Prihlásenie

Aktuality

19.-20.05.2022 – Generálne zasadnutie európskeho regiónu WP

Správa z pracovnej cesty v dňoch 18.5. – 20.5. 2022

 

V dňoch  19.5.2022 a 20. 5. 2022 sa prezidentka SKF Diana Dudášová, hlavná odborníčka MZSR Eva Vaská a riaditeľka SKF Petra Dubajová zúčastnili 13. Generálneho zasadnutia Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie. Zasadnutie sa uskutočňuje každé dva roky, tento rok sa uskutočnilo v Prahe, v Českej republike a zúčastnilo sa spolu 29 krajín Európy.

Zasadnutie začalo uvítaním prítomných zástupcov členských organizácií Predsedkyňou Európskeho regiónu Ester- Mary D´arcy.  Následne odovzdala slovo prezidentke Svetovej fyzioterapie Emme Stone, ktorá taktiež privítala prítomných zástupcov členských organizácií. Po privítaní prevzal slovo riaditeľ Európskeho regiónu Aitor Carpia, ktorý zistil prítomnosť jednotlivých zástupcov každej krajiny. Po schválení programu nasledovali správy o činnosti európskeho regiónu v období 2020 – 2022 a zároveň správy o činnosti jednotlivých pracovných skupín. Nasledovali správy o priebehu projektov InAbled Cities a Urban Action for Cancer Prevention, projekty vedené Európskou Úniou, na ktorých sa podieľa aj ER WP.  Nasledovali diskusie na témy Riadenie a organizácia počas pandémie, Ako zvýšiť povedomie o vede a výskume v ERWG, Harmonizácia a udržateľné ciele profesie v Európskom regióne, Potreba samostatnej legislatívy pre fyzioterapeutov v národnej legislatíve, Po diskusiách nasledovala prezentácia kandidátov na Predsedu Európskeho regiónu a Člena rady Európskeho regiónu. Na Predsedu opätovne kandidovala Ester Mary D´arcy, ktorá pokračuje v mandáte, na Člena rady  kandidovali Mirjana Dujmović, Bosna a Hercegovina, Katri-Maaria Partanen, Fínsko.  Členkou rady bola zvolená  Katri-Maaria Partanen.

V piatok 20.5. 2022 prebehla diskusia o dôležitosti fyzioterapie v oblasti duševného zdravia a vytvorenie pracovnej skupiny Európskeho regiónu WP so zameraním na duševné zdravie. Ďalšia diskusia sa viedla o zapracovaní pripomienok k plánu  pre pracovné skupiny na obdobie 2022-2024.

Po diskusiách nasledovali voľby a vyhlásenie výsledkov volieb. Po voľbách boli predstavené Správa o hospodárení z roku 2021 a 2022 a návrh na Plán hospodárenia na roky 2023 a 2024.

Na záver predstavili Fínsko a Švédsko návrhy pre Európsky región Fínsko navrhlo vypracovať zoznam špecializácií vo fyzioterapii za účelom zjednotenia špecializácií v Európskom regióne. Návrh bol odsúhlasený. Švédsko prišlo s návrhom vypracovať víziu pre odbor fyzioterapia a jeho miesto v budúcnosti zdravotnej starostlivosti. Návrh bol prijatý, bude sa ním zaoberať Rada európskeho regiónu. Predsedkyňa európskeho regiónu poďakovala prítomným a ukončila  Generálneho zasadnutia Európskeho regiónu Svetovej fyzioterapie.

 

Diana Dudášová

Eva Vaská

Petra Dubajová                                                                                             V Bratislave 26.05.2022

 

Dear Member Organisations,

As you all know, the General Meeting of the Europe region was held on the 19th and 20th May. Some of you attended the GM, but for those who did not, please find below some information:
  • Elections: there were two positions open for this General Meeting.
    • Chair of the region – Esther Mary D’Arcy (Ireland) was reelected
    • Executive Committee member – Katri Partanen (Finland) was elected
I would like to congratulate both Esther-Mary and Katri for their appointment and wish them the best of luck for the future. On the other hand I would like to publicly thank Mirjana Dujmovic for having submitted her candidature for EC member. It takes courage to stand for an election and this shows her commitment with the region and the profession.
My gratitudes also goes to Unnur for her extraordinary work at the Executive Committee during these years.
  • Documents approved: 

The documents approved by the General Meeting will be uploaded in the following weeks to our webpage. I kindly invite you to send us (info@erwcpt.eu) any comment or doubt that you may have regarding those.

  • Working Group members:
I would also like to thank all the Working Group members for their hard work during these past 2 years. It has been a complicated term with a very high workload and many online meetings and yet their performance has been outstanding. Thanks to all of them: Constance, Raf, Nele, Kristin, Anders, Kadri, Eleftherios, Nikolaos, Gabriella, Zsuzsanna, Grainne, Kieran, Nirit, Loredana, Michele, Līva, Guus, Aderito, Daniela, Elena, Petra, Aline, Barbara, Filiz, Alex and Karen.
In the next few weeks we will be sending the call for the new Working Groups‘ members for the 2022-2024 term.