Prihlásenie

Aktuality

Tlačová správa

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

Stavovské organizácie  v zdravotníctve opakovane upozorňujú, že s pandémiou, ani s utečeneckou krízou problémy nedostatku zdravotníkov a nedostatočného ohodnotenia ich práce nezmizli

 

Bratislava, 7.4.2022 Nevšímavosť voči oprávneným požiadavkám na zvyšovanie miezd  nedostatkových povolaní v zdravotníctve spôsobujú napätie, ktoré môže mať ďalekosiahle následky nielen na samotný rezort, ale aj na celú spoločnosť. Zdravotníci preto vyzývajú vládu, aby dala verejný prísľub kedy a ako plánuje riešiť oprávnené požiadavky na zvýšenie ich platov.

Nekonečné sľuby nás už neučičíkajú. Ministerstvo zdravotníctva opakuje iba to,  že robí všetko pre to, aby zdravotníci pracovali v adekvátnych podmienkach a boli aj adekvátne ohodnotení. Reálne sa však žiadny posun nedosiahol napriek rokovaniam, prosbám, výzvam, posielaniu otvorených listov poslancom, či predsedovi vlády.

Je veľmi dobre známe, že zdravotníci sú okrem iného permanentne preťažovaní vyšším počtom pacientov, než je predpísané, veľkou administratívnou záťažou, množstvom nadčasových služieb, psychickým tlakom. V takýchto podmienkach ľudia dlho nevydržia pracovať bez toho, aby to im samotným neublížilo. Preto sa niet čo čudovať, že  Lekárske odborové združenie vyhlásilo štrajkovú pohotovosť a plánuje ďalšie kroky, aby vyvinulo tlak na vládu.

Stavovské organizácie v zdravotníctve konštatujú, že pandémia a utečenecká kríza tieto problémy  ešte prehlbujú a podobne ako minulá vláda, aj táto nás tlačí pred dilemu, či zostaneme pri našich pacientoch, alebo budeme nútení vybrať si, či budeme mať z čoho nakŕmiť svoje deti a zaplatiť naše účty. Predpokladáme, že Lekárske odborové združenie neostane v týchto aktivitách osamotené.

Keď štát a spoločnosť žiadajú zdravotníkov o pomoc, my hneď reagujeme. Počas pandémie, či utečencom sme vždy k dispozícii, pomáhame aj za cenu nedostatku oddychu a za cenu ohrozenia vlastného zdravia, či zdravia našich rodín. Keď však  žiadame zlepšiť ohodnotenie, nikdy nie je správny čas, nie sú zdroje a ani vôľa na riešenie. Niet sa čo čudovať, že si nevieme udržať zdravotníkov na Slovensku, ak po prechode iba pár kilometrov od našich hraníc sa k nám správajú s úctou a rešpektom, vedia nás oceniť a máme vytvorené tie najlepšie podmienky pre prácu s dostatočným množstvom pomôcok, materiálu a podpory.

Situácia v zdravotníctve je alarmujúca a zdravotníckych pracovníkov ubúda. Kompetentní si zakrývajú oči pred touto skutočnosťou a ich presvedčenie hraničiace takmer s istotou, že keď to šlo doposiaľ, tak to bude fungovať aj naďalej, je prinajmenšom zvrátené.  Toľkokrát prezentované zvyšovanie platov zdravotníckych pracovníkov sa rozplýva v zahmlievaní kritického stavu ich súčasného postavenia. Základom zdravotnej starostlivosti sú zdravotníci, ktorí oprávnene očakávajú, že vláda Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady splnia sľub, a vyčlenia finančné prostriedky  na zvýšenie miezd zdravotníkov.

 

Viac informácií:

Iveta Lazorová

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

e-mail: lazorova@sksapa.sk

 

František Majerský

prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov

e-mail: prezident@skzz.sk

 

Diana Dudášová

prezidentka Slovenskej komory fyzioterapeutov

e-mail: skfprezident@gmail.com

 

Iveta Šluchová

prezidentka Slovenskej komory medicínsko- technických pracovníkov

e-mail: prezident@sekmtp.sk