Prihlásenie

Aktuality

Valné zhromaždenie RKF Bratislava

OZNAM
Regionálna komora fyzioterapeutov Bratislava oznamuje svojim členom, že z dôvodu epidemiologickej situácie sa uskutoční Valné zhromaždenie dňa 19.2.2022 formou e-mailu.

Obsah mailu:
– Správa o činnosti RKF,
– Správa o hospodárení za rok 2021,
– Predpokladaný rozpočet RKF na rok 2022,
– Pozvánka na Snem fyzioterapeutov,
– Delegačný list.
 
PhDr. Barbora Koštialová
Prezidentka RKF Bratislava