Prihlásenie

Aktuality

TS-ZÁSTUPCOVIA STAVOVSKÝCH ORGANIZÁCIÍ NEBOLI POZVANÍ NA ROKOVANIE O MZDÁCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

Bratislava, 14. júla 2022. Zástupcovia stavovských organizácií (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská komory zdravotníckych záchranárov) a ostatných signatárov – zástupcov komôr v zdravotníckych povolaniach, ktorí boli autormi otvoreného listu premiérovi (Slovenská komora medicínsko technických pracovníkov a Slovenská komora fyzioterapeutov) upozorňujú, že doteraz neboli pozvaní na žiadne pracovné stretnutie, kde by bol predložený návrh na zvýšenie miezd zdravotníckych pracovníkov.

Namiesto toho sa z médií dozvedáme informácie, že práve 14. júla sa má uskutočniť rokovanie o mzdách s predstaviteľmi vlády a zdravotníkmi, avšak bez zástupcov ich stavovských organizácií,
ktoré zastupujú desiatky tisíc pracovníkov v zdravotníctve. Preto sa pýtame – kto a od koho dostal mandát na naše zastupovanie? Ako je možné, že o tak dôležitej téme, akou sú mzdy pre
všetkých zdravotníckych pracovníkov, sa rokuje o nás bez nás? Alebo sa opäť rokuje len
preto, aby sa rokovalo bez konkrétnych záverov? Sme rozhorčení zo spôsobu komunikácie, akú si zvolilo Ministerstvo zdravotníctva SR a Vláda SR a ktorá nie je znakom konštruktívneho dialógu vo vyspelých demokraciách.

Rokovania prebehnú vo štvrtok 14. 07. 2022 bez našej účasti, čomu už nedokážeme zabrániť.  Nepoznáme ich obsah a môžeme len dúfať, že budú v prospech všetkých zdravotníkov. Boj o lepšie podmienky zdravotníkov sme viedli dlhé roky, upozorňovali na najväčšie problémy zdravotníctva a postavenie jednotlivých profesií, bili na poplach pri odlive zdravotníckych pracovníkov zo Slovenska a teraz bohužiaľ už päť mesiacov nestojíme kompetentným ani za to, aby si s nami sadli spoločne za jeden stôl. Informácie o údajnom navyšovaní miezd a pracovných stretnutiach sa dozvedáme len sprostredkovane cez médiá. Nevieme, čo je vlastne ich obsahom, prečo nebol dodržaný termín predstavenia návrhov (30. jún 2022), komu ministerstvo a vláda údajné návrhy vôbec zasiela. Bohužiaľ, ministri a členovia vlády rozohrali so zdravotníkmi veľmi podivnú hru, ktorej víťazom zatiaľ nevyzerá byť ani pacient, ani jeho ošetrujúci a liečiaci personál. Ostáva nám len veriť, že naše požiadavky budú zohľadnené.

Za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek

Mgr. Iveta Lazorová, PhD., MPH

Za Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov

Mgr. František Majerský

Za Slovenskú komoru medicínsko-technických pracovníkov

Iveta Šluchová

Za Slovenskú komoru fyzioterapeutov

Diana Dudášová