Prihlásenie

Orgány SKF

Orgány SKF

Viceprezidentka poverená zastupovaním SKF

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Prezídium SKF

doc.PhDr. Elena Žiaková, PhD.
PhDr. Eva Vaská, MPH
PhDr. Janka Jurgová, PhD.
Mgr. Eva Ďurinová

Rada SKF

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
PhDr. Janka Jurgová, PhD.
Diana Dudášová
Anna Petríková
Bc. Peter Gibala
Mgr. Eva Ďurinová

Kontrolný výbor SKF

Mgr. Vladimír Ivan – predseda KV
Mgr. Eva Zubaľová
Katarína Jánošová
Mgr. Veronika Majerová
Katarína Kaletová

Disciplinárna komosia SKF

PhDr. Robert Baumann – predseda DK
Mgr. Zuzana Krakovská
Natália Galová
Mgr. Anita Bartalosová
Mgr. Martina Jurčová