Prihlásenie

Aktuality

Valné zhromaždenie RKF Banská Bystrica

OZNAM

         Regionálna komora fyzioterapeutov oznamuje svojim členom, že z dôvodu epidemiologickej

situácie sa uskutoční Valné zhromaždenie dňa 18.2.2022 formou e-mailu.

 

Obsah mailu: 

  • Správa o činnosti SKF,
  • Správa o činnosti RKF,
  • Predpokladaný rozpočet RKF na rok 2022,
  • Správa kontrolného výboru RKF za rok 2021,
  • Správa o hospodárení za rok 2021,
  • Pozvánka na Snem fyzioterapeutov,
  • Delegačný list.

 

Mgr. Andrea Rajchmanová                                                                                                                                                                                                                 Prezidentka RKF BB