Prihlásenie

Aktuality

SNEM SKF 2021- 19.06.2021

Vážený delegát, delegátka
Slovenská komora fyzioterapeutov dáva do pozornosti konanie Snemu SKF 2021 sa bude konať dňa 19.06.2021. Oznámenie o konaní Snemu 2021 a pozvánka spolu s programom bude zaslaná delegátovi v dostatočnom  časovom predstihu

 

S úctou
Slovenská komora fyzioterapeutov