Prihlásenie

Aktuality

POPLATKY na rok 2018

Platby  do SKF na rok 2018

Platbu je možné realizovať:

Internet banking: IBAN: SK6509000000000632501495

Poštovou poukážkou na účet SKF

Poštovou poukážkou typ „U“ na adresu SKF, Tbiliská 6,831 06 Bratislava

Člen SKF ( fyzioterapeut, ktorý má platný členský preukaz) – členský poplatok vo výške 22,-€  splatný do 15. marca 2018

VS:2557ŠS: 2018

 

Registrovaný fyzioterapeut – poplatok za vedenie registra vo výške 15,-€ splatný do 31.januára 2018 

VS: 2558ŠS: 2018

Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko, poprípade reg.číslo.