Prihlásenie

Aktuality

Zmena termínu konania – Snem SKF 2020

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v SR bola dňa 23.03.2020 Radou SKF  odsúhlasená zmena konania   Celoslovenského Snemu SKF . Nový termín konania Snemu sa presúva na deň 24.09.2020. Snemu SKF sa zúčastní, len delegovaný člen SKF.

Miesto konania ostáva Hotel Saffron, Bratislava.

Ďakujeme za pochopenie

Kancelária SKF