Prihlásenie

Aktuality

Členovia stálych a tematických pracovných skupín pre Európsky región WP


Na poslednom zasadnutí výkonného výboru konanom 2. júla 2022 v Bruseli boli vybraní členovia troch stálych a troch tematických pracovných skupín regiónu Európa na obdobie 2022 – 2024.

Sme veľmi radi, že za členov pracovných skupín boli zvolení aj zástupcovia Slovenskej komory fyzioterapeutov, ktorým týmto blahoželáme a držíme im palce v ich práci a veríme, že nás budú dôstojne a profesionálne zastupovať.

PERMANENT WORKING GROUPS MEMBERS 2022 – 2024

PRACOVNÁ SKUPINA PRE VZDELÁVANIE

Predseda: Carmen Suárez Raf Meesen (Belgicko)

Lyubomira Naidenova (Bulharsko)

Snježana Schuster (Chorvátsko)

Jørgen Brandt (Dánsko)

Nikolaos Strimakos (Grécko)

Daniela Stanca (Rumunsko)

Barbara Laube (Švajčiarsko)

Filiz Can (Turecko)

PRACOVNÁ SKUPINA PRE ADVOKÁCIU A ZÁLEŽITOSTI EÚ

Predseda: Tim Nemeth Constance Schlegl (Rakúsko)

Eleftherios Bournousouzis (Grécko)

Gay Peart Murphy (Írsko)

Michele Cannone (Taliansko)

Līva Tiesnese (Lotyšsko)

Adérito Seixas (Portugalsko)

Petra Dubajová (Slovensko)

Aline Descloux (Švajčiarsko)

PRACOVNÁ SKUPINA PRE ODBORNÚ PRAX

Predseda: Esther-Mary D’Arcy 

Maria-Louisa Busuttil Nirit Rotem-Lehrer (Izrael)

Loredana Gigli (Taliansko)

Guus Meerhoff (Holandsko)

Bogdan – Andrei Vereș

(Rumunsko)

Jana Stanová (Slovensko)

PRACOVNÁ SKUPINA PRE ONKOLÓGIU

Predseda: Carmen Suárez

Nele Adriaenssens (Belgicko)

Marianne Himberg (Fínsko)

Gráinne Sheill (Írsko)

Nirit Rotem-Lehrer (Izrael)

Līva Tiesnese (Lotyšsko)

Martijn Stuiver (Holandsko)

Irene Cantero (Španielsko)

Alex Mackenzie (Spojené kráľovstvo)

PRACOVNÁ SKUPINA PRE MYOSKELETÁLNE PORUCHY

Predseda: Tim Nemeth

Borislav Čongov (Bulharsko)

Annita Pelekanou (Cyprus)

Gabriella Szendrő (Maďarsko)

Elīna Bergmane (Lotyšsko)

Adérito Seixas (Portugalsko)

PRACOVNÁ SKUPINA PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Predseda: Katri Partanen a Maria-Louisa Busuttil

Tine Van Damme (Belgicko)

Tanja Balk (Fínsko)

Didzis Rozenbergs (Lotyšsko)

Patrik Konrády (Slovensko)

Cristina Bravo (Španielsko)