 18.08. 2018 (09:00-17:00)

Miesto konania : AF REHAB,s.r.o.,Račianská 66, Bratislava

Cena: 100 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov, trénerov a učiteľov TV. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

MUDr. Richard Smíšek

Rehabilitace a Regenerace páteře

182 00 Praha 8, Na Úbočí 10

Tel.: 284 810 231, fax: 284 810 231

E-Mail: sm@smsystem.cz

www.smsystem.cz

Rehabilitační metoda SM systém - funkční Stabilizace a Mobilizace páteře

Osnova - Kurz 1 - úvod do cvičení SMS

trvání 8 vyučovacích hodin

SMS je metoda, která integruje: posilování, protahování a nácvik koordinace pohybu. Rozvíjí cit pro rovnováhu a vyrovnané držení těla, rozvíjí schopnosti řídit volný pohyb a fixuje optimální pohybové vzorce. Metoda exaktně anatomicky definuje svalová zřetězení, se kterými pracuje. Dává přesně definovanou koordinační souhru, za které se zákonitě opakuje pozitivní vliv na páteř - centrace (vyrovnání do střední osy) - trakce (protažení směrem vzhůru). Léčebná metoda SMS je klinicky používaná 25 let.

V posledních 15 ti letech jsme touto metodou léčili 4000 pacientů. Metoda SMS přináší možnost rychleji a efektivněji léčit onemocnění páteře. U řady chronických poruch páteře, které nebyly předchozí terapií ovlivněny dává možnost efetivní léčby. SMS je zároveň účinná prevence degenerace páteře v denním životě i sportu.

1. hod. Úvodní přednáška 45 minut - úvod do metodiky SMS

- pohyb, koordinace pohybu (řízení), svalový aparát, vliv na páteř a klouby

- stabilizace pohybu svalovými řetězci

- hlavní svalové řetězce a jejich základní účinky na páteř

- cíl cvičení je dosáhnout optimálně koordinované a stabilizované chůze, běhu, a

práce

2. hod. Výuka základní koordinace pohybu - cviky A (20), D (24)

Vymezení pojmů - segmentově rozložený pohyb

- pohyb v přechodových zónách

- anatomická osa těla, pohybové osy těla - přední a zadní

3. hod. Cviky pro dosažení svalové rovnováhy a vyrovnaného držení těla A(20), B(21),

C(22), D(24), E(71), F(78), G(73)

- posílení svalů oslabených

- protažení svalů zkrácených

- optimální držení těla v klidu a při pohybu

- cviky mobilizační

- zapojení krátkých autochtonních svalů

- spirálně stabilizovaná mobilizace - cviky H(1), I(2), J(3), K(4)

- vysvětlení nevhodnosti mobilizace bez současné stabilizace pohybu

4. hod. Cviky pro rozvoj rovnováhy, nácvik optimální stabilizace stojné nohy při chůzi

Cviky H+, I+, J+, K+

Nácvik optimálně provedené extenze v kyčli s protipohybem paží - cesta k

optimálně koordinované a stabilizované chůzi - cvik L (10).

Pomocné cviky protahovací, koordinační.

5. hod. Přednáška - hlavní principy cvičení SMS

princip - centrace, trakce

princip - reciproční inhibice, napínací reflex

6. hod. Stabilizace klidu a pohybu

- optimální klidová stabilizace - pasivní stabilizace - účast vertikálních svalových

řetězců

- optimální pohybová (dynamická stabilizace) - účast spirálních svalových řetězců

Základní typy svalových řetězců

Korekce jednotlivých cviků ve dvojicích

Kontrolní body pro palpaci svalové aktivity a relaxace

Kontrolní body pro palpaci odpovědi na páteři

Pohybový vzorec páteře při extenzi paže (vsedě, ve stoji na dvou dolních končetinách,

ve stoji na jedné DK, při současné extenzi protilehlé DK)

7. hod. Základní příčiny bolesti páteře v bederní krajině,

léčebný postup u akutního lumbaga, chronických bolestí v bederní krajině, léčba

akutního výhřezu ploténky

- modifikace cviků pro aktuální stav pacienta v různých fázích onemocnění páteře a

plotének

8. hod. Princip - Posturální reakce

- zdůraznění úlohy břišních svalů stabilizovat pohyb

- vliv cvičení na klenbu nožní

Korekce cviků ve stoji na jedné noze

Zopakování všech 12ti základních cviků

Podrobná dokumentace metody a jednodlivých cviků je obsahem Knihy „ Cvičení pro regeneraci páteře“ ISBN 80-239-4688-9. Videa nejdůležitějších cviků jsou na CD nebo DVD.

Kurz je doložen foto a videodokumentací promítanou na dataprojektoru.

Osnova - Kurz 2 - cvičení SMS pro pokročilé

doba trvání 8 vyučovacích hodin

1. hod. Opakování sestavy 12ti cviků

Cviky pro dolní končetiny - cesta k léčbě poruch kyčelního a kolenního kloubu

2. hod. Cviky pro krční páteř a pro oblast záhlaví

Cesta k léčbě cervikobrachiálního syndromu, bolestí hlavy a vertebrogenních závratí

3. hod. Představení rozšířeného programu cviků pro pokročilé Cesta ke zdravému sportu

- cviky pro horní končetiny

- cviky pro dolní končetiny

- cviky protahovací

4. hod. Přednáška - úvod do anatomie svalových zřetězení

Cesta k aktivaci utlumených svalů, zařazení utlumených svalů do řízení pohybu

Problematika léčby skolióz

5. a 6. hod. Vzájemná korekce cviků

Aspekce a palpace svalové aktivity svalových řetězců

7. hod. Přednáška - vertebroviscerální a viscerovertebrální vztahy

Uplatnění cvičení SMS pro

- plicní choroby, kardiovaskulární choroby

- gynekologické a urologické choroby, sexuologické poruchy

- onemocnění GIT

- principy řízení pohybu - uplatnění v metodice SMS

8. hod. Choreografie 45 minut zdravé cvičení pro fitness

Funkčná manuálna medicína – Tichý – 15.-16.09.2018

Funkčná manuálna medicína - Tichý

Kurz č. 5: Celkové opakovanie, prax na reálnych pacientoch

Lektor a odborný garant: doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Anotácia:

Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. Bude vykonané celkové opakovanie predchádzajúcich kurzov, budú precvičované získané vedomosti a praktické dovednosti z predchádzajúcich kurzov, praktické precvičovanie bude vykonané na účastníkoch kurzu a na reálnych pacientoch. Priebežne bude vykonané zhrnutie kurzu a diskusia.

Počet vyučovacích hodín: 18 (1 vyučovacia hodina = 45 minút)

Program kurzu:

Sobota

8.30 – 12:00 Teória a prax

Podstata funkčnej manuálnej medicíny – vyšetrenie kĺbov, hladanie fyziologických barier. Vyšetrenie chrbtice a stanovenie diagnóz, vertebroviscerálne vztahy.

12.00 – 13.00 Obed

13.00 – 17.00 Teória a prax

Zlé postavenie panvy a jej diagnostika – vyšetrenie, anatómia a diferenciálna diagnostika panvy, SI kĺbov, kostrčový syndrom

Neděle

8:00 – 11:00 Teória a prax

Dolná končatina – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a liečba. Anatómia a vyšetrenie jednotlivých kĺbov dolnej končetiny. Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií.

11.00 - 14:00 Teória a prax

Horná končatina – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a liečba. Anatómia a vyšetrenie jednotlivých kĺbov dolnej končetiny. Reťazenie kĺbnych a svalových dysfunkcií.

Osteoporóza-komplex kinezioterapie – 26.10.2018

OSTEOPORÓZA -  KOMPLEX KINEZIOTERAPIE

s nadväznosťou viscerovertebrálnej problematiky

(nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy

podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

 

Jednodňový kurz v termíne:  26. október 2018    (piatok  od  11:30 – 17:00 hod.)

Miesto konania:  Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

Organizátor:    Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.

Spoluorganizátor: Slovenská komora fyzioterapeutov

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

 

Určenie kurzu: pre fyzioterapeutov, pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu

s problematikou panvového dna a osteoporózou, pre sestry gynekologických, osteologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

s pridelením kreditov.

 

S pozdravom a úctou

Dr. Elena Ďurišová

predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa  25. 2. 2018

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

11:30 - 11:45 registrácia

 

11:45 - 11:55   Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a  osteoporóza

Rexová E.,  Ďurišová E., Šebestová A.

11:55 - 12:00   Cvičenie svalstva panvového dna - zlepšenie funkčných nadväzností

                         chrbtice a prevencia močovej inkontinencie

Ďurišová E., Rexa P., Hudáková O.

12:00 - 12:20   Postmenopauzálna osteoporóza

                         (rizikové faktory, diagnostika, funkčná patológia, komplex liečby)

Ďurišová E., Rexová E., Ďuriš P.

12:20 – 12:30   Denosumab v liečbe osteoporózy oboch pohlaví

Rexová E., Rexa P., Ďurišová E.

12:30 - 12:40    Minerály a vitamíny v prevencii a liečbe osteoporózy

Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

12:40 - 12:50    Prevencia pádov a osteoporotických fraktúr- význam alfacalcidolu

Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 – 13:05   Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“

                          (s informáciami pre pacienta podľa publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“)

Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

13:05 - 13:20    coffee break

13:20 - 13:30    Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy

Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

13:30 – 13:40   Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy

Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

13:40 – 13:50   Komplex liečby bolesti pri osteoporóze

                          Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

13:50 - 16:45    Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III

                          (praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej

                          plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)

Rexová E., Ďurišová E., Zvarka J.

16:45 - 17:00    diskusia

17:00                ukončenie s odovzdávaním certifikátov,

autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a...“

Návratka pre prihlásenie: N Á V

Kniha+ CD ( možnosť zakúpenia v čase konania kurzu za najnižšiu cenu na Slovensku 19,90€
„Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí a…“                       www.rrc.sk
... bolesti pri reumatoidnej artritíde
... bolesti pri osteoartróze
... bolesti chrbtice pri sterilite
... bolesti chrbtice pri inkontinencii
... bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.
Kniha  je určená tak všetkým zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov. Naviac je napísaná formou, aby aj pacienti- pomocou výkladového slovníka- mohli získať zrozumiteľné a komplexné informácie o svojom ochorení. Publikácia s CD sa takto stáva novou edukačnou zdravotnou pomôckou pre pacientov,čo umožní zvýšiť starostlivosť o ich vlastný zdravotný stav a priebeh choroby.Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD (sterilita- podľa Mojžišovej, panvové dno-Lúčky, bolesti chrbtice a osteoporóza- podľa Ďurišovej). 
      Publikácia sa venuje ochoreniam pohybového aparátu (zápalovým, degeneratívnym, metabolickým, mimokĺbovému reumatizmu...). Popisuje možnosti komplexného riešenia bolestí v oblasti chrbtice aj periférnych kĺbov.
V úvode rozoberá problematiku reumatoidnej artritídy, artrózy ( v oblasti bedra- koxartrózy, kolena- gonartrózy, pleca- omartrózy, chrbtice- spondyartrózy, drobných zhybov rúk a nôh...), ochorení šliach, svalov, väzov...Na začiatku kapitoly je vždy popísaná charakteristika ochorenia, jeho diagnostika a komplexná liečba, na záver každej kapitoly je uvedené špeciálne cvičenie. Keďže pribúdajú ochorenia kĺbov- ako napr. koxartróza, gonartróza..., ktoré vyústia až do nutnosti operačného riešenia, kniha uvádza i cvičenia po totálnej endoprotéze bedra, kolena, cvičenia po operácii pliec, kĺbov rúk a podobne.
      Popisuje sa, že 80 % všetkých bolestí spôsobuje svalová bolesť. Je známe, že dlho pôsobiace funkčné poruchy v oblasti chrbtice dávajú predpoklad vzájomného reflexného
pôsobenia svalov a vnútorných orgánov. Preto správnou pohybovou aktivitou môžeme ovplyvniť i funkciu orgánov pohlavno-močového traktu.  Tieto náväznosti sa môžu vyskytnúť
napr. pri  sterilite- neplodnosti, ktorej príčiny a liečba je popisovaná v druhej časti publikácie. Súčasťou kapitoly je i modifikovaná cvičebná zostava podľa Mojžišovej, ktorou možno upraviť svalovú nerovnováhu v panvovej oblasti, nesprávny sklon panvy, a tým aj polohu vnútorných orgánov, zintenzívniť prekrvenie orgánov malej panvy (vaječníky, maternicu) a zlepšiť ich funkciu.
     Štvrtá kapitola sa venuje  inkontinencii- nechcenému unikaniu moču, ktorá trápi 30-50 % žien. Uvádza jednotlivé jej typy a komplexné možnosti liečby. Popisuje rôzne lieky a špeciálne cvičenie panvového dna“ Lúčky“ zameraného na zlepšenie stavu zvieračov, sklonu močového mechúra a močovej trubice, aby posilnené svaly boli dostatočnou oporou a najmä pri námahe nedochádzalo k mimovoľnému unikaniu moču.
     Piata časť knihy podrobne spracováva problematiku osteoporózy- rednutia kostí, ktoré
je závažným civilizačným ochorením spojeným s bolesťami a rizikom zlomeniny i po minimálnom úraze (hlavne v oblasti stavcov chrbtice, krčku stehnovej kosti, zápästí).Výskyt ochorenia na Slovensku sa odhaduje na 8% obyvateľstva a je predpoklad nárastu počtu pacientov s osteoporózou i počtu zlomenín na podklade rednutia kostí so závažnými zdravotnými, sociálnymi a ekonomickými dopadmi.     Je veľmi dôležité včas diagnostikovať skupinu rizikových osôb a následne komplexne správne liečiť, aby sme  komplikáciám- zlomeninám predišli. Súčasťou knihy je i špeciálna  zostava cvičení podľa Ďurišovej, ktorá upravením svalovej nerovnováhy znižuje bolesť v oblasti pohybového aparátu a zároveň zlepšuje kostné parametre.Kapitola ďalej  uvádza  dýchacie a stabilizačné cvičenia, cvičenia AGR- antigravitačnej relaxiácie podľa Zbojana,  informácie o protetických pomôckach  i zásady Školy chrbta, pomocou  ktorých sa pacient naučí, ako sa má k svojej chrbtici správať, ako ju má správne zaťažovať pri bežných denných činnostiach. Tieto všetky opatrenia prispievajú k zlepšeniu stability a koordinácie, ktoré sú dôležitou súčasťou prevencie pádov.    Je však dôležité pacienta nielen naučiť jednotlivé cviky správne vykonávať, ale ho aj motivovať k trvalej fyzickej aktivite v domácom prostredí. K tomuto prispieva i nahraté CD s jednotlivými cvičebnými zostavami.
Nahraté CD obsahuje cvičenia:
– podľa Mojžišovej (modifikácia), 2. inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“
 a 3. osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej.Nahraté CD je ideálnou pomôckou na cvičenie pre všetky uvedené preventívno-liečebné zostavy.
Predaj - aj formou dobierky ( lacnejšie ako v kníhkupectvách):  tel./fax: 033 73 01 820 formou sms : 0949 444 444
Funkčná manuálná medicína- doc.MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Vážení kolegovia, kolegyne

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na kurz

FUNKČNÁ MANUÁLNA MEDICÍNA – Tichý

Lektor : doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Určenie : fyzioterapeuti, ergoterapeuti, rehabilitační lekári

Miesto konania : FN Trenčín

Termíny si dohodneme vždy po naplnení kurzu

Kurz sa koná v 6 víkendoch :

1. Podstata konceptu

2. Pánev- nesprávne postavenie a jeho diferenciálna diagnostika

3.Osový orgán – vyšetrenie, diferenciálna diagnostika ,liečba

4. Reťazenie a viscerovertebrálne vzťahy

5. Dolná končatina - vyšetrenie, diferenciálna diagnostika,liečba

6. Horná končatina- vyšetrenie, diferenciálna diagnostika,liečba

Kredity : SKF pridelila kurzu 39 kreditov

Cena kurzu : 110 EUR / víkend = 660 eur

Začiatok : sobota 8.00 – 12.00 , 13.00 – 17.00

nedeľa 8.30 – 12.00

Počet účastníkov : 15

Prihlásiť sa môžete na mail - adrese : hajkova3@gmail.com alebo tel. č. 0948 088953

Platba sa uskutočňuje na číslo účtu IBAN: SK7009 00000000 5043 633732. Pri neúčasti sa platba nevracia. Za pochopenie ďakujeme.

Vezmite si : pohodlné oblečenie

písacie potreby

dobrú náladu

káva a čaj budú k dispozícií

Anotácia :

1. V kurze bude vysvetlená podstata tejto manuálnej metódy a zdôraznené hlavné pravidlá, podľa ktorých sa chová kĺb zdravý , kĺb s funkčnou blokádou a kĺb štrukturálne narušený. Budú vysvetlené pravidlá pre reťazenia porúch v pohybovom aparáte a mechanizmy vplyvu ochorení vnútorných orgánov na pohybový aparát. V praktických častiach sa účastníci naučia vyšetrovať fyziologickú a anatomickú bariéru a kĺbovú vôľu medzi nimi vo fyziologických smeroch pohybu na vybraných končatinových kĺboch a kĺboch osového orgánu.

2. V oblasti panve sa účastníci naučia diagnostikovať postavenie panve pomocou palpačných vyšetrení a zostaviť nájdené príznaky do typických syndrómov (napr. kostrčový syndróm, dysfunkcia panve a pod., previesť diferenciálnu diagnostiku a cielenú liečbu.

3.Účastníci sa najskôr naučia anatómiu osového orgánu a palpačnú orientáciu na ňom. Naučia sa rozpoznávať postavenie stavcov voči sebe navzájom, rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu intervertebrálnych kĺbov a rebier, previesť diferenciálnu diagnostiku príčin týchto stavov a previesť adekvátnu a cielenú liečbu.

4. Účastníci sa zoznámia s podstatou reťazenia na biomechanickom a neurofyziologickom podklade. Tieto poznatky využijú k diagnostike reťazcov v rámci pohybového aparátu a k viscerovertebrálnej projekcií dysfunkcií vnútorných orgánov do pohybového aparátu. Tiež sa naučia využívať reflexné ovplyvnenie vnútorných orgánov v diferenciálnej diagnostike a liečbe primárnych príčin reťazcov.

5. Anatómia kĺbov a svalov DK, účastníci sa naučia rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov , reťazenie kĺbových disfunkcií a svalových spazmov, previesť diferenciálnu diagnostiku a liečbu.

6. Anatómia kĺbov a svalov HK, účastníci sa naučia rozoznať funkčnú a štrukturálnu blokádu jednotlivých kĺbov, reťazenie kĺbových dysfunkcií a svalových spazmov, previesť diferenciálnu diagnostiku a liečbu.

V prípade akýchkoľvek otázok ma môžete kontaktovať na horeuvedenej adrese a tel. č.

S priateľským pozdravom organizátorka kurzu Bc. Miroslava Hájková – FN Trenčín

Refresh kurzu Diagnostika a terapia FP -12.-13.10.2018

REFRESH kurzu

 

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty

Dátum konania. 12. -13.10.2018

Miesto konania: FRO UN Bratislava. Mickiewitzová 13

Cena kurzu : 100,-€

Počet účastníkov: 16-18  (uprednostnení budú členovia SKF)

Prihláška na kurz: Refresh prihláška

Uzávierka prihlášok: 15.09.2018

Určenie:
Kurz je určený pre absolventov základného kurz  Diagnostika a terapia funkčných porúch.

Cieľ kurzu:

Oboznámenia sa s novinkami a praktickými metódami diagnostiky a terapie funkčných porúch. Riešenie problémov j´fyzioterapeutov, ktoré sa im vyskytli v praxi.

Kurz Spiraldynamik

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG  Zürich

Termín kurzu:  1.časť:   06.09.2018  -    09.09. 2018

2.časť:   18.10.2018  -    21.10.2018

3.časť:   14.03.2019  -    17.03. 2019

4.časť:   16.05.2019  -    19.05. 2019

 

Miesto konania:  Banská Bystrica

Lektor učiteľka Spiraldynamik  Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu:  1150,- €

 1,platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a pred poslednou 250,- Eur. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN  možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz  a coffee break a cenu skrípt . Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov:  minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu:  fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity:  za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405  BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489,  048/416 20 70  MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

 Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.sdynamic.cz

Návratka

 

Základný kurz  Spiraldynamik Basic Med 2018/19

                                       

 Meno a priezvisko:

 Vzdelanie:

 Dátum narodenia:

 Adresa trvalého bydliska:

 Telefón, e-mail:

 Dátum:                                                           Podpis:

 

 Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2018. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 200 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

 V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.

 

Oznam

Na Sneme SKF 2013 konanom dňa 11.05.2013 , bolo delegátmi Snemu schválené doplnenie Smernice SKF o podmienkach zverejňovania odborných podujatí zaradených do hodnotenia sústavného vzdelávania. Poplatok za uverejnenie vzdelávacej akcie :

  • podujatie organizátor,spoluorganizátor SKF alebo RKF   0,-€
  • podujatie organizované a odprednášané členom komory   0,-€
  • podujatie organizované inou organizáciou   100,-€
  • podujatie org. členomSKF- neodprednášané členom komory - iný prednášajúci   100,-€
  • podujatie akreditované MZ SR   0,-€
  • umiestnenie reklamy na stránke SKF/rok   300,-€

 

O zverejnenie odborného podujatia treba požiadať písomne, s uvedením fakturačných údajov (IČO,DIČ, adresa organizátora podujatia, číslo bankového účtu).