Prihlásenie

Aktuality

Elektronický preukaz

V rámci projektu elektronizácia zdravotníctva /ezdravie/ si Vám dovoľujeme poslať link na 2 edukačné videá, ktoré slúžia ako návod na podanie si žiadosti o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka /ePZP/.

Do žiadosti o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka uvádzajú fyzioterapeuti registrovaný v rokoch 2008, 2009, 2010, 2011 ,2012, 2013,2014,2015 až do dátumu registrácie 05.04.2016, svoje registračné číslo v tvare AF  ( napr . A-0321 – AF0321).

Prvá časť edukačného videa:

https://www.youtube.com/watch?v=4iSZgFrn5-c

Druhá časť edukačného videa:

https://www.youtube.com/watch?v=r2GII5zJIM8

Obe videá sú sprístupnené na youtube kanáli, takže by nemal byť problém s ich otvorením.

Nižšie vám uvádzam kroky ako postupovať pri vybavovaní elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ďalej „ePZP“). Žiadosť o vydanie tohto preukazu ste povinný podať najneskôr do 31. októbra 2017 v zmysle novely § 15 ods. 4 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento ePZP slúži na identifikáciu a autorizáciu zdravotníckych pracovníkov do ezdravia.

Podanie žiadosti o vydanie ePZP si môžete vybaviť na viac ako 600 Integrovaných obslužných miestach Slovenskej pošty. Zoznam pracovísk nájdete na webovej stránke NCZI /www.nczisk.sk/, aj na webovej stránke Slovenskej pošty /www.posta.sk/.

Ako požiadať o vydanie ePZP na Integrovanom obslužnom mieste na pobočke Slovenskej pošty krok za krokom:

  • Stačí, ak zdravotnícky pracovník na pobočke Slovenskej pošty predloží preukaz totožnosti a pozná registračné číslo, ktoré mu bolo pridelené pri registrácii do príslušnej komory
  • Zaškolený pracovník Slovenskej pošty spolu so zdravotníckym pracovníkom vyplní žiadosť o vydanie ePZP
  • Po vyplnení a odsúhlasení podpíše zdravotnícky pracovník žiadosť o vydanie ePZP a zmluvu o vydaní ePZP
  • NCZI následne zabezpečí doručenie ePZP, čítačky a aktivačného kódu, teda PIN na zadanú adresu

Ďalšie možnosti podania žiadosti o vydanie ePZP:

  • Osobne na pracovisku NCZI, na Lazaretskej ulici č. 26 v Bratislave
  • Zaslaním poštovej zásielky na adresu NCZI. V tomto prípade totožnosť a podpis overuje notár alebo matričný úrad, ktorý dá príslušný záznam na vytlačenú žiadosť
  • Elektronickým podaním cez webový portál www.slovensko.sk prostredníctvom elektronickej schránky