Prihlásenie

Aktuality

29.02.2024 – Valné zhromaždenie RKF Košice

Regionálna komora fyzioterapeutov – Košice

Pozvánka

Regionálna komora fyzioterapeutov so sídlom v Košiciach Vás pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 29.2.2024 v priestoroch zasadačky kliniky FBLR v Pavilóne zdravia, Rastislavova 43, Košice. Začiatok o 14:00

Prezentácia prebehne medzi 13:30 až 14:00.Súčasťou bude aj odborný program, za ktorý budú pridelené kredity pre hodnotenie sústavného vzdelávania.

Prosím o vyplnenie registračného formulára, aby sme mali prehľad o približnej účasti.

https://forms.gle/P9EGwYEKeEE4Sxrw6

Program VZ:

 • Odborný program

 1. Otvorenie valného zhromaždenia

 2. Voľba zapisovateľa

 3. Voľba komisií – volebnej, mandátovej a návrhovej

 4. Voľba skrutátorov

 5. Zhodnotenie činnosti RKF za rok 2023

 6. Správa o hospodárení za rok 2023

 7. Voľba členov rady RKF

 8. Voľba členov kontrolného výboru

 9. Voľba prezidenta RKF

 10. Schválenie delegátov na snem SKF v Bratislave

 11. Diskusia

 12. Návrh a schválenie uznesenia

 13. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť

Mgr. Alexander Kopka

Prezident RKFKošice

Kontakt: 0907 146 287

rkf.kosice@gmail.com