Prihlásenie

Odborné podujatia

07. – 10.03.2024,16. – 19.05.2024, 05. – 08.09.2024,24. – 27.10.2024 – Základný kurz Spiraldynamik® Basic Med

Základný kurz Spiraldynamik® Basic Med

v spolupráci so Spiraldynamik® Akademie AG Zürich

Spiraldynamik® je trojdimenzionálny pohybový koncept, ktorého cieľom je pohybová koordinácia na anatomicko – funkčných podkladoch. Základom je trojdimenzionálna anatómia, ktorej sú nadradené prírodné princípy (polarita, špirála). Špirála, základ tohto konceptu, ovplyvňuje tvar i funkciu tela. Štruktúry celého organizmu sa správajú fyziologicky, ak sú zaťažované trojrozmerne.

Kurz Spiraldynamik® Basic Med je základný kurz pohybového konceptu Spiraldynamik® vytvorený v spolupráci s Akademiou AG Zürich.

16 - dňový teoreticko-praktický kurz je rozdelený do 4 samostatných častí. Po absolvovaní všetkých častí kurzu dostane účastník medzinárodne uznávaný certifikát.

Bližšie informácie ku kurzu nájdete na našej stránke www.fynamed.sk

Na kurz je možné sa prihlásiť aj cez prihlasovací formulár https://fynamed.sk/kurz-spiraldynamik-basic-med/

Termín kurzu:

 • 1.časť: 07.03.2024 - 10.03.2024
 • 2. časť 16.05.2024 - 19.05.2024
 • 3. časť 05.09.2024 - 08.09.2024
 • 4. časť 24.10.2024 - 27.10.2024

Miesto konania: Banská Bystrica, Fakulta zdravotníctva SZU

Lektor: expertka konceptu Spiraldynamik® - Lenka Kazmarová, Praha

Určenie kurzu: fyzioterapeuti, lekári FBLR

Kredity: za každý deň kurzu 7 kreditov

Cena kurzu: 1480,- € (pre členov Komory)

Platobné podmienky:

Prvá platba sa uhrádza so záväznou prihláškou vo výške 300,- €, potom 4x 295,- € pred každou ďalšou časťou kurzu. Možnosť zaplatenia celého kurzu naraz. V prípade neúčasti alebo storna sa 1. platba nevracia.

V prípade neúčasti je možné poslať za seba náhradníka. V prípade PN je možnosť nahradenia časti kurzu v SR alebo v zahraničí (ČR).

Uvedená cena zahŕňa náklady na kurz, odborné skriptá a coffeebreak. Stravu a ubytovanie si zabezpečuje každý účastník individuálne.

Počet účastníkov: minimálne 16, maximálne 24

Organizátor:

Fynamed plus s. r. o., Poľná 27, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 56 075 243

tel.: 0918 115 489

organizátor: MUDr. Gabriela Majeríková

e-mail: info@fynamed.sk, gmajerikova@gmail.com

web: www.fynamed.sk

Viac o pohybovom koncepte Spiraldynamik® nájdete na stránke www.spiraldynamik.com alebo www.spiraldynamik.cz.

Z Á V Ä Z N Á P R I H L Á Š K A

08.03.2024 – 10.03.2024-Celostný prístup v terapii  panvového dna 

 

Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Žilina

Vás srdečne pozýva na jedinečný 3- dňový odborný seminár

Celostný prístup v terapii  panvového dna

 

Dátum: 08.03.2024 – 10.03.2024

Miesto konania: Funaction Fyzioterapia, s.r.o., Jána Milca 3775/64, Žilina, 010 01

Lektori: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D., Mgr. Michaela Scholasterová

Počet účastníkov: 14

Určené pre: fyzioterapeutov, lekárov a ďalších zdravotníkov, ktorí už majú predchádzajúce skúsenosti s ochoreniami manifestujúcimi sa v oblasti panvového dna

Počet kreditov SKF: 20,5

Cena: 340 €/osoba , cena zahŕňa občerstvenie počas kurzu

Stravu a ubytovanie si hradí účastník individuálne

Odborné pripomienky: michaela.prokesova@integracnifyzioterapie.cz 

Organizátor:  Funaction Fyzioterapia, s.r.o.,

PhDr. Lenka Jatiová, info@fyzioterapiafunaction.sk , Tel: +421 907 512 390, www.fyzioterapiafunaction.sk

Registrácia a ďalšie podrobnosti o kurze nájdete na www.fyzioterapiafunaction.sk v sekcii Kurzy a semináre

Anotácia

Cieľom kurzu je zoznámenie medicínskych odborníkov s aktuálnymi trendmi v diagnostike a konzervatívnej liečbe dysfunkcie panvového dna z pohľadu fyzioterapeuta v priamej nadväznosti na súčasné znalosti v neurovedách. Teoreticko-praktický kurz prináša súčasné poznatky  neurovedy s interpretáciou informácií v zmysle využiteľnosti rôznych fyzioterapeutických konceptov, metód a postupov na poli medicínskych odborov akými sú napr.: rehabilitačná a fyzikálna medicína, chirurgia, gastroenterológia, onkológia, urológia, urogynekológia, traumatológia, ortopédia, psychosomatická a reprodukčná medicína.

Program

DEŇ 1

8:30 – 9:00    Prezentácia účastníkov/ registrácia
9:00 – 18:00  Teoreticko praktická časť kurzu
9:00 – 11:000   Zahájenie kurzu.

Základné funkcie svalov panvového dna (PD). Základné neurologické vyšetrenie vo vzťahu k dysfunkci PD (teória  i prax). Diskusia

11:00 – 11:15 Prestávka
11:15 – 13:15

Základné typy funkčne podmieneného svalového hypertonusu (SHT) – diagnostika a terapia. Svaly PD vo vzťahu k limbickému systému (SHT1-Schultzov autogénny tréning, Progresívna svalová relaxácia podľa Jacobsona, využitie poznatkov neurovedy v stimulácii CNS, meditácia). Diskusia

13:15 – 14:15 Obed
14:15 – 16:15

Vyšetrenie pohybového aparátu vo vzťahu k dysfunkcii PD (SHT2,3,4,5) Diskusia

16:15 – 16:30 Prestávka
16:30 – 18:00

Descensus a prolaps panvových orgánov. Inkontinencia moču. Psychogénne poruchy mikcie. Svaly PD a defekácia. Využitie popôrodného/ rektálneho vankúša. Využitie tehotenského vankúša a aniballu.
Diskusia

 

DEŇ 2

9:00 – 18:00 Teoreticko praktická časť kurzu

9:00 – 13:00

Podstata vyšetrenia a ošetrenia PD podľa Mojžíšovej. Praktické skúsenosti pri vyšetrení a terapii svalov PD per rectum vs per vaginam. Využitie metódy Mojžíšovej v liečbe dysfunkcie PD( informatívne).
Diskusia

13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 16:00

Význam enterického neuronálneho systému (ENS) v biosystéme človeka. Viscero-vertebrálne a vertebro-viscerálne vzťahy v spojitosti s PD. Súčasný pohľad na interocepciu. Terapia jaziev spojených s PD (len stručná zmienka s pozvánkou na kurz o ošetrení jaziev). Význam cirkulácie krvi a lymfy v terapii PD. Prezentácia Gracilis sy. Vyšetrenie a ošetrenie mäkkých tkanív v oblasti panvy z pohľadu lymfoterapeuta (vzťah k dysfunkcii PD). Lymfatické dýchanie (brušný a panvový sektor).
Diskusia

16:00 – 16:15 Prestávka
16:15 – 18:00

Pacient – demonštrácia ošetrenia PD na reálnom pacientovi.
Diskusia

 

DEŇ 3

9:00 – 15:00 Teoreticko-praktická časť kurzu

9:00 – 11:00 Vzťah posturálnej kontroly a svalov PD. Využitie PNF v liečbe PD. Posilňovanie svalov PD v súhre so svalmi dolných končatín a osového aparátu. Vplyv Barefoot obuvi na osový aparát.
Diskusia

11:00 – 11:15 Prestávka
11:15 – 12:15 Diastáza mm. recti abdominis (etiopatogenéza, diagnostika, terapia).
12:15 – 12:30 Prestávka
12:30 – 14:00

Biosystém človeka z pohľadu biokybernetiky. Vyšetrenie bioenergetického systému človeka vo vzťahu k dysfunkcii PD. PD v homosystéme nohy. Reflexná zónová terapia nohy v súvislosti s liečbou PD. Komplexný pohľad na liečbu PD – zhrnutie. Diskusia

14:00 – 14:15 Prestávka

14:15 – 15:00 Ukončenie kurzu

 

Registrácia: https://fyzioterapiafunaction.sk/celostny-pristup-v-terapii-panvoveho-dna/

 

 

 

 

08.-10.03.2024 – Diagnostika a terapie ramenního kloubu

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Diagnostika a terapie ramenního kloubu

 

Vyučující:  Mgr. Seweryn Krzywoń

 • Vzdelanie: Vysoká škola telesnej výchovy a sportu v krakove, magisterske štúdium fyzioterapie
 • Pracovné skúsenosti: 04.2022 – doteraz Garant praktickej časti špecializačného vzdelávania fyzioterapeutov v odbore aplikovaná fyzioterapia nemocnica Trinec
 • Zástupca vedúceho fyzioterapeuta nemocnica Trinec
 • Lektor Rehalabacademy Krakov 02.2012 – doteraz
 • Majitel vzdelávacieho centra Fyziokurzy.cz od 2012
 • Člen UNIFY ČR

Místo konání: AF REHAB s.r.o.,Račianska 66, Bratislava

Datum konání: 08.- 10.3. 2024

 

Pátek

Registrace 7:30 - 8:00

Základy anatomie a biomechanika pletence ramenního 8:00 – 9:30

Přestávka 9:30 – 10:00

Komplexní vyšetření pletence ramenního - Anamnéza 10:00 – 11:30

Funkční vyšetření - diferenciální diagnostika -krční páteř, syndrom horní hrudní apertury 11:30 – 13:00

Přestávka 13:00 – 13:30

Funkční vyšetření - akromioklavikulární kloubu 13:30 – 15:00

Funkční vyšetření - aspekce a zhodnocení dysfunkce v oblasti lopatky 15:00 – 15:45

Přestávka 15:45 – 16:00

Funkční vyšetření - zhodnocení rozsahu pohybu,dysfunkce v oblasti kloubního pouzdra, “bolestivý oblouk” subakromiální impingement syndrom 16:00 – 16:45

Funkční vyšetření - hodnocení instability glenohumerálního kloubu, léze labrum glenoidale 16:45 - 17:30

Funkční vyšetření - poškození svalů: m. biceps brachii,(rotátorová manžeta): m. supraspinatus, m. infraspinatus,subscapularis, 17:30 - 18:15

 

Sobota

Fyzioterapie u pacientů s “Zmrzlým ramenem” 8:00 – 9:30

Přestávka 9:30 – 9:45

Fyzioterapie u lézi AC skloubení 9:45 – 11:15

Přestávka 11:15 – 11:30

Fyzioterapie lézi m. supraspinatus, infraspinatus 11:30 – 13:00

Přestávka 13:00 – 13:30

Tendinóza LHB 13:30 – 14:15

Subakromiální impingement sydnrom 14:15 – 15:45

Přestávka 15:45 – 16:00

Reedukace skapulohumerální rytmu 16:00 – 17:30

 

Neděle

Mobilizace glenohumerálního kloubu, rytmická stabilizace,excentrický trénink pletence ramenního 8:00 – 9:30

Přestávka 9:30 – 9:45

Fyzioterapie po operacích nestability TUBS 9:45 – 11:15

Přestávka 11:15 – 11:30

Fyzioterapie po operacích labrum glenoidale - SLAP, Bankartova léze 11:30 – 13:00

Přestávka 13:00 – 13:30

Fyzioterapie po operacích rotátorové manžety 13:30 – 15:00

Shrnutí a diskuze 15:00 – 15:15

 

 

8.-10.03.2024,12.-14.04.2024,10.-12.05.2024,7.-9.06.20204-Diagnostické a mobilizačné techniky funkčných patológií pohybového aparátu v globálnom kontexte

Kurz: Diagnostické a mobilizačné techniky funkčných patológií pohybového aparátu v globálnom kontexte – 4 časti, 12 dní

Dátumy:

 • Mobilizácie periférnych kĺbov - 3 dni - 8.-10.3.2024
 • Mobilizácie krčnej chrbtice a C/Th - 3 dni - 12.-14.4. 2024
 • Mobilizácie hrudnej chrbtice a rebier - 3 dni - 10.-12.5. 2024
 • Mobilizácie lumbálnej chrbtice a panvy - 3 dni - 7.-9.6. 2024

 

Kurz určený pre: fyzioterapeut, lekár – prihlásenie len na všetky časti, celý kurz

Lektor: Mgr. Lukáš Kasala

Miesto konania kurzu: Gen. Svobodu 1830/3A, 95 801 Partizánske, budova Espritcentrum

Úroveň: celoslovenská

Kontaktná osoba: Lukáš Kasala, rehathinksk@gmail.com, +421907023067

 

Harmonogram kurzu

 

Mobilizácie periférnych kĺbov - 3 dni - 8.-10.3.2024

8.3.2024

8:30 – 9:00 – Registrácia účastníkov

9:00 – 12:00 - Teoretická časť

 • Význam mobilizácii v praxi
 • Funkčné vzťahy
 • Čo je kĺbna blokáda a ako sa prejavuje
 • Reťazenie kĺbnych blokád
 • Význam mobilizácie periférie
 • Bariéra

13:00 – 16:00

 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky ruka, zápästie, lakeť
 • Prenesená bolesť do horných končatín
 • Syndróm hornej hrudnej apertúry
 • Epikondylitídy
 • Syndróm zamrznutého ramena
 • Karpálny tunel
 • TFCC komplex

9.3.2024

 • 9:00 – 16:00 - Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky lopatka, AC, SC, noha

12 – 13 – obedová pauza

10.3.2024

 • 9:00 – 16:00
 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky členok, koleno, bedrový kĺb
 • Princípy PIR a aplikácia v praxi
 • Mortonová neuralgia
 • Vyšetrenie orientácia acetabulum a hlavica femuru

12 – 13 obedová pauza

 

Mobilizácie krčnej chrbtice a C/Th - 3 dni - 12.-14.4. 2024

12.4.2024

9:00 – 12:00

 • Typický znaky funkčnej poruchy
 • Kontraindikácia spinálnej manuálnej terapie
 • Neurofyziologický podklad kĺbnej blokády
 • Gaysmanové pravidlo
 • Klinické prejavy segmentov krčnej chrbtice
 • Cervikálna myelopatia

12-13 obedová pauza

13:00 – 16:00

 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky AO skĺbenia
 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky C1-2 skĺbenia
 • Mobilizácia AO a C1-2 vo vývojových polohách

13.4.2024

9:00 – 12:00

 • cervikokraniálny syndróm
 • Prenesená bolesť do HKK
 • Cervikobrachálny syndróm
 • Bolesť hlavy a šije
 • Reťazenie z panvy
 • Vplyv postavenia lopatky

12-13 obedová pauza

13:00 – 16:00

 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky C2-3 skĺbenia
 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky C3-4-5-6 skĺbenia
 • Mobilizácie vo vývojových polohách

14.4.2024

9:00 – 12:00

 • Radikulárne syndrómy HKK
 • Postihnutie vertebrálnej artérie
 • Anteflexné bolesti hlavy
 • Poruchy segmentov C chrbtice a reťazenie kaudálne – prejavy

12 – 13 – obedová pauza

13:00 – 16:00

 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky C-Th
 • Mobilizácie vo vývojových polohách
 • Mobilizácie v globálnom kontexte
 • Prezentácia pacienta
 • Opakovanie všetkých vyšetrení a mobilizačných techník

Mobilizácie hrudnej chrbtice a rebier - 3 dni - 10.-12.5. 2024

10.5.2024

9:00 – 12:00

 • Anamnéza
 • Štruktúra vs. Funkcia
 • Nešpecifické znaky
 • Malignita
 • Zápal
 • Orgány a Th

12-13 obedová pauza

13:00 – 16:00

 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné technikyTh do flexie a extenzie

11.5.2024

9:00 – 12:00

 • Bolesti hrudníka – dif dg
 • Kardiálna bolesť
 • Pleurická bolesť
 • Muskuloskeletálne príčiny

12-13 obedová pauza

13:00 – 16:00

 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky Th do lateroflexie a rotácie, do trakcie
 • Segmentálna mobilizácia
 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky rebrá ventrálne

12.5.2024

9:00 – 12:00

 • Chapmanové body
 • Poruchy rotácie Th
 • Prezentácie blokád rebrá
 • Reťazenie blokád rebier

12-13 obedová pauza

13:00 – 16:00

 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky Th-L
 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky rebrá dorzálne
 • Opakovanie všetkých vyšetrení a mobilizačných techník

 

Mobilizácie lumbálnej chrbtice a panvy - 3 dni - 7.-9.6. 2024

7.6.2024

9:00 – 12:00

 • Klinické prejavy poruchy segmentov lumbálnej časti chrbtice
 • Klinické prejavy poruchy SI – horné, dolné
 • Lumbálna chrbtica – panva – bedorvý kĺb
 • Význam Th-L a LS prechodu
 • Spodylolýza a spondylolistéza

12-13 obedová pauza

13:00 – 16:00

 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky Th-L vo vývojových polohách
 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky L chrbtice ventrodorzálne

8.6.2024

9:00 – 12:00

 • Typické prejavy poruchy panvového dna a reťazenie
 • Typické prejavy poruchy kostrče
 • Poruchy BK a vplyv na L chrbticu
 • Funčkné myslenie o pacientovom probléme
 • Bechterevová choroba

12-13 obedová pauza

13:00 – 16:00

 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky do lateroflexie
 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné techniky do rotácie
 • Outflare/inflare
 • Trakcia L chrbtice - variácie

9.6.2024

9:00 – 12:00

 • Facetový sydnróm
 • Spinálna stenóza
 • Diskopatia
 • Radikulárny vs. Pseudoradikulárny syndróm
 • Mechanizmus resorbcie IV disku
 • Význam mobilizačných techník pri hernii disku a prvá pomoc

12-13 obedová pauza

13:00 – 16:00

 • Vyšetrenie, diferenciálna diagnostika a mobilizačné technikySI
 • Segmentálne vyšetrenie pružením
 • Segmetálna mobilizácia
 • Mobilizácia symfýzy
 • Techniky uvoľnenia panvového dna
 • Mobilizácie vo vývojových polohách
 • Opakovanie všetkých vyšetrení a mobilizačných techník
14.-15.03.2024 – Kurz Horná končatina

A

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Horná končatina

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 14.-15.03.2024 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB, Račianska 66, Bratislava

Cena: 150 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

DEN 1.

1/ 9,00-10,00 praxe - cvičení

LTV - Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků aktivujících svalové řetězce LD, SA, PM (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)
 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

2/ 10,00-12,00 teorie

Přednáška:

 • ruka
 • ruka ve vztahu k celému pohybovému aparátu – řetězce LD, SA, PM
 • carpání tunel
 • epicondylitis radialis

- epicondylitis ulnaris

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-14,00 teorie

Přednáška:

loketní kloub

5/ 14,00-16,00 praxe

Praxe - manuální techniky

 • masáž s protažením svalů thenaru a antihtenaru
 • mobilizace kloubů ruky

- protažení flexorů ruky

- protažení extensorů ruky

- cviky pro ruky

 • masáž s protažením svalů HK se vztahem k loketnímu kloubu
 • mobilizace loketního kloubu

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hubdu na regeneraci tela

DEN 2.

1/ 9,00-11,00 přednáška

Přednáška:

 • horní končetina
 • funkční jednota: lopatka, ramenní kloub, klavicula, klouby acormioclaviculární, sternoclaviculární, hrudní a krční páteř, žebra, horní končetiny
 • svaly pletence ramenního

2/ 11,00-12,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • MT svaly pletence ramenního – masáž s protažením

- mobilizace lopatky, kloubu glenohumerálního, krční a hrudní páteře

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-15,00 přednáška

Přednáška:

 • ruka
 • ruka ve vztahu k celému pohybovému aparátu – řetězce LD, SA, PM
 • horní končetina
 • funkční jednota: lopatka, ramenní kloub, klavicula, klouby acormioclaviculární, sternoclaviculární, hrudní a krční páteř, žebra, horní končetiny
 • svaly pletence ramenního

5/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – cvičení

- cvičení pro cevicothoracální přechod

- komplexní cvičební program pro horní končetinu a pletenec ramenní

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela
16.3. 2024 – ŠportFyzio on-line konferencia 2024

ŠportFyzio on-line konferencia 2024

Dátum konania: 16.3. 2024
Odborný garant: Mgr. Bc. Peter Obžera
Trvanie podujatia: 9 vyučovacích hodín
Forma: on-line
Link na podujatie: https://www.edufyt.sk/seminar-a-kurz/sportfyzio-on-line-konferencia-2024

Názvy a anotácie prednášok

Neuromechanický prístup k bolestiam chrbta (Ryan Foley)

Neuromechanické faktory, ako sú dysfunkcia nervového systému a svalovej kontroly, môžu prispievať k bolestiam chrbta. Prednáška predstaví najnovšie poznatky o týchto faktoroch a praktické príklady, ako ich identifikovať a liečiť.

Prečo tradičné hodnotenia zlyhávajú? (Stephen King)

Tradičné hodnotenia, ktoré sa študujú na univerzitách, nemusia byť vždy presné alebo užitočné. Prednáška sa bude venovať otázke prečo to tak je, a praktickým tipom, ako hodnotenia zlepšiť.

Stratégie objektívneho klinického uvažovania v muskuloskeletálnej medicíne (Steven De Coninck)

Manuálne testovanie je súčasťou objektívneho klinického uvažovania. Prednáška načrtne, ako manuálne testovanie interpretovať, ako ho používať v praxi a ako ho doplniť o ďalšie diagnostické techniky.

Klinická rozvaha nielen pri vertebrogénnych problémoch (Daniel Pejčoch)

Klinická rozvaha je proces, ktorý pomáha fyzioterapeutovi stanoviť diagnózu a plán liečby. Dozviete sa ako klinickú rozvahu aplikovať pri rôznych typoch muskuloskeletálnych porúch, vrátane porúch pohybového aparátu, porúch mäkkých tkanív a porúch nervového systému.

Prínosy manažmentu stresu, spánku a vzdelávania pacientov s chronickými bolesťami (Peter Obžera)

Manažment stresu, spánku a vzdelávania pacientov prispievajú k liečbe chronických bolestí. Prednáška predstaví, ako tieto faktory do liečby zahrnúť, aby sa zlepšila účinnosť a znížilo riziko relapsu.

Neurodynamika a palpácia nervov hornej časti tela (Milosz Parchimowicz)

Neurodynamika a palpácia nervov sú dôležité diagnostické a terapeutické techniky pri poruchách nervov. Prednáška ukáže, ako tieto techniky aplikovať pri poruchách nervov hornej časti tela, ako sú poruchy brachiálneho plexu, poruchy lopatkového pletenca a poruchy periférnych nervov.

Explain Pain v klinickej praxi (Tim Beams)

Metóda Explain Pain sa zameriava na edukáciu pacientov o bolesti. Prednáška sa bude venovať tomu, ako metódu Explain Pain aplikovať v praxi, aby sa zlepšila spolupráca pacienta s fyzioterapeutom a aby sa pacient naučil lepšie zvládať bolesť.

Anamnéza, kľúčový faktor diagnostiky (Richard Holič)

Anamnéza patrí k základným úkonom fyzioterapeuta a často je prvým kontaktom s pacientom. Venuje sa jej v praxie dostatok času a kladieme otázky tak, aby naše vyšetrenie a terapia boli naozaj efektívne?

Menštruačný cyklus a jeho potencionálny vplyv na výkon pri cvičení (Romana Kiapešová)

V tejto prednáške sa dozviete, ako menštruačný cyklus ovplyvňuje výkon ženy pri cvičení. Spoznáte jednotlivé fázy cyklu, ich hormonálne zmeny a ich dôsledky pre silu, vytrvalosť, regeneráciu a náladu. Naučíte sa, ako si prispôsobiť tréning podľa svojho cyklu a ako využiť jeho potenciál pre zdravie a výkonnosť.

Odomknutie slobody pohybu: Úvod do multidimenzionálneho pohybu ZOGA (Wojciech Cackowski)

V tomto poučnom stretnutí účastníci objavia základné princípy ZOGA, špičkovej pohybovej praxe navrhnutej na zvýšenie slobody, uvedomenia si pohybu a držania tela v štyroch dimenziách. Zistite, ako táto prax integruje anatómiu, štrukturálnu integráciu a manuálne techniky na odomknutie novej úrovne telesnej harmónie a funkčnosti.

15.03. – 16.03.2024 – Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia – 1.časť

Kurz: Komplexná terapia trigger pointov a globálna recipročná svalová inhibícia – 1.časť

15.3.-16.3.2024
Kurz určený pre: fyzioterapeut, lekár
Lektor: Mgr. Lukáš Kasala
Miesto konania kurzu: Gen. Svobodu1830/3A, 95 801 Partizánske, budova Espritcentrum
Maximálny počet účastníkov: 16
Úroveň: celoslovenská
Kontaktná osoba: Lukáš Kasala, rehathinksk@gmail.com, +421907023067
Harmonogram kurzu
15.3.2024 - sobota
8:30 – 9:00 – Registrácia účastníkov
9:00 - 12:00 - Teoretická časť
 Myofasciálna bolesť - etiológia, mechanizmus tvorby
 Neurofyziológia trigger pointov
 Patofyziológia trigger pointov
 Trigger points a blokády - ako to spolu súvisí
 Ako trigger point prezentuje
 Reťazenie trigger pointov, krátky/dlhý reťazec, ako poznať, ktorý svalový reťazec je
 dysfunkčný a kde je ďalší trigger point
 Rozdiel radikulárny a pseudoradikulárny syndróm, rozdiel v neurologickom vyšetrení,
 ktoré trigger pointy imitujú radikulárny syndróm
 Princíp recipročnej inhibície
 Princípy terapie
 Videá, obrázky, kazuistiky pacientov

12:00 – 13:00 – obed

13:00 – 17:00 – praktická časť
 Správna palpácia, podráždenie trigger pointu - vyvolanie "jump sign"
 Nájdenie dysfunkčného svalového reťazca a ďalšieho trigger pointu - interpretácia
 jump sign
 Prezentácia TrPs a typické sťažnosti pacientov
 Zapojenie svalu do svalového reťazca, jeho kineziólogia a posturálne prejavy
 dysfunkcie
Svaly:
 Iliopsoas
 Hamstringy
 Gluteus medius et minimus
 Trakcia bedrového kĺbu vo vývojovej pozícií
 U každého svalu bude prezentovaných niekoľko polôh
Prestávka – 14:50 – 15:10

16.3.2024
9:00 – 12:00 Praktická časť
Svaly:
 Quadratus lumborum
 Rectus abdominis
 Infraspinatus

12:00 – 12:30 obedová pauza

12:30 – 15:00 Praktická časť
 Sternocleidomastoideus
 Subokcipitálna skupina, krátke extenzory šije
 Trapezius pars descendens
U každého svalu bude prezentovaných niekoľko polôh
15:00 – 16:00 – diskusia, praktická ukážka terapie a terapeutického postupu na
pacientovi

09-10.3.2024 – Kurz SM systém A-B

Srdečne Vás pozývame na odborný seminár na tému:

Kurz SM systém A-B

Prednášajúci: Mgr. Daniela Ochránková

Termín konania: 09-10.3.2024

Miesto konania : Letná 42, Košice 04001

Cena: 155 EUR s DPH

Počet účastníkov: 26

Dĺžka kurzu: 16 hodín

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov, ergoterapeutov, pre študentov fyzioterapie

Charakteristika kurzu

Kurz je zameraný na oboznámenie sa s metódou Spirálnej stabilizácie ( SM systém) jej základnými princípmi a základnými cvikmi. Preberieme príčiny, ktoré vedú k preťaženiu chrbtice, prevenciou, regeneráciou a kondíciou. V kurze SM systém A-B ide o úvod do metódy Spirálnej Stabilizácie (SM systém) MUDr. Richarda Smíška.

SM systém je metóda, ktorá integruje: posilňovanie, preťahovanie a nácvik koordinácie pohybu. Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosti riadiť voľný pohyb a fixuje optimálne pohybové vzorce. Metóda exaktne anatomicky definuje svalová zreťazenie, s ktorými pracuje. Dáva presne definovanú koordinačné súhru, za ktoré sa zákonite opakuje pozitívny vplyv na chrbticu - centrácia (vyrovnanie do strednej osi) – trakcie (pretiahnutie smerom nahor).

Liečebná metóda SM systém je klinicky používaná 30 rokov.

Metóda SM prináša možnosť rýchlejšie a efektívnejšie liečiť ochorenie chrbtice. Pri mnohých chronických poruchách chrbtice, ktoré neboli predchádzajúcou liečbou ovplyvnené dáva možnosť efektívnej liečby. SM systém je zároveň účinná prevencia degenerácie chrbtice v dennom živote i športe.

Absolvent tohto kurzu sa naučí základné princípy SM systému, 12 základných cvikov metódy SM systém, vo variantoch na stoličke, v stoji, zvládne korekcie pacienta pri cvičení, vedenie skupinového cvičenia. Kurz je zameraný prakticky. 5 hodín teórie a 11 hodín praxe. Je úvodom do ďalších SM systém kurzov.

Cena kurzu zahŕňa:

skripta, potvrdenie o účasti, drobné občerstvenie, kredity SKF

Prihlásenie na kurz tu: https://rehabcare.sk/index.php/kurzy

Kurz SM systém A-B

Prednášajúci: Mgr. Daniela Ochránková

Termín konania: 09.-10. 3. 2024

Miesto konania : Letná 42, Košice 04001

Cena: 155 EUR s DPH

Počet účastníkov: 26

Dĺžka kurzu: 16 hod.

Kurz je určený pre fyzioterapeutov, lekárov, ergoterapeutov, pre študentov fyzioterapie

Osnova – SM systém A-B

trvanie 16 vyučovacích hodin

Charakteristika kurzu

Kurz je zameraný na oboznámenie sa s metódou Spirálnej stabilizácie ( SM systém) jej základnými princípmi a základnými cvikmi. Oboznámite sa s príčinami, ktoré vedú k preťaženiu chrbtice, prevenciou, regeneráciou a kondíciou. Ide o úvod, základný kurz do metódy Spirálnej Stabilizácie (SM systém) dr. Richarda Smíška.

SM systém je metóda, ktorá integruje: posilňovanie, preťahovanie a nácvik koordinácie pohybu. Rozvíja cit pre rovnováhu a vyrovnané držanie tela, rozvíja schopnosti riadiť voľný pohyb a fixuje optimálne pohybové vzorce. Metóda exaktne anatomicky definuje svalová zreťazenie, s ktorými pracuje. Dáva presne definovanú koordinačné súhru, za ktoré sa zákonite opakuje pozitívny vplyv na chrbticu - centrácia (vyrovnanie do strednej osi) – trakcie (pretiahnutie smerom nahor). Liečebná metóda SM systém je klinicky používaná 30 rokov.

Metóda SM prináša možnosť rýchlejšie a efektívnejšie liečiť ochorenie chrbtice. U rady chronických porúch chrbtice, ktoré neboli predchádzajúcou liečbou ovplyvnené dáva možnosť efektívnej liečby. SM systém je zároveň účinná prevencia degenerácie chrbtice v dennom živote i športe.

Absolvent tohto kurzu sa naučí 12 základných cvikov metódy SM systém, vo variantoch na stoličke, v stoji, zvládne korekcie pacienta pri cvičení, vedenie skupinového cvičenia. Kurz je zameraný prakticky. 5 hodín teórie a 11 hodín praxe.

Program kurzu

1. deň:

8,30 – 9,00 Registrácia na kurz

9:00 – 11,30 Teoretická časť – základné princípy SM systému

Úvodná prednáška – základné princípy metódy, koordinácia pohybu (riadenie), svalový aparát, vplyv na chrbticu a kĺby, - stabilizácia pohybu svalovými reťazci, hlavné svalové reťazca a ich základné účinky na chrbticu, cieľ cvičenie je dosiahnuť optimálne koordinované a stabilizované chôdze,

11,30-12,30 Výučba základné koordinácie pohybu, Vymedzenie pojmov - segmentové rozložený pohyb, pohyb v prechodových zónach, anatomická os tela, pohybové osi tela - predné a zadné

12,30-13,00 obed

13,00-14,00 Teoretická časť: posilnenie svalov oslabených, pretiahnutie svalov skrátených, optimálne držanie tela v kľude a pri pohybe, cviky mobilizačný, zapojenie krátkych autochtónnych svalov, špirálovito stabilizovaná mobilizácia – cviky, vysvetlenie nevhodnosti mobilizácia bez súčasnej stabilizácie pohybu

14,00-16,15 Nácvik optimálne vykonané extenzia v bedrovom kĺbe s protipohybom paží cesta k optimálne koordinované a stabilizované chôdzi, pomocné cviky naťahovacie, koordinačné. Korekcia jednotlivých cvikov vo dvojiciach

Pohybový vzorec chrbtice pri extenzii paže (posediačky, v stoji na dvoch dolných končatinách, v stoji na jednej DK, pri súčasnej extenzii protiľahlé DK)

Modifikácie cvikov pre aktuálny stav pacienta v rôznych fázach ochorenia chrbtice a Platničiek.

16,15-17,00 Zostava 12 tich cvikov

2. deň

8:00-9:00 Opakovanie zostavy 12tich cvikov

9:00 Cviky pre dolné končatiny - cesta na liečbu porúch bedrového a kolenného kĺbu

Cviky pre krčnú chrbticu a pre oblasť hlavičky

Cesta na liečbu cervikobrachiálního syndrómu, bolestí hlavy a vertebrogénnych závratov

Predstavenie rozšíreného programu cvikov pre pokročilých Cesta k zdravému športu

- cviky pre horné končatiny

- cviky pre dolné končatiny

- cviky naťahovacie

12,00-12,30 Obed

12,30-13,30 Prednáška - úvod do anatómie svalových zreťazenie

Cesta k aktivácii utlmených svalov, zaradenie utlmených svalov do riadenia pohybu

Problematika liečby skolióz

13,30- 15,00 Vzájomná korekcia cvikov, v stoji, korekcie

15,00-16,00 Zostava 12tich cvikov

Cena kurzu zahŕňa: skripta, potvrdenie o účasti, drobné občerstvenie

16. – 17. 03. 2024 – Funkčné RTG, MR, CT štrukturálna a diferenciálna diagnostika pre liečbu metódou SPS

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Funkčné RTG, MR, CT štrukturálna a diferenciálna diagnostika pre liečbu metódou SPS

Prednášajúci: MUDr. Darja Starková

Termín konania: 16. – 17. 03. 2024 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, BA

Cena: 180 EUR

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

Kurz T1. Tematický (16 vyučovacích hod.)

Cieľ kurzu je – teoreticky a prakticky informovať o RTG, MR a CT chrbtice a veľkých kĺbov

 • podať základné informácie o príčinách degenerativnych porúch driekovej a krčnej chrbtice
 • informovať o možnosti aktívnej liečby
 • informovať o dôvodoch prečo pasivna liečba zlyháva
 • informovať o možnostiach prevencie vzniku porúch driekovej chrbtice
 • informovať o možnostiach prevencie vzniku recidívy porúch driekovej chrbtice

- prakticky:

 • naučiť sa využiť 12 základných cvikov pre liečbu a prevenciu porúch L a C chrbtice
 • naučiť se ďalších 50 cvikov v liečebných krokoch
 • naučiť sa cviky korigovať a analyzovať svalovú činnosť
 • naučiť sa manuálne techniky, ktoré pomôžu dosiahuť optimálny rozsah a efekt cvikov
 • prispôsobiť cviky pre akútnych a chronických pacientov a momentálny vývoj ochorenia
 • pochopiť optimálnu koordináciu a stabilizáciu chôdze a behu vo vzťahu k zaťaženiu chrbtice
 • naučiť sa kritéria, ktoré odlíšia liečebné a zdravotné cvičenie od pohybových aktivít, ktoré preťažujú chrbticu a vedú k jej degenerácii

Náplň kurzu 1. deň

1/ 9,00-9,45 prednáška

Úvod:

 • lumbago – bolesti v driekovej oblasti – zdroje bolesti:

- vzájomné trenie trňov, Bastrupov fenomén

- preťaženie medzistavcových kĺbov, facetový syndrom

- uzatváranie foramina – herniou disku

- kĺbnym mechanizmom

- bolestivé trenie kĺbov a stavcového tela

- hernia disku do miešneho kanála

 • ujasnenie príčiny vzniku degeneratívnych porúch driekovej chrbtice:

– nedostatočná aktivácia špirálneho reťazca:

- LD - A, ktorý stabilizuje panvu a trup

- LD - B, C, D, E, F, ktoré stabilizujú strednú a dolnú část brušnej steny

- LD - C, E, ktoré stabilizujú pánvové dno

 • nedostatočná inhibícia na vertikále ES, QL
 • RTG a MR obraz preťaženia, začínajúca diskopatia, rozvinuté diskopatie
 • nevýhody operačného riešenia, FB syndrom
 • indikácie k operácii

Uplatnenie princípov riadenia pohybu:

 • posturálna reakcia
 • senzomotorika
 • špirálna stabilizácia
 • recipročná inhibícia

2/ 10,00-10,45 prax a teória

Vlastné cvičenie:

 • nácvik a korekcia cvikov aktivujúcich reťazec LD v sede - cieľom je dosiahnúť vzpriameného, vyrovnaného aktivneho držania tela, svalovéj rovnováhy v pletenci ramennom, aktívna stabilizácia stredu tela (abdominálna krajina), svalový korzet LD, volný pohyb v pletenci ramennom v extenčnom pohybovom vzorci

Cieľ cvičenia

aktivácia dolnej části brušnej steny, relaxácia vertikálnych svalov, vznik trakčnej síly v driekovej oblasti

- krátka prednáška – negativny vplyv zvýšeného napätia flexorov bedra na driekovú chrbticu

- nácvik a korekcia cvikov uvolňujúcich flexory bedra na stabilizovanom tele reťazcami LD

- nácvik a korekcia cvikov uvolňujúcich extenzory bedra na stabilizovanom tele reťazcami LD

3/ 11,00-11,45 teória a prax

- krátka prednáška – mobilizácia chrbtice a hrudníka – kedy je správne začať u pacienta

 • nácvik mobilizačných cvikov – cieľom je dosiahnuť dobú pohyblivosť chrbtice a hrudného koša, vzájomná koordinácia medzi jednotlivými stavcami – segmentovo rozložený pohyb,

precvičenie autochtonných svalov, mobilizácia chrbtice

- krátka prednáška - koordinácia chôdze

- nácvik nástupu na stojnú nohu, švihová a extenčná fáza v cvikoch a chôdzi

- stabilizácia chôdze tromi špirálami PM, SA, LD stredu tela, brucho a panva

- dodržanie zásady vertikálnej osy, extenčné pohybové vzorce v pletencoch,

 • nácvik protirotácie panvy proti trupu, rozloženie rotačného pohybu rovnomerne do všetkých segmentov chrbtice
 • u každého cviku upresníme vlastný pohyb a jeho detaily, zapojenie svalového aparátu a ukážeme vplyv na chrbticu - trakcia (drieková,hrudná,krčná) a na kĺby

4/ 12,00-12,45 prax

Cieľ cvičenia

 • harmonická liečebná a regeneračná zostava trvajúca 45 minút
 • nácvik 2 variant cvikov: v stoji, v sede, modifikácie cvikov pre aktuálny zdravotný a kondičný stav účastníkov

12,45- 14,00 obed

5/ 14,00-14,45 prednáška

Vznik patologického svalového napätia - TP trigger point, fibromyalgia, vyhľadávanie TP, miesta častého výskytu, relaxačné manuálne techniky, zlepšenie výživy svalov relaxačným cvičením, recipročná inhibícia (aktívna relaxácia), riešenie energetickej krízy vo svaloch, aktivácia kalciovej pumpy

6/ 15,00-15,45 prax

- manuálne techniky v driekovej oblasti:

- manuálna relaxácia a uvolnenie paravertebrálnych svalov: m. iliocostalis lumborum, m. longissimus thoracis, cervicis a capitis, m. quadratus lumborum, m. multifidus

- manuálna relaxácia a uvolnenie flexorov bedra: m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae, m. iliopsoas, m. pectineus, m. adductor brevis a longus

- manuálna trakcia celéj driekovej chrbtice a cielené segmentové techniky techniky

7/ 16,00-16,45 prax

 • manuálne techniky cielené na pohyblivosť lopatky dozadu:

- manuálna relaxácia a uvolnenie prednej svalovej skupiny lopatky a paže: m. subclavius, m. pectoralis minor, m. serratus anterior

 • manuálne techniky cielené na pohyblivosť lopatky dole: m. trapezius, m. levator scapulae
 • manuálne techniky na uvolnenieí šíje: m. semispinalis capitis, cervicis

 

8/ 17,00-17,45 prednáška a diskusia

Využitie metódy:

 • rehabilitácia
 • následný pohybový program nadväzujúci na rehabilitáciu - rekondícia

Pohybové programy:

 • 10 minut cvičenia pre dennú liečbu, prevenciu a regeneráciu
 • 60 minut cvičenia na hudbu - škola chrbta – preventívne cvičenie odstraňujúce negatívne faktory

- rehabilitačný šport

- kondičné cvičenie

- regeneračné cvičenie

Liečba:

 • lumbago – bolesti v driekovej oblasti – zdroje bolesti
 • hernia disku v driekovej oblasti – subakútna a chronická fáza
 • recidíva bolestí po operácii chrbtice – FB syndrom

Záverečné cvičenie 20 minút pre chrbticu

Náplň kurzu 2. deň

1/ 9,00-9,45 prednáška

Úvod:

 • ujasnenie príčiny vzniku degeneratívnych porúch krčnej chrbtice:

- šikmá os tela

- predsunuté držanie hlavy

- svalová dysbalancia na úrovni: panva, trup, pletenec ramenný – horná fixácia lopatky

- nedostatočná mobilita šíje a hrudníku – preťaženie prechodovej zóny C/Th

- preťaženie ruky – vzťah C chrbtice, epicondylitis, carpálny tunel

- napätie vo svaloch šíje, C/Th prechodu, dlhých paravertebrálnych svaloch

preklenujúcich hrudník a krčnú oblasť

- horný typ dýchania

Uplatnenie princípů riadenie pohybu:

 • posturálna reakcia
 • špirálna stabilizácia
 • recipročná inhibicia

2/ 10,00-10,45 prax

Vlastné cvičenie:

 • nácvik a korekcia cvikov v sede a v stoji aktivujúcich reťazec LD – cieľ je na osovom postavení tela dosiahnuť relaxáciu šije
 • dôsledná dolná fixácia lopatiek
 • mobilizácia do rotácie – rotácia trupu pod fixnou hlavou v sede, v stoji nožnými cvikmi
 • natiahnutie šíjových svalov do flexie, lateroflexie, extenzie

Cieľ cvičenia

aktivácia dolnej části tela, relaxácia šíje, striedavé zapájanie svalov šije

3/ 11,00-11,45 teória a prax

- krátka prednáška – mobilizácia chrbtice a hrudníku – ujasnenie, kedy je správne začať u pacienta

 • nácvik mobilizačných cvikov - cieľ je dosiahnuť dobrej pohyblivosti chrbtice a hrudného koša, vzájomná koordinácia medzi jednotlivými stavcami – segmentovo rozložený pohyb,

precvičenie autochtonných svalov, mobilizácia chrbtice

- krátka prednáška - koordinácia chôdze

- nácvik nástupu na stojnú nohu, švihová fáza a extenčná fáza v cvikoch a chôdzi

- stabilizácia chôdze troma špirálami PM, SA, LD cez stred tela (brucho a panva)

- dodržanie zásady vertikálna osa, extenčné pohybové vzorce v pletencoch

 • nácvik protirotácie panvy proti trupu, rozloženie rotačného pohybu rovnomerne do všetkých segmentiv chrbtice
 • cvičenie s oporou a bez opory
 • cvičenie pre aktívnu klenbu nohy – vyvolanie senzomotorickej odpovedi
 • u každého cviku upresníme vlastný pohyb a jeho detaily, zapojenie svalového aparátu a ukážeme vplyv na chrbticu - trakcia (drieková, hrudná,krčná) a na kĺby

4/ 12,00-12,45 prax

Cieľ cvičenia

 • harmonická liečebná a regeneračná zostava trvajúca 45 minút
 • nácvik 4 variant cvikov: v stoji, v sede, cvičenie v stoji na jednej nohe, výstup na nízky step, modifikácia cvikov pre aktuálny zdravotný a kondičný stav účastníkov

12,45- 14,00 obed

5/ 14,00-14,45 prednáška

- úrovne vzniku obtiaži v krčnej blasti:

- miecha – myelopatie z útlaku - hernia disku, kostenná produkcia kĺbov stavcových tiel (spondylóza, spondylartróza), nariasnenie ligamentum flavum

- foramen – hernia disku, dorzálne osteofyty

- skalenový syndrom

- priestor medzi klavikulou a 1.rebrom, m. subclavius, m. scalenus anterior

- m. pectoralis minor

6/ 15,00-15,45 prax

- manuálne techniky v driekovej a krčnej oblasti – opakovanie z 1. dňa

- ďlšie manuálne techniky v krčnej oblasti:

- m. scalenus posterior, medius, anterior

- m. rectus capitis posterior major, m. obliquus inferior

- manuálne techniky, ktoré uvolňujú C/Th prechod:

- m. trapezius, mm. rhomboidei, m serratus posterior superior

- m. longissimus cervicis, capitis

7/ 16,00-16,45 prax

- manuálne techniky mobilizujúce hrudník

- mm. rotatores, mm. semispinales, mm. multifidi, mm. levatores costarum

- mobilizácia rebier, v ľahu, v sede

- mobilizačné cviky na C/Th prechod – ležaté osmičky

- vysvetlenie pojmu hlboká vertikála – preťaženie krčnej chrbtice pri chybne koordinovanej a stabilizovanej chôdzi

8/ 17,00-17,45 prednáška a diskusia

Využitie metódy:

 • rehabilitácia
 • následný pohybový program navazujúci na rehabilitáciu, rehabilitačný šport, rekondícia

Pohybové programy s dôrazom na krčnú chrbticu:

 • 10 minút cvičenia pre dennú regeneráciu
 • 60 minút cvičenia na hudbu: - škola chrbta – preventívne cvičenie pre chrbticu

- zdravotné cvičenie pre chrbticu

- rehabilitačný šport

- kondičné cvičenie

- regeneračné cvičenie

Liečba:

 • cervikobrachiálny syndrom – bolesti v krčnej krajine s propagáciou do HK
 • hernia krčnej platničky – subakútna a chronická fáza
 • recidíva bolesti po operácii chrbtice – FB syndrom

Záverečné cvičenie 20 minút komplexné cvičenie pre celú chrbticu.

16. – 17.03.2024 – Kurz Dolná končatina

AF REHAB, s.r.o.

Račianska 66, 831 02 Bratislava

IČO: 45 937 257 DIČ: 2023153737

afrehab@gmail.com

www.afrehab.sk

Srdečne Vás pozývam na odborný seminár na tému:

Rehabilitačná metóda SPS - funkčná Stabilizácia a Mobilizácia chrbtice

Kurz Dolná končatina

Prednášajúci: Mgr. Andrej Foltýn

Termín konania: 16. – 17.03.2024 (09:00 – 17:00 hod)

Miesto konania : AF REHAB, Bratislava

Cena: 150 EUR

 

Počet účastníkov: 25

Seminár je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ), rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov. Seminár je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú. Cieľom semináru je zoznámiť verejnosť s vedomosťami a aplikáciami SM-systému.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní seminára s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov.

Záväzné prihlášky zasielajte na mail afrehab@gmail.com (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu), prihlásiť sa môžete aj na stránke www.afrehab.sk alebo telefonicky na 0903 760 233 (Mgr. Andrej Foltýn).

Náplň a cieľ kurzu.

DEN 1.

1/ 9,00-10,00 praxe - cvičení

LTV - Cvičení na hudbu opakování:

 • 12 základních cviků aktivujících svalové řetězce LD, SA, PM (str. 136)
 • 12 cviků se zdůrazněním protažení m. erector spinae – přední noha je na stepu (str. 142)
 • Cviky pro dolní končetiny (str. 138)
 • Cviky pomocné: - protažení svalů dolní končetiny a chodidla (str. 139)

- protažení svalů horní končetiny a ruky (str. 137)

- koordinace chůze (str. 37, 144, 125, 126, 127)

2/ 10,00-12,00 teorie

Přednáška:

 • chodidlo
 • tvorba klenby nožní ve vztahu k celému pohybovému aparátu – řetězce LD, SA, PM
 • pedes plani
 • hallux valgus

- calcar calcanei

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-15,00 teorie

Přednáška:

 • kolenní kloub
 • stabilizace, přetížení
 • gonarthróza
 • poruchy menisků a vazů
 • příprava na TEP a následná péče

5/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů nohy a bérce
 • mobilizace kloubů nohy

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela

DEN 2.

1/ 9,00-11,00 přednáška

Přednáška:

 • dolní končetina
 • funkční jednota: pánev, kyčelní kloub, symfyza, SI klouby, bederní páteř, dolní končetiny
 • svaly pánve

2/ 11,00-12,00 praxe

Praxe – manuální techniky

 • masáž s protažením svalů DK se vztahem ke kolennímu kloubu
 • mobilizace koleního kloubu
 • MT svaly pánve – masáž s protažením

- mobilizace pánve

3/ 12,00- 13,00 polední přestávka

4/ 13,00-14,00 přednáška

Přednáška:

 • flexory nohy
 • extensory nohy
 • klenba nožní

5/ 14,00-15,00 praxe

Praxe – cvičení

- protažení flexorů nohy

- protažení extensorů nohy

- cviky pro klenbu nožní

7/ 15,00-16,00 praxe

Praxe – cvičení

- cvičení pro funkci svalů pánevního dna - úvod

- příprava na TEP kyčelního kloubu a následná péče

6/ 16,00-17,00 cvičení

 • cvičení na hudbu na regeneraci tela