Prihlásenie

Aktuality

Slávnostné ocenenie Biele srdce 2021

Biele srdce je ocenenie sestier a pôrodných asistentiek, ktoré každoročne organizuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Tento rok pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej sa na slávnostnom oceňovaní sestier zúčastnil šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Sestrám a pôrodným asistentkám poďakoval za namáhavú prácu, ktorá je o to náročnejšia v čase pandémie.

Okrem šéfa rezortu zdravotníctva sa na udeľovaní ocenení zúčastnili aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Kamil Száz, riaditeľ Odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií ministerstva zdravotníctva Milan Laurinc či Monika Jankechová, riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania ministerstva zdravotníctva.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek sa rozhodla udeliť nové výnimočné ocenenie „Cenu Johanny Bórik-Hrebendovej“ a zároveň prerozdeliť finančné prostriedky zo zbierky pozostalým rodinám. Cena Johanny Bórik-Hrebendovej bola  udelená siedmim sestrám a dvom pôrodným asistentkám, za ich obetu a výnimočný počin pri záchrane životov pacientov počas pandémie.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek udelila mimoriadne ocenenie Biele srdce In memoriam PhDr. Margite Kosturíkovej za významný prínos v ošetrovateľstve.

Na Slávnostnom odovzdávaní ocenenia Biele srdce boli pozvaní aj zástupcovia profesných organizácii v zdravotníctve a za Slovenskú komoru fyzioterapeutov sa slávnostného večera zúčastnila prezidentka SKF Diana Dudášová a hlavná odborníčka MZ SR pre fyzioterapiu Eva Vaská