Prihlásenie

Aktuality

Ponuka využívania portálov Zastup.sk a Zasobyliekov.sk

Ponuka využívania portálov www.Zastup.sk a www.Zasobyliekov.sk

PharmDr. Ladislav Dubán PhD. Dátum: 22.3.2020

Téma: Riešenie v prípadoch náhlych výpadkov pracovnej sily v zdravotníctve

Téma: Riešenie v zabezpečovaní informácií o dostupnosti liekov a zdravotníckeho materiálu pre širokú verejnosť

vzhľadom na mimoriadnu situáciu (COVID – 19) Vám ponúkame MZ SR platformu www.zastup.sk, ktorá zabezpečuje kvalifikované zastupovanie zdravotníckeho personálu pri náhlom výpadku, či nedostaku pracovnej sily. Portál je vyvinutý špeciálne len pre oblasť Slovenského zdravotníctva. Po registrácií a individuálnom overení, je možný okamžitý prístup na princípe hľadám prácu v zdravotníctve alebo ponúkam prácu v zdravotníctve. Platforma je už rok úspešne využívaná medzi lekárnikmi a lekárňami.

Druhý ponúkaný portál www.zasobyliekov.sk slúži primárne pre širokú verejnosť. Umožňuje online vyhľadávanie dostupnosti liekov priamo na skladoch jednotlivých lekárni. Zároveň dokáže zabezpečiť optimalizáciu zásobovania liekmi vo verejných lekárňach, plynulé dodávanie liekov a zdravotníckeho materiálu.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou a rizikom šírenia COVID-19 na Slovensku ponúkam pomoc pri riešení personálnych strát pomocou portálu zastup.sk . Zmierniť paniku a extrémnu návštevnosť lekárni pri hľadaní lieku, či zdravotníckych pomôcok umožňuje portál zasobyliekov.sk. Výhodou je bezpečné využívanie z domu, kedy chránime seba aj okolie pred šírením nákazy. Bol by som rád, keby verejnosť bola informovaná cez MZSR o možnosti ponuky využitia týchto portálov. Verím, že spoločne prispejeme k zmierneniu následkov mimoriadnej udalosti.

V prípade akýchkoľvek otázok som Vám k dispozícii. S pozdravom,

PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.