Prihlásenie

Aktuality

Miesto výkonu- ambulancia fyzioterapie

Slovenská komora fyzioterapeutov žiada, aby zdravotnícka reforma riešila otázku miesta ich výkonu

Slovenská komora fyzioterapeutov žiada Ministerstvo zdravotníctva SR, aby sa pri pripravovanej reforme zdravotníctva riešila aj otázka miesta výkonu fyzioterapeuta.

Ako TASR informovala Barbora Bartolčičová z mediálneho odboru komory, hoci fyzioterapeuti môžu na Slovensku samostatne pracovať v privátnych zariadeniach už niekoľko rokov, nemajú uzákonené miesto svojho výkonu.

Musia požiadať úrady

„Pokiaľ si chce dnes fyzioterapeut zriadiť vlastné pracovisko, v ktorom bude vykonávať profesiou fyzioterapie, tak musí požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR, respektíve jeho regionálne pracovisko o súhlas. Následne po schválení príslušným samosprávnym krajom sa pracovisko fyzioterapeuta začlení pod tzv. Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky,“ priblížila komora.

Fyzioterapeuti so zaradením pod Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky nesúhlasia. Tvrdia, že to na pacientov pôsobí zmätočne a zavádzajúco. Slovenská komora fyzioterapeutov preto chce, aby v pripravovanej reforme zdravotníctva fyzioterapeuti s platnou licenciou boli vyňatí spod Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a ich miesto výkonu práce bolo zrozumiteľne a jednoznačne definované ako fyzioterapeutická ambulancia.

Touto zmenou chcú dať pacientovi záruku, že v navštívenej fyzioterapeutickej ambulancii skutočne nájde vyštudovaného odborníka – fyzioterapeuta, ktorý je zároveň držiteľom licencie na výkon odbornej spôsobilosti v tomto odbore.

Nemá štatút ambulancie

„Slovenská komora fyzioterapeutov dlhodobo nesúhlasí s tým, že privátne pracovisko fyzioterapeuta nemá svoje samostatné miesto výkonu. Zjednodušene povedané, pracovisko fyzioterapeuta nemá štatút ambulancie. Vzhľadom na fakt, že fyzioterapia je súčasťou každého liečebného procesu, a to vo všetkých medicínskych odboroch, je zriadenie pracovného miesta fyzioterapeuta nevyhnutnosťou,“ povedala prezidentka komory fyzioterapeutov Diana Dudášová.

Komora je pripravená na aktívnu spoluprácu s Ministerstvom zdravotníctva SR. Chce, aby sa zjednodušili a zefektívnili všetky procesy súvisiace so zriadením pracoviska pre fyzioterapeutov. Dodala, že zmena odkonzultovaná priamo s odborníkmi z fyzioterapeutickej praxe bude v konečnom dôsledku na prínos pre pacientov.

https://www.aktuality.sk/clanok/475emsx/slovenska-komora-fyzioterapeutov-ziada-aby-zdravotnicka-reforma-riesila-otazku-miesta-ich-vykonu/