Prihlásenie

Kariéra

Prijmeme do trvalého pracovného pomeru fyzioterapeuta.

Vzdelanie : SZŠ- diplomovaný fyzioterapeut SZŠ- - rehabilitačný pracovník
Miesto práce: MEDIFORM sro ,Cintorínska 20, 968 01 Nová Baňa
Neštátne zdravotné zariadenie, zmluvné vzťahy s poisťovňami
Žiadosti do práce zasielajte : forgacova@mediform.sk

 

EuroRehab s.r.o.

Špecializované zdravotnícke zariadenie

Oráčska 20, 831 06 Bratislava

Prijme do trvalého pracovného pomeru fyzioterapeutov

Vzdelanie: SZŠ - Diplomovaný fyzioterapeut, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa - odbor fyzioterapia

Žiadosti so životopisom posielajte:

eurorehab.ekonomicke@eurorehab.sk

http://www.eurorehab.sk/