Prihlásenie

Orgány SKF

Orgány SKF

Prezidentka SKF

Diana Dudášová
mobil: +421 903 855 898

Viceprezidentka SKF

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
mobil: +421 944 400 846

Riaditeľka SKF

Mgr. Petra Dubajová

Prezídium SKF

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
Diana Dudášová, dipl.f.
PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
PhDr. Jana Stanová

Rada SKF

doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD.
PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
Mgr. Petra Dubajová
Anna Petríková
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Bc. Dorota Méryová
PhDr. Jana Stanová

 

Kontrolný výbor SKF

Mgr. Vladimír Ivan – predseda KV
PhDr. Eva Zubaľová
Bc. Adam Šebeňa
Bc. Renáta Brodňanská
Bc. Pavol Silanič

 

Disciplinárna komisia SKF

Bc. Daniel Vrábeľ
Mgr. Bohuslav Antolík
PhDr. Nina Sládeková, PhD.
Mgr. Martina Tereňová
Bc. Marta Obertíková

Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK65 0900 0000 0006 3250 1495
BIC: GIBASKBX

Pri platbe uviesť variabilný symbol:

Variabilný symbol:

Licencia L1A 111

Licencia L1B 222

Licencia L1C 333

Hodnotenie sús. vzde. 2555

Registrácia nečlen 2556

Členský poplatok 2557

Aktualizácia registra 2558

Administratívna zmena 2559

Vystavenie potvrdenia 2560

Udrživací popl. na MD 2561

Odvod z RKF do centra 2562

Odpis potvrdenia o registrácii 2563

Registrácia člen 2564

( 67,-€, alebo 54,-€ absolvent do jedného roka po ukončení štúdia)

Etická spôsobilosť registrovaný fyzioterapeut v SJ (10,-€) 2565

Etická spôsobilosť registrovaný fyzioterapeut v AJ (20,-€) 2566

Etická spôsobilosť neregistrovaný fyzioterapeut v SJ (30,-€) 2565

Etická spôsobilosť neregistrovaný fyzioterapeut v AJ (50,-€) 2567

Poplatok za uverejnenie profilu na web stránke nečlen (30,-€) 2568

Správa pre príjemcu uviesť celé meno a priezvisko a účel platby (za čo platí ).