Prihlásenie

Aktuality

9. október 2019 -Pracovné stretnutie s viceprezidentom Poľskej komory fyzioterapeutov na Slovensku

Na základe pozvania viceprezidentky doc. PhDr. Eleny Žiakovej, PhD. sa v Piešťanoch,  dňa 9. 10. 2019 uskutočnilo stretnutie s Viceprezidentom Poľskej komory fyzioterapie Ernestom Wiśniewskim.  Viceprezident Poľskej komory fyzioterapie  prezentoval plánované zmeny, navrhované členmi Poľskej komory fyzioterapeutov  z oblasti legislatívy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – fyzioterapie uhrádzanej z verejných zdrojov v Poľsku. Zdôraznil potrebu komplexnej starostlivosti vrátane individuálneho prístupu pri plánovaní fyzioterapeutických postupov a priamy prístup pacienta k fyzioterapii ako jeden z faktorov  efektívnejšej  zdravotnej starostlivosti. Stretnutia sa zúčastnili: viceprezidentka SKF doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.; hlavná odborníčka pre fyzioterapiu na MZ SR PhDr. Eva Vaská, PhD.;  krajská odborníčka za prešovský kraj  pre fyzioterapiu na MZ SR PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., MPH;  členovia pracovnej skupiny ŠDTP pri MZ SR PhDr. Nina Sládeková, PhD., doc. PhDr. Viliam Knap, PhD, MPH; zástupcovia vzdelávacích inštitúcií MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH,  MUDr. Marián Kondáš, PhD., PhDr. Pavol Nechvátal, PhD.;  členovia SKF Bc. Petra Dubajová, Bc. Barbora Šimunová.