Prihlásenie

Východoslovenský kraj

Východoslovenský kraj

Prezidenttka RKF (sídlo Košice): Zuzana Nagyová
Adresa:
Zuzana Nagyová
Hanojská 5
040 13 Košice

email: nagyova.zuz@gmail.com

t.č.: +421 55 63 62 320
t.č.: +421 903 653 705
+421 948 600 235

Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK6509000000000632501495
BIC: GIBASKBX

Variabilný symbol:

Licencia L1A 111

Licencia L1B 222

Licencia L1C 333

Hodnotenie sús. vzde. 2555

Registrácia nečlen 2556

Členský poplatok 2557

Aktualizácia registra 2558

Administratívna zmena 2559

Vystavenie potvrdenia 2560

Udrživací popl. na MD 2561

Odvod z RKF do centra 2562

Odpis potvrdenia o registrácii 2563

Registrácia člen 2564

( 59,-€, alebo 46,-€ absolvent do jedného roka po ukončení štúdia)

Správa pre príjemcu uviesť celé meno a priezvisko, tel. číslo a účel platby (za čo platí ).