Prihlásenie

Aktuality

Dotazník

Vážené profesijné zdravotnícke komory,

prosíme Vás o distribúciu tohto dotazníka, ktorý sa zameriava na dopad pandémie Covid-19 na zdravotníckych pracovníkov. Pandémia zasiahla do práce a životov každého z nás, a preto dotazník posielame všetkým profesijným zdravotníckym komorám, ktoré sú definované v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. (o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Jedná sa o Slovenskú lekársku komoru; Slovenskú komoru zubných lekárov; Slovensku lekárnickú komoru; Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek; Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov; Slovenskú komoru fyzioterapeutov; Slovenskú komoru zubných technikov; Slovenskú komoru ortopedických technikov;  Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov; Slovenská komoru psychológov; Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov. Dotazník nehodnotí názor zdravotníkov na zvládanie pandémie ako takej, len chce zmapovať aký mala a má pandémia Covid-19 dopad na samotných zdravotníckych pracovníkov. Avšak domnievame sa, že nestačí len hovoriť, že zdravotníci sú vyčerpaní, na pokraji síl, ale je potrebné mať aspoň čiastočný obraz toho, ako pandémia Covid-19 zasiahla do našich životov. Ak sú s distribúciou dotazníka spojené nejaké poplatky, tak nám prosím pošlite sumu a IBAN, na ktoré je ju potrebné zaplatiť. V prípade záujmu poskytneme každej profesijnej komore okrem súhrnných výsledkov, aj výsledky, ktoré sa budú vzťahovať iba na zdravotníkov, ktorých zastupujú. Preto Vás chceme poprosiť, aby ste dotazník distribuovali aj na sociálnych sieťach, ktoré využívate. Dotazník je samozrejme anonymný a dobrovoľný, zároveň čím viac nás bude, tým náš hlas bude silnejší. Odkaz na online dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsime4vNhE8QppklJRoTuBnsp0ieLRLArv6niO5P795_y1_g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Pandémia COVID-19 a jej dopad z pohľadu zdravotníckych pracovníkov

docs.google.com

 

Za Vašu ochotu a pomoc Vám veľmi pekne ďakujeme.

S úctou

za riešiteľský kolektív

Mgr. Ivan Farský, PhD.

farsky1@uniba.sk

Ústav ošetrovateľstva, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,

Univerzita Komenského v Bratislave

 

 

Mgr. Ivan Farský, PhD.
Odborný asistent
Ústav ošetrovateľstva
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave
Malá Hora 5, 036 32 Martin Slovensko
e-mail: Ivan.Farsky@jfmed.uniba.sk