Prihlásenie

Aktuality

25.01.2020 – Výsledky volieb RKF Bratislava

Dňa 25.01.2020 v Bratislave sa konalo  Valné zhromaždenie Regionálnej komory fyzioterapeutov Bratislava s voľbou členov do  Rady RKF, kontrolného výboru RKF a  voľba prezidenta RKF na obdobie štyroch rokov.

Zloženie Rady RKF Bratislava

Prezident RKF

PhDr. Barbora Koštialová

Rada RKF

  1. Dubajová Petra
  2. Zubaľová Eva
  3. Dobšovičová Zuzana
  4. Chrípková Paulína
  5. Varcholová Magdaléna
  6. Bečka Ondrej

Kontrolný výbor RKF

  1. Bartolčičová Barbora
  2. Gábor Martin
  3. Bučeková Katarína