Prihlásenie

Aktuality

Očkovanie a prihlasovanie na očkovanie proti Covid 19

2021_01_02_TS_Online formulár na očkovanie proti COVID-19 spustený pre zdravotníkov

Očkovanie proti COVID-19

Vakcinácia prebieha postupne na základe prioritizácie. Matematické modely ukazujú benefity primárneho očkovania osôb s expozíciou voči mnohým osobám, obzvlášť voči rizikovým osobám. Z tohto dôvodu sú prioritne identifikované osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s rizikovými osobami, resp. sú v teréne, nakoľko vakcinácia je nielen individuálna ochrana, ale aj nastroj verejného zdravia. Osoby zahrnuté v prvej vlne zabezpečujú okrem zdravotnej starostlivosti aj vakcináciu či základný chod štátu.

Ministerstvo zdravotníctva  SR dnes sprístupnilo na stránke korona.gov.sk online registračný formulár na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Formulár je v tejto chvíli prístupný pre všetkých zdravotníckych pracovníkov. Prioritne však pozývame tých, ktorí diagnostikujú, liečia a zabezpečujú starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Registráciu v tejto chvíli môžu využiť aj osoby, ktoré pri starostlivosti o chorých priamo alebo nepriamo vypomáhajú. Sem patria študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, či zamestnanci spoločnosti, ktorí vykonávajú upratovaciu službu v nemocniciach. Ďalšou pre skoré očkovanie priorizovanou skupinou pre rizikovosť svojho povolania sú zamestnanci domovov sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci. Všetci títo môžu od dnes využiť registráciu, a na základe svojej preferencie vybrať si termín, deň od 4. januára, a jedno zo šiestich vakcinačných centier. Registrácia je spustená pre pilotom otestované už očkujúce centrá v nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach a v troch nemocniciach v Bratislave. Postupne, s predpokladaným termínom po 10. januári, budú do registračného formulára pridávané ďalšie z 25 pripravených vakcinačných centier na Slovensku. Ide o čas nevyhnutný na to, aby po príchode a distribúcii vakcín, mohli nemocnice hladko spustiť očkovanie aj pre ostatných zdravotníkov v regióne, po tom čo prioritne zaočkujú vlastných nemocničných zamestnancov, ktorých záujem o očkovanie nemocnice už evidujú.

 

Viac v priloženej tlačovej správe.

formulár – Požiadavka o očkovanie – https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php