Prihlásenie

Aktuality

17.02.2024- Valné zhromaždenie Regionálnej komory fyzioterapeutov Banská Bystrica

 

Regionálna komora Slovenskej komory fyzioterapeutov

Horná 60, 974 84 Banská Bystrica, mob. 0948 664 776,

email: rkf.bbc@gmail.com

 

Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov so sídlom v B. Bystrici pozýva členov RKF Banská Bystrica na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 17.02.2024 v Hoteli DIXON Resort, Švermova 32, 974 04 Banská Bystrica.

Program:

 1. Prezentácia 8.30- 9.00 hod.
 2. Otvorenie Valného zhromaždenia
 3. Blok prednášok 9. 00- 9. 40 hod. (prednášajúci: PhDr. M. Kotrbancová, Cert. MDT a PhDr. Mgr. Š. Tomková, PhD.)
 4. Voľby (Voľba zapisovateľa, Voľba návrhovej komisie, Voľba volebnej komisie, Voľba mandátovej komisie, Voľba prezidenta RKF B. Bystrica, Voľba nových členov Rady RKF B. Bystrica)
 5. Správa Prezidenta RKF B. Bystrica
 6. Správa o hospodárení za rok 2023 RKF B. Bystrica
 7. Správa Kontrolného výboru RKF B. Bystrica
 8. Voľba delegátov na Snem SKF v Bratislave
 9. Diskusia
 10. Návrh na schválenie uznesenia
 11. Občerstvenie
 12. Diskusia
 13. Záver

V Banskej Bystrici 06.12.2023.

Mgr. Andrea Rajchmanová

Prezident

Regionálna komora fyzioterapeutov

Banská Bystrica