Prihlásenie

Aktuality

Spolupráca SKF – OZ Porážka.sk

Dobrý deň.

Sme občianske združenie Porážka.sk, ktoré:

  • cielene pomáha rodinným príslušníkom pacientov po cievnej mozgovej príhode (CMP) ako po psychickej, sociálnej, resocializačnej, tak čiastočne aj po materiálnej a finančnej stránke.

  • robí preventívnu činnosť, takzvané Dni zdravia, kde sa meria ľuďom krvný tlak, cholesterol, cukor, ale i kyselinu močovú a hodnotí BMI.

  • vybavuje ambulancie všeobecných lekárov pomôckami a prístrojmi, ktoré dokážu predikovať náhlu cievnu mozgovú príhodu.

Čo by sme od vás, fyzioterapeutov potrebovali?

V roku 2017 sme sa stali členom SAFE (Stroke Alliance for Europe), a práve v spolupráci so SAFE, sme vydali 5 brožúr, ktoré radia pacientom po CMP a ich rodinným príslušníkom čo robiť po Porážke. Tieto brožúry budú dostávať pacienti po CMP na neurologických oddeleniach v nemocniciach.

Keďže dostávame stále viac dotazov na dobrú rehabilitáciu z celého Slovenska, pristúpili sme k osloveniu predstaviteľov Slovenskej komory fyzioterapeutov s prosbou o pomoc.

Preto si vás, milí fyzioterapeuti, dovoľujem požiadať o pomoc.

Hľadáme fyzioterapeutov, ktorí sú ochotní poskytnúť rehabilitačné služby pacientom po porážke ako vo vlastných priestoroch, tak aj v samotných domovoch pacientov.

Prosíme Vás, aby ste:

  • dali súhlas na poskytnutie kontaktných údajov pre OZ Porážka.sk, ktoré budú ďalej sprostredkované pacientom po CMP

  • kontaktné údaje

Prosím v mene pacientov po CMP, aby sa nahlásili fyzioterapeuti z celého Slovenska, aby sme im vedeli spoločne pomôcť k lepšiemu a kvalitnejšiemu životu.

Ďakujem.

JUDr. Alžbeta Husarovič, MHA, MPH

Predseda OZ Porážka.sk

V prípade záujmu spolupráce a so súhlasom poskytnutia Vašich kontaktných údajov (e-mail, mobilný kontakt) , Vás poprosím o poslanie vyplneného formulára na email: riaditelskf@gmail.com.

Kontaktné údaje budú následne sprístupnené pacientom po CMP.

Súhlas