Prihlásenie

Východoslovenský kraj

Východoslovenský kraj

Prezident RKF : Mgr. Alexander Kopka

email: sasokopka@gmail.com

rkf.kosice@gmail.com

t.č.: +421 907 146 287

 

Rada RKF:

doc., PhDr. Magdaléna Hagovská PhD.

Mgr. Zuzana Nagyová

Mgr. Miroslava Vysocká

Mgr. Simona Nosáľová

Mgr. Vladimír Ivan

Mgr. Lena Klemová

 

Kontrolný výbor RKF

Mgr. Martina Jurčová

Mgr. Mgr. Vladimír Ivan

Mgr. Bohuslav Antolík

 

Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK65 0900 0000 0006 3250 1495
BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol:

Licencia L1A 111

Licencia L1B 222

Licencia L1C 333

Hodnotenie sús. vzde. 2555

Registrácia nečlen 2556

Členský poplatok 2557

Aktualizácia registra 2558

Administratívna zmena 2559

Vystavenie potvrdenia 2560

Udrživací popl. na MD 2561

Odvod z RKF do centra 2562

Odpis potvrdenia o registrácii 2563

Registrácia člen 2564

( 59,-€, alebo 46,-€ absolvent do jedného roka po ukončení štúdia)

Etická spôsobilosť registrovaný fyzioterapeut v SJ (10,-€) 2565

Etická spôsobilosť registrovaný fyzioterapeut v AJ (20,-€) 2566

Etická spôsobilosť neregistrovaný fyzioterapeut v SJ (30,-€) 2565

Etická spôsobilosť neregistrovaný fyzioterapeut v AJ (50,-€) 2567

Poplatok za uverejnenie profilu na web stránke nečlen (30,-€) 2568

Správa pre príjemcu uviesť celé meno a priezvisko, tel. číslo a účel platby (za čo platí ).