Prihlásenie

Aktuality

Fyzioterapeut roka 2018

 

Pri príležitosti konania  Dňa fyzioterapeutov v Banskej Bystrici, bol ocenený Fyzioterapeut roka.

Ocenenie fyzioterapeut roka 201o získala

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

Pani doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.,

odborníčka s viacerými špecializáciami a certifikovanými odbornými kurzami, špecializuje sa na vývojovú kineziológiu a fyzioterapiu v pediatrii.

Pôsobila vyše 10 rokov vedúca fyzioterapie v Rehabilitačnom centre Harmony, v súčasnosti pôsobí ako prodekanka pre vedu a výskum a zároveň vedie  katedru fyzioterapie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Odborne garantuje špecializačné štúdium  Fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému a  certifikovanú pracovnú činnosť  Reflexná terapia podľa Vojtu – študijné programy  akreditované MZ SR.

Je autorkou vyše 80 vedeckých článkoch a odborných prác v oblasti rehabilitácie a   fyzioterapii.  Vysokú odbornosť slovenskej fyzioterapie prezentovala  na viacerých svetových a medzinárodných kongresoch v zahraničí ako napríklad Svetový neurologický kongres v Maroku, Svetový neurorehabilitačný kongres v Istanbule, Medzinárodná konferencia fyzioterapie a fyzikálnej terapie v Londýne.  Iniciovala zorganizovanie 1.  medzinárodnej vedeckej konferencie  Fyzioterapia – vzdelávanie prax na Slovensku.

Svoje znalosti a skúsenosti uplatnila pri tvorbe zdravotných výkonov, kompetencií pre zdravotnícke povolanie fyzioterapeut  a je tiež členkov skupiny pre tvorbu Štandardných diagnostických a terapeutických postupov vo fyzioterapii na MZ SR.

Doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. pôsobí ako  člen vo  viacerých odborných spoločnostiach a tiež je členkou redakčnej rady českého časopisu Rehabilitace a fyzikální lékařství .