Prihlásenie

Aktuality

Spoločná výzva zdravotníckych pracovníkov vláde SR a poslancom NR SR

Bratislava, 8. júla 2022. Zástupcovia sestier a záchranárov (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora zdravotníckych záchranárov, odborové organizácie ZZS Bratislava a ZZS Košice) a zástupcovia ďalších 14 profesií v zdravotníctve (Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov a Slovenská komora fyzioterapeutov) očakávali splnenie verejného prísľubu ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, členov Výboru NRSR pre zdravotníctvo, ako aj predstaviteľov Vlády SR, že do 30.06.2022 bude predstavený konkrétny návrh úpravy miezd zdravotníckych pracovníkov s jasne definovaným termínom, od kedy budú mzdové koeficienty jednotlivých zdravotníckych profesií upravené. Bohužiaľ, do konca júna tohto roka sa zdravotníci žiadneho finálneho návrhu nedočkali. Bez jasného vysvetlenia.

Stavovské a odborové organizácie v zdravotníctve opakovane upozorňujú na obrovský nedostatok pracovných síl v zdravotníctve. Zatiaľ čo v okolitých krajinách prejavili vlády vysokú mieru pochopenia pre zlepšenie odmeňovania zdravotníkov bez toho, aby sa museli niekomu doprosovať, predstavitelia našej krajiny ignorujú požiadavky zdravotníkov. Namiesto konkrétnych riešení sú slovenskí zdravotníci svedkami naťahovania času, napriek tomu že dali kompetentným od februára do júna nerušených päť mesiacov na prípravu stabilizácie zdravotníckeho personálu.

Počas pandémie COVID-19 si počtom už aj tak poddimenzovaní zdravotníci na Slovensku siahli na dno svojich síl. Dočkali sa mimoriadnych príplatkov viazaných na počet pacientov v nemocniciach a ďakovných potleskov, čo ani zďaleka nezabránilo ich ďalšiemu odlivu. Súčasné mzdové koeficienty rastú neporovnateľne pomalšie ako inflácia, ktorú Národná banka Slovenska odhaduje v tomto a budúcom roku kumulatívne na úrovni 21,5 %, čo spôsobí výrazný pokles reálnych miezd zdravotníkov.

Zdravotníckym pracovníkom už došla trpezlivosť a vyzývajú ministra zdravotníctva, predstaviteľov vlády a poslancov národnej rady na bezodkladné predstavenie legislatívy navyšujúcej mzdy v čo najkratšom čase. Nevidíme zmysel a priestor na ďalšie formálne rokovania bez jasných záverov, ktoré vyzerajú len ako naťahovanie času. Rovnako nás nebaví sa prizerať na vnútorné politické spory, ktoré zatieňujú reálne problémy v našej krajine a v zdravotníctve. Ak majú byť témou verejnej diskusie porušenia dohôd, tak chceme upozorniť, že práve ministri, poslanci a predstavitelia vlády hrubo porušili dohodu a verejný prísľub predstavenia navýšenia miezd zdravotníkov do konca júna tohto roka, teda do termínu, ktorý sami navrhli. S prichádzajúcou ďalšou vlnou COVID-u a pri potrebe systémových reforiem v zdravotníctve považujeme vyriešenie otázky mzdového ohodnotenia za úplne základnú, bez ktorej uzavretia sa budú problémy len a len prehlbovať. Personálna kríza nášho zdravotníctva je a bude podstatne horšia ako všetky uplynulé krízy posledných rokov a doplatí na ňu v prvom rade občan a pacient.

Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH

Za Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov

Mgr. František Majerský

Za Odborovú organizáciu pri Záchrannej službe Bratislava

MUDr. Zuzana Pukancová

Za Základnú odborovú organizáciu zamestnancov Záchrannej službe Košice

Mgr. Lukáš Jurina

Za Slovenskú komoru medicínsko technických pracovníkov

Bc. Iveta Šluchová

Za Slovenskú komoru fyzioterapeutov

Diana Dudášová

Na vedomie:

členovia Vlády SR

poslanci NR SR