Prihlásenie

Aktuality

Srdečná gratulácia doc. PhDr. Magdaléne Hagovskej k získaniu profesúry

V mene Slovenskej komory fyzioterapeutov chceme blahoželať našej kolegyni doc. PhDr. Magdaléna Hagovská PhD., Cert. MDT, ktorá 27. júna úspešne  pred vedeckou Radou  na 2. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity obhájila- inaugurovala profesúru  v odbore rehabilitácia a telovýchovné lekárstvo. V decembri 2024 bude menovaná prezidentom českej republiky arm. gen. v. v. Ing. Petrom Pavelom, M.A. a bude prvou profesorkou na Slovensku v našom odbore. Reprezentuje nás medzinárodne a veľmi sme na ňu hrdí. Nie chvála, len slová vďaky každému, čo pri nej stál. Obetovala štúdiu mnoho rokov práce a výskumu v odbore fyzioterapia. Vieme, že pilne pracovala a tešíme sa, že môže začať zbierať plody svojej usilovnosti.K úspešnému ukončeniu štúdia Ti srdečne blahoželáme a želáme veľa zdravia, šťastia a úspechov v budúcom živote.