Prihlásenie

Aktuality

POPLATKY na rok 2017

Člen SKF – členský poplatok vo výške 22,-€ je splatný do 15. marca 2017, do Centra SKF na číslo účtu:

Nečlen – len registrovaný fyzioterapeut – vedenie aktualizácia registra ročný poplatok 15,-€ splatný do 31.januára 2017 na číslo účtu:


0632501495/0900;

IBAN: SK6509000000000632501495

BIC: GIBASKBX

ak fyzioterapeut požiada o zápis do zoznamu členov v priebehu roka, ku žiadosti prikladá aj doklad o zaplatení zápisného a členského na príslušný kalendárny rok.