Prihlásenie

Aktuality

Nahlásenie zmien do registra SKF

Poprosím o nahlásenie zmien do registra SKF, nakoľko pri odosielaní informácií na email bolo zistené, že mnoho emailov je už neaktuálnych.

Vzhľadom na inováciu softvéru registra, chcem poprosiť všetkých fyzioterapeutov o nahlásenie zmien týkajúcich sa:

  • zmena priezviska
  • zmena bydliska
  • zmena zamestnávateľa
  • e-mailová adresa
  • mobilný telefón

Zmeny pošlite poštou na adresu SKF-Tbiliská 6,831 06 Bratislava, poprípade na email SKF- skf.bratislava@gmail.com