Prihlásenie

Aktuality

Vážené kolegyne a kolegovia,

v súčasnej situácii sa domnievame, že je dostatok všeobecných nariadení, ktoré poskytujú usmernenia prevádzky a činností zdravotníckych zariadení. Avšak Slovenská komora fyzioterapeutov poskytne poradenstvo každému fyzioterapeutovi pracujúcemu na licenciu (A, B, C) ale nie na živnosť. V prípade potreby, individuálne nás kontaktujte elektronicky e-mail: riaditelskf@gmail.com

Pre rýchlejšiu komunikáciu uvedte Vaše identifikačné údaje a kópiu rozhodnutia na prevádzku zariadenia.

viceprezidentka SKF poverená zastupovaním

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD