Prihlásenie

Odborné podujatia

03.07.2021 – Výstup na Pustý hrad RKF Banská Bystrica
25.-26.06.2021- Diagnostika chodidla a možnosti vo fyzioterapeutickej praxi

Dovoľte, aby sme Vás pozvali na workshop s témou:

Diagnostika chodidla a možnosti vo fyzioterapeutickej praxi

25.-26.06.2021

Chodidlo, jeho postavenie a vplyv na susedné či vzdialené kĺbne, svalové, väzivové štruktúry. To je dôležitá diagnostická či terapeutická oblasť, v ktorej by sme mali mať jasno. Pohľad napr. na pozdĺžne plochonožie, hallux valgus, kolaps ČK, KK s prejavmi na rôznej úrovni bolesti kolien, pleca, hlavy a pod.

Rešpekt pred diagnostikou chodidla je pomerne častý fenomén. Účastník tejto akcie získa konkrétne možnosti diagnostiky chodidla, jednoducho zvládnuteľné v bežnej ambulancii fyzioterapeuta či lekára. Zorientujeme sa v dopadoch jednoduchých porúch statiky a dynamiky chodidla. Vyskúšame si diagnostiku na kolegoch a spoločne navrhneme efektívny spôsob korekcie a cielenej fyzioterapie.

Workshop je určený pre tých, ktorí chcú získať istotu pri diagnostike a vyhodnocovaní parametrov chodidla, chceli by mať väčšiu zásobu terapeutických možností. Súčasťou workshopu je testovanie bez špeciálneho vybavenia Vašej ambulancie, ale aj možnosť dotiahnuť terapiu ku korekcii individuálne vytvorenej stielky za pomoci diagnostických prístrojov. Vybraný z účastníkov má možnosť kúpiť stielku za nákupnú cenu a v spolupráci s podológom si vytvoria stielku na mieru. Detailnejšie v programe.

Program:

1.deň

15.00 – 15.30 registrácia

15.30 – 16.00

- anatomické minimum DK a chodidla, kineziológia chodidla, analýza chôdze

16.00 – 17.00

- ontogenéza nohy a chôdze dieťaťa, špecifiká detského chodidla, patológia chodidla

17.00 – 18.00

- základné podologické vyšetrenie: pohľadom, pohmatom, pomocné diagnostické testy, vizualizačné metódy vyšetrení, taping chodidla

18.00 – 19.00

- statické a dynamické testy chodidla, algoritmus podologického vyšetrenia

2. deň

8.30 – 10.00

- analýza behu, odraz, dopad, kadencia, najčastejšie patológie bežcov v praxi fyzioterapeuta

10.00 – 11.30

- korekčné testy, výber a použitie korekčného materiálu, výber vhodnej stielky (vložky do obuvi)

11.30 – 12.00

- funkčné testy

12.00 – 12.30 obed

12.30 – 13.30

- výber vhodnej pohybovej liečby, tréningový plán

13.30 -15.00

- praktická aplikácia korekcie, práca s individuálnou korekčnou stielkou

15.00 – 15.30

- diskusia

- záver

termín: 25. – 26.06.2020

určenie: fyzioterapeuti, lekári, študenti fyzioterapie, tréneri

IČ: 69/2021

cena: 95.- EUR

max. počet: 20 účastníkov

počet kreditov: 10 kreditných bodov od SKF

miesto konania:REVITALIS – centrum fyzioterapie, Pekná cesta 15, Bratislava – Rača

školitelia: Mgr. Petrovits Andrej, Mgr. Merceková Lucia, Cert. MDT

Prihlásiť na akciu sa dá cez www.revitalis.sk, v sekcii kurzy po rozkliknutí vybranej akcie nájdete prihlášku.

Bližšie informácie telefonicky na 02/4487 3333 – recepcia Revitalis-u, alebo 0905 21 77 22.

Tešíme sa na Vás!

05.11.2021- OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

Určenie kurzu: pre všetkých lekárov , ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou osteoporózy a panvového dna, pre fyzioterapeutov, pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

s pridelením kreditov.

S pozdravom a úctou Dr. Elena Ďurišová

predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa 23.3. 2021

ODBORNÝ PROGRAM

 

11:30 - 11:45 registrácia

11:45 - 12:05 Úvod do problematiky osteoporózy

(definícia, epidemiológia, patofyziológia, rizikové faktory, diagnostika,

funkčná patológia, liečba)

Rexová E., Ďurišová E., Ďuriš P.

12:05 - 12:15 Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a osteoporóza

Rexová E., Zvarka J., Šebestová A.

12:15 - 12:20 Cvičenie svalstva panvového dna - zlepšenie funkčných nadväzností
chrbtice a prevencia močovej inkontinencie

Ďurišová E., Hundáková M., Holubová N.

12:20 – 12:30 Farmakologická terapia osteoporózy oboch pohlaví

Ďurišová E., Rexa P., Rexová E., Ďuriš P.

12:30 - 12:40 Význam minerálov a vitamínov v prevencii a liečbe osteoporózy

Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

12:40 - 12:50 Prevencia pádov- dôležitá súčasť redukcie osteoporotických fraktúr

Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

12:50 – 13:05 Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“

Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

13:05 - 13:20 coffee break

13:20 - 13:30 Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy

Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

13:30 – 13:40 Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy

Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

13:40 – 13:50 Bolesť pri osteoporóze (+ elektro- a ortézoterapia)

Rexa P., Rexová E.

13:50 - 16:45 Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III

(praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej

plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)

Ďurišová E., Rexová E., Zvarka J.

16:45 - 17:00 diskusia

17:00 ukončenie s odovzdávaním certifikátov,

autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí

(špeciálne cvičebné zostavy)“

PRIHLÁŠKA NA KURZ

KURZ – XIV. ročník

OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

Termín konania: jednodňový kurz 5. november 2021 (piatok od 11:30 – 17:00 hod.)

Meno, priezvisko, titul:

Pracovisko (funkcia):

Adresa trvalého bydliska:

Tel, fax, e-mail:

Dátum: Podpis:

Prihlášku k účasti (poštou,faxom,mailom ) a úhradu poštovou poukážkou zašlite organizátorovi čo najskôr (záväzne ste do kurzu zaradený podľa poradia úhrady účastníckeho poplatku; účastnícky poplatok sa

pri storne alebo neúčasti nevracia- možná účasť Vášho náhradníka).

KNIHA + CDďalšie vydanie

Bolesti chrbtice,kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“

... bolesti pri reumatoidnej artritíde

... bolesti pri osteoartróze

... bolesti chrbtice pri sterilite

... bolesti chrbtice pri inkontinencii

... bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

Kniha je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení. Zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu svojich pacientov, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov.

Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD.

Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí bolesti majú, alebo im chcú predchádzať.

Je dôležité vedieť, ako si so svojimi ťažkosťami poradiť aj v domácom prostredí a tým zvýšiť kvalitu svojho života.

 

Cvičebné zostavy (v knihe aj na CD):

samonapravovacie prvky, sterilita–podľa Mojžišovej (modifikácia.)

panvové dno, inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“

osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej.

www.rrc.sk

Predaj aj formou dobierky a v kníhkupectvách: tel.: 033 7301 82 sms správou: 0949 444 444 e-mail: info@rrc.sk

Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču- kurz pre fyzioterapeutov  je akreditovaný MZSR

Fyzioterapia dysfunkcie svalov panvového dna a inkontinencie moču- kurz pre fyzioterapeutov  je akreditovaný MZSR

1.časť : 29.a 30.5 2021 , 2. časť : 3 a 4.7.2021

Kredity pridelené komorou fyzioterapeutov.....24

Organizátor: Inkoforum o.z.

Miesto: Žilina Rehabko s.r.o.

prihlášky: info u www.inkoforum.sk, 0903644457,  0944400846

Workshop Fyzioterapia pri úniku moču a ďalších dysfunkciách panvového dna v čase pandémie Covid 19

Workshop Fyzioterapia pri úniku moču a ďalších dysfunkciách panvového dna v čase pandémie Covid 19

Kredity pridelené komorou fyzioterapeutov.....4  

Miesto:

BODY-CENTRUM s.r.o
J. Švermu 1736/14
960 01 Zvolen

Fyzioterapeutky:

Doc.PhDr.Magdaléna Hagovská, PhD., Cert.MDT

Mgr.Henrieta Jablonská

Predbežné termíny: 17.4.2021 o 9.00 hod.do 14.00hod.

8.5.2021 o 9.00 hod.do 14.00hod.

Kontakt a prihlásenie: www.inkoforum.sk, 0903644457,  0944400846

10.-11.september 2021- Deň fyzioterapeutov Banská Bystrica

Regionálna komora fyzioterapeutov Banská Bystrica 

         DEŇ FYZIOTERAPEUTOV

10.-11. September 2021

      

        Hotel Dixon, Švermova 32

     Banská Bystrica

Program sa kompletizuje a bude doplnený .

Pilotný výcvik v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Dovoľte nám informovať Vás, že pripravujeme prvý pilotný výcvik, v dĺžke trvanie jeden rok, vhodný pre fyzioterapeutov a lekárov FBLR s dvojročnou praxou.

Výcvik je založený na filozofii zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical, ktorá spočíva v dlhoročnej empirickej skúsenosti a jej podstata je v neurofyziologických princípoch a vo vývojovej kineziológii.

Poskytne obraz o tom, ako chápeme riadenie motoriky, čo všetko ju ovplyvňuje , ako zasahovať tak, aby s centrálnym nervovým systémom (CNS) spolupracovali a nebojovali sme s ním. Pomôže zlepšiť chápanie a komunikáciu s CNS, tiež chápanie, rozpoznávanie a podporu fyziologického pohybu človeka, jeho vzájomný vzťah a vplyv s ostatnými systémami ľudského organizmu, čo môže pomôcť pochopiť symptómy pacientov.

Výcvik bude postupne zameraný na jednotlivé segmenty ľudského tela, ktoré by potom mali dávať ucelený pohľad.

Uplatnenie: pri všetkých typoch diagnóz. Priblíženie pacienta ku fyziológii upraví a zlepší jeho celkový stav a schopnosť fyzickej aj mentálnej regenerácie.

 

Výcvik bude rozdelený na 8 častí v daných termínoch v priebehu roka.

Každá časť sa bude konať v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Physio-Medical v Bratislave, v troch po sebe idúcich dňoch (16hod) nasledovne:

  1. deň - piatok: od 14 00 do 18 00
  2. deň - sobota: 9:00 do 18 00 (1hod obed)
  3. deň - nedeľa : 8 00 do 12:00

 

Termíny v roku 2021: budú upresnené vzhľadom na pandémiu Covid 19

 

Výcvik je kombináciou teoretického aj praktického školenia.

Lektor: PhDr. Róbert Baumann

Maximálny počet zúčastnených osôb: 6.

Cena za celý výcvik:  1450 EUR, možnosť  rozdelenia na viac splátok podľa dohody.

Termín záväzného prihlásenia sa: do konca januára 2021.

Školenie je systematicky nastavené, a preto nie je možné ho počas roka opustiť alebo si nájsť náhradníka v priebehu trvania.

SKF pridelila celému výcviku 128 kreditov.

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese kurzy@physio-medical.sk. Do e-mailu prosím uveďte Vaše meno, titul, dátum narodenia, počet rokov praxe a zdravotnícke zariadenie, v ktorom aktuálne pôsobíte.

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

Diagnostika a terapia funkčných porúch- manuálna terapia

 

Lektor:  Eva Janíková

Termín konania: 17. - 19. septembra 2021

Miesto konania : UN Bratislava, Mickiewiczova 13, FRO

Cena kurzu: 600,-€ + 20,-€ záverečná  skúška - splatné v deň nástupu na kurz, lektorke kurzu

Počet účastníkov: 16-18

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohuKoncepce výuky těchto technik  má díky prof. Karlu Lewitovi, DrSc  vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP .

Určenie : Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Ciel : Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání  diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie  v rozsahu doporučeném Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP  MZ SR.

Dĺžka štúdia  :

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8  vyučovacích hodin denně) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut)  v průběhu 12-ti měsíců.  Provozní praxe s dotací 200 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník  kurzu bude pracovat pod odborným dohledem  po celou dobu  provozní praxe.    Počet hodin  Teorie   30hodin á 45min.  Praktická výuka   140hodin á 45min.  Klinická praxe  20hodin á 45min.  Závěrečné zkoušky  10hodin á 45min  Celkový rozsah  200hodin á 45min.

 

Vyplnenú prihlášku posielajte: riaditelskf@gmail.com

 

Termín ukončenia prihlášok: 30.09.2020

Záväzná prihláška:Záväzná prihláška

 

 

 

 

SPIRALDYNAMIK-Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2021

                                                                                                                                                                                         SPIRALDYNAMIK

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik Akademie AG Zürich

Termín kurzu: 1.časť:  11.03.2021 - 14,03. 2021

                                2.časť:  13.05.2021- 16.05.2021

                                3.časť: 09.09.2021 - 12.09.2021

                               4.časť:  04.11.2021  - 07.11. 2021

Miesto konania: Banská Bystrica

Lektor: učiteľka Spiraldynamik Lenka Kazmarová, PRAHA

Predpokladaná cena kurzu: 1150,- €

1. platba so záväznou prihláškou vo výške 300 €, potom 3x 200 € pred každou časťou kurzu a 5.platba 250,- €. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz . V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia. Je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí.

Cena zahŕňa náklady na kurz , skriptá. Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16 - maximálne 24

Určenie kurzu: fyzioterapeuti , lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Po absolvovaní všetkých častí dostane každý účastník medzinárodný certifikát.

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405 BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489, 048/416 20 70 MUDr.G.Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Bližšie informácie o pohybovom koncepte na www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz .

 

NÁVRATKA: Návratka na kurz

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med 2020/2021

Návratka

Základný kurz Spiraldynamik Basic Med

2020/21

Meno a priezvisko:

Vzdelanie:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Telefón, e-mail:

Dátum: Podpis:

Záväznú prihlášku posielajte poštou alebo e-mailom od januára 2020. Súčasne so záväznou prihláškou je potrebné uhradiť 300 Eur na č. ú.

IBAN:SK7509 0000 0000 0304800007 BIC: GIBASKBX , Slovenská sporiteľňa , pobočka Banská Bystrica prevodom alebo poštou, treba uviesť od koho je platba.

V prípade sponzora je potrebné uviesť meno, adresu firmy , IČO a DIČ.