Prihlásenie

Kontakt

SLOVENSKÁ KOMORA FYZIOTERAPEUTOV

Tbiliská 6
831 06, Bratislava

Číslo účtu: 632501495/0900
IBAN: SK65 0900 0000 0006 3250 1495
BIC: GIBASKBX

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
Viceprezidentka poverená zastupovaním SKF:

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
elenaziakov@gmail.com
+421 905 692 385

Diana Dudášová
Riaditeľka kancelárie SKF:

Diana Dudášová
skf.bratislava@gmail.com
riaditelskf@gmail.com
+421 2 44871 448
+421 903 855 898

PhDr. Eva Vaská MPH
Hlavný odborník MZ pre Fyzioterapiu:

PhDr. Eva Vaská MPH
eva.vaska@sm.unb.sk
+421 903 247 776

Advokát SKF:

Mgr. Ivana Závacká

Prezident RKF pre Západoslovenský kraj:

Mgr. Barbora Koštialová
barbora.kostialova@gmail.com
+421 903 555 520

Prezident RKF pre Stredoslovenský kraj:

Mgr. Zuzana Kucbelová
rkf.bbc@gmail.com
+421 948 664 776

Prezident RKF pre Východoslovenský kraj:

Mgr. Zuzana Nagyová
nagyova.zuz@gmail.com
+421 903 653 705

Rada SKF:

PhDr. Elena Žiaková PhD.
Diana Dudášová
Bc. Peter Gibala
Mgr. Eva Ďurinová
Anna Petríková

Kontrolný výbor SKF:

Bc. Vladimír Ivan - predseda
ivan2vlado2@gmail.com
+421 908 985 705
Mgr. Eva Zubaľová
Katarína Jánošová
Mgr. Veronika Majerová
Katarína Kaletová

Disciplinárna komisia SKF:

PhDr. Robert Baumann - predseda
robert.baumann@physio-medical.sk
+421 908 111 959
Mgr. Zuzana Krakovská
Natália Galová
Mgr. Anita Bartalosová
Mgr. Martina Jurčová
Okrem formuláru nás môžete kontaktovať v čase od 12:00 – do 14:30 na pevnej linke +421 2 44871448. V prípade potreby aj do 17:00 na mobil +421 903 855 898.
Variabilné symboly:
 • Licencia L1A 111
 • Licencia L1B 222
 • Licencia L1C 333
 • Hodnotenie sús. vzde. 2555
 • Registrácia nečlen 2556
 • Členský poplatok 2557
 • Aktualizácia registra 2558
 • Administratívna zmena 2559
 • Vystavenie potvrdenia 2560
 • Udrživací popl. na MD 2561
 • Odvod z RKF do centra 2562
 • Odpis potvrdenia o registrácii 2563
 • Registrácia člen 2564 ( 59,-€, alebo 46,-€ absolvent do jedného roka po ukončení štúdia)