Prihlásenie

Aktuality

Metodického usmernenia Hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre fyzioterapiu

 Metodického usmernenia Hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre fyzioterapiu, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej starostlivosti, SVALZ – odbor fyzioterapia, počas pandémie ochorenia COVID-19. Prvé vydanie.

MU Fyzioterapia

https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia