Prihlásenie

Aktuality

Hodnotenie sústavného vzdelávania v roku 2021

Oznam o Hodnotení sústavného vzdelávania

V tomto roku sa končí 5-ročné hodnotiace obdobie za sústavné vzdelávanie (ďalej len SV) fyzioterapeutov registrovaných v roku 2006, 2011 a 2016. Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch a  v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z.o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov . Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

oznam 2021