Prihlásenie

Príslušnosť k regionálnej komore

Príslušnosť k regionálnej komore

Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania, ak sa regionálna komora zriadila.

Zmena príslušnosti k regionálnej komore

Každý fyzioterapeut je povinný bez zbytočného odkladu písomne nahlásiť zmenu údajov vedených v registri. Pri nahlásení zmeny miesta výkonu povolania, komora zaradí člena do regionálnej komory podľa nového miesta výkonu povolania.