Prihlásenie

Aktuality

WCPT Tlačová správa

WCPT Tlačová správa

8.5.2019

K okamžitému zverejneniu

Členské organizácie fyzikálnej terapie volí WCPT prezident a Vice President

Emma Stokes bol zvolený ako prezident a Melissa Locke bol zvolený viceprezidentom Svetovej konfederácie pre fyzikálnej terapie (WCPT).

Hlasujúci delegáti zo 107 členských organizácií WCPT zúčastnilo volieb v WCPT valného zhromaždenia vo štvrtok 9. mája v Starling Hotel Geneva, Švajčiarsko.

Voľby na prezidenta
Celkom 107 hlasov
Hlasy pre Alain Belanger 17
Hlasy pre Emma K Stokes 89
Neplatný hlas 1

Voľby do viceprezidenta
Boli tam traja kandidáti na pozíciu viceprezidenta: Alain Belanger, Melissa Locke, John Xerri de Caro. V súlade s článkami WCPT je stanov, každému kandidátovi, ktorý je neúspešný vo voľbách na predsedu môžu vystupovať vo voľbách viceprezidenta. Po dvoch kolách hlasovania, Melissa Locke bol zvolený.

prvé kolo
Celkom 107 hlasov
Hlasy pre Alain Belanger 10
Hlasy pre Melissa Locke 51
Hlasy pre John Xerri de Caro 45
Zdržanie sa hlasovania 1

druhé kolo
Celkom 107 hlasov
Hlasy pre Melissa Locke 58
Hlasy pre John Xerri de Caro 48
Zdržanie sa hlasovania 1

Regionálne členovia rady
V samostatných stretnutiach, hlasovanie delegáti tiež zvolení štyri regionálne členovia správnej rady, ktorí sa pripoja prezident, viceprezident a predtým zvolený člen komisie pre európsky región John Xerri de Caro, na výkonnej rade WCPT je.

Afrika Región WCPT
Jean Damascene Gasherebuka bol bez odporu a zvolila

Asia Pacific Western Región WCPT
Yasushi Uchiyama bol bez odporu a zvolila

Severná Amerika Karibská oblasť WCPT
Kandidáti: Tony Chang
Stacey de Gale
Stacey de Gale bol zvolený

Južná Amerika Kraj WCPT
Kandidáti: Karim Alvis
daniel Wappenstein
Daniel Wappenstein bol zvolený

O WCPT valného zhromaždenia a Kongresu
WCPT Valné zhromaždenie sa konala v dňoch 8. a 9. mája, a WCPT Kongres bol kvôli konať v dňoch 10-13 mája. Viac ako 4.300 fyzioterapeutov sa očakáva na WCPT kongrese.

Ďalšie podrobnosti o WCPT Congress 2019: https://www.wcpt.org/wcpt2019

Poznámka k členským organizáciám WCPT
Použite prosím túto informáciu vo svojom časopisu, časopis, noviny alebo sociálnych sieťach. To môže tiež byť odovzdané na miestne alebo celoštátne médiá.

Kontaktovať Freya Rodger na frodger@wcpt.org
Twitter @ WCPT1951
Hashtag # WCPT2019GM
Facebook @ WCPT1951
Webové stránky https://www.wcpt.org/

WCPT kontaktné údaje