Prihlásenie

Členstvo

Členstvo

Prečo byť členom

Si fyzioterapeut: Jednotlivci v komerčnom zdravotníctve nič nezmôžu. SKF má  silné slovo pri obhajovaní práv a záujmov fyzioterapeutov  na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Poskytneme ti právne poradenstvo: Bude ťa zastupovať náš právnik, ktorý sa špecializuje na legislatívu súvisiacu s výkonom povolania.

Pomôžeme ti so vzdelávaním: Môžeš reprezentovať SKF na domácich, ale aj zahraničných odborných podujatiach. Môžeš zdarma distribuovať dotazníky potrebné k spracovaniu záverečných prác, pričom je možné využiť zadané kritériá.

Možnosť zastupovať fyzioterapeutov: Máš možnosť voliť a byť volený do orgánov komory, ktoré obhajujú práva a záujmy fyzioterapeutov na Slovensku, ale aj v medzinárodných organizáciách, ktorých sme členmi.

Benefity: Máš minimálne  zľavu na vzdelávacích aktivitách organizovaných, alebo spoluorganizovaných SKF na všetkých úrovniach, preplatenie nákladov spojených s účasťou na Sneme SKF a VZ RKF.

                  Hlas každého člena je dôležitý.
Návrhy, názory a pripomienky sa snažíme riešiť.