Prihlásenie

Aktuality

Zmena výšky členského poplatku

Na Sneme Slovenskej komory fyzioterapeutov, konanom  dňa 08. apríla 2022, bolo uznesením schválené navýšenie  členského poplatku z doterajších 22,-€ na sumu 30,-€. Členský poplatok je splatný do 15. marca kalendárneho roku.