Prihlásenie

Aktuality

Doplnenie poplatkov

Na Sneme SKF konanom dňa 20.04.2018 bolo schválené doplnenie a úprava poplatkov za vydanie potvrdenia o Etickej a odbornej spôsobilosti a bol pridaný poplatok za uverejnenie profilu fyzioterapeuta a webovom sídle SKF:

Poplatok o Etickej a odbornej spôsobilosti pre registrovaného fyzioterapeuta:

  • v slovenskom jazyku         10,-€
  • v anglickom jazyku           20,-€

Poplatok o Etickej a odbornej spôsobilosti pre neregistrovaného fyzioterapeuta:

  • v slovenskom jazyku         30,-€
  • v anglickom jazyku            50,-€

Poplatok za uverejnenie profilu fyzioterapeuta na web stránke – člen

  • 0,-€/rok

Poplatok za uverejnenie profilu fyzioterapeuta na web stránke – nečlen

  • 30,-€/rok