Prihlásenie

Aktuality

COVID-19

Milí kolegovia,

vzhľadom ku krízovej situácii na Slovensku, Vám odporúčame sa riadiť nariadením vlády SR, nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva a stanoviskom hlavného hygienika SR. V prípade potreby objasnenia usmernení, viažúcich sa k Vašim konkrétnym prevádzkam kontaktujte Vášho zriaďovateľa.

Opatrenia a usmernenia ÚVZ SR:

https://www.korona.gov.sk/covid-19-usmernenia-lekari.html

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4117:opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-karantenne-opatrenia-uinnos-od-19032020&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/

http://www.uvzsr.sk/

Kancelária SKF