Prihlásenie

Aktuality

Rozhodnutie ER WP- nominácia členov do pracovných skupín

Na poslednom zasadnutí výkonného výboru, ktoré sa konalo online 12. novembra 2020, boli vybraní členovia troch pracovných skupín 
do Európskeho regiónu WP na obdobie rokov 2020 - 2022.

Výkonný výbor zriadil na obdobie rokov 2020 – 2022 tri pracovné skupiny:

 • Pracovná skupina pre advokáciu a záležitosti EÚ (A & EUMWG)
 • Pracovná skupina pre záležitosti týkajúce sa vzdelávania (EMWG)
 • Pracovná skupina pre odbornú prax (PPWG)

Funkčné obdobie sa začne okamžite po vymenovaní a bude pokračovať až do budúceho valného zhromaždenia európskeho regiónu, ktoré sa uskutoční v prvej polovici roku 2022.

Working Groups members 2020 – 2022

Education Matters Working Group

Chairman: Carmen Suarez

 • Raf Meesen (Belgium)
 • Kristin Lyudmilova (Bulgaria)
 • Nikolaos Strimpakos (Greece)
 • Grainne Sheill (Ireland)
 • Daniela Stanca (Romania)
 • Elena Ziakova (Slovakia)
 • Barbara Laube (Switzerland)
 • Filiz Can (Turkey)
 • Karen Beeton (UK)

Advocacy and EU Matters Working Group

Chairman: Tim Nemeth

 • Constance Schlegl (Austria)
 • Kadri Eglas (Estonia)
 • Eleftherios Bournousouzis (Greece)
 • Gabriella Szendro (Hungary)
 • Michele Cannone (Italy)
 • LīvaTiesnese (Latvia)
 • Aderito Seixas (Portugal)
 • Petra Dubajova (Slovakia)

Professional Practice Working Group

Chairman: Esther-Mary D’Arcy

 • Nele Adriaenssens (Belgium)
 • Anders Hansen (Denmark)
 • Zsuzsanna Kapitány (Hungary)
 • Kieran O´Sullivan (Ireland)
 • Nirit Rotem (Israel)
 • Loredana Gigli (Italy)
 • Guus Meerhoff (Netherlands)
 • Aline Descloux (Switzerland)
 • Alex Mackenzie (UK)

The Europe Region World Physiotherapy is a non-profit, non-governmental organisation that represents the physiotherapy profession at European Level. The Organisation has a membership of 37 Physiotherapy Associations, representing 184.107 physiotherapists in Europe.